Álláspályázat - Értékelő

Álláspályázat - Értékelő

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
                       
a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet az


Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
Levéltári Főosztály Állampolgári Adatszolgáltató Osztályra


értékelő
álláshely betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1067 Budapest, Eötvös utca 7.

Az álláshelyen ellátandó feladatok:

1) A nevére szignált ügyekben állampolgári kérelemre lehetővé teszi, hogy a kérelmező élhessen információs önrendelkezési jogával.
2) A Történeti Levéltár kezelésébe került nyilvántartásokban, és a már számítógépen feldolgozott iratok adatbázisában található, az érintettekre vonatkozó adatok alapján, elvégzi az iratok kikeresését, szükség esetén vezetői instrukció segítségével.
3) Az előírásoknak megfelelően kiemelt iratanyagból kiválogatja az adott ügyhöz kapcsolódó iratokat, azokról másolatot készít(tet).
4) A munkájára vonatkozó jogszabályok és az osztályon készült módszertani útmutatók figyelembevételével betekintésre előkészíti az irat másolatokat.
5) Megismeri és betartja a feladatai ellátásához szükséges jogszabályokat, rendelkezéseket, levéltári szabályzatokat, utasításokat és előírásokat.
6) Elvégzi az értékelő munkával kapcsolatban előírt adminisztrációt.
7) A Főosztály munkatervéhez kapcsolódóan részt vesz az intézmény iratanyagának levéltári szempontú feltárásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. CVII. törvény, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság
- Cselekvőképesség
- Büntetlen előélet 
- Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása
- Főiskola vagy egyetem,
- Az alábbi végzettségek bármelyike: történész, középiskolai történelemtanár, levéltáros, politológus, könyvtáros vagy művelődésszervező szakos bölcsészettudományi végzettség, államigazgatási vagy jogtudományi végzettség, rendészettudományi végzettség, hittudományi végzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Levéltári vagy irattári területen szerzett tapasztalat
- Számítógépes ismeretek

Elvárt kompetenciák:

- Pontos, precíz munkavégzés
- Terhelhetőség
- Önállóság, megbízhatóság

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

- Fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
- Iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
- Nyilatkozat a büntetlen előéletről, 
- Hozzájáruló nyilatkozat a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatok kezeléséhez,
- Nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy az állás betöltéséhez nemzetbiztonsági ellenőrzés szükséges.

Az álláshely betölthetőségének időpontja:
Az álláshely legkorábban 2023. július 01-től tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. június 05.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton a Humánpolitikai Osztály részére: szaboi@abtl.hu e-mail címre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.abtl.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abtl.hu  honlapon szerezhet.

Témakörök: 
Hír