Tudományos tevékenység

Tudományos főosztály

Kutatási osztály

A Kutatási Osztály a szakmai követelményeknek megfelelően részt vesz a levéltár iratanyagának feltárásában és feldolgozásában.

 1. Kutatói - a Levéltári Főosztállyal együttműködve - részt vesznek a levéltárban őrzött iratanyag szaktudományos követelményeknek megfelelő feldolgozásában,
 2. részt vesznek a hatalmi intézményrendszer szervezetét, működését vizsgáló legújabb kori történettudományi és politikatudományi kutatásokban,
 3. részt vesznek a levéltár szaktudományos és egyéb kiadványainak megjelentetésében,
 4. szervezi a társintézményekkel és a nemzetközi forumokkal való együttműködést, a közös kutatási programok végrehajtását,

Dokumentációs osztály

 1. Ellátja a Levéltár működéséhez szükséges, a könyvtári referenciába sorolható gyűjtő és szolgáltató tevékenységet, bibliográfiák és egyéb könyvtári segédletek összeállításával segíti a levéltári és történeti feldolgozó feladatok megvalósulását,
 2. Kezeli és feldolgozza a dokumentációs és emigrációs anyagokat,
 3. Szervezi és koordinálja – a Levéltári Főosztállyal együttműködve – a fotók feldolgozását és az adatbázisba történő beillesztését,
 4. Részt vesz a Levéltár tudományos és közművelődési programjainak megvalósításában.
 • Argejó Éva

  dokumentátor Dokumentációs Osztály
 • Bandi István

  tudományos kutató Dokumentációs Osztály
 • dr. Jobst Ágnes

  könyvtáros Dokumentációs Osztály
 • Takács Tibor

  TAKÁCS TIBOR

  Osztályvezető Történeti Feldolgozó és Gyűjteményi Osztály