Álláspályázat - Levéltáros I.

Álláspályázat - Levéltáros I.

Álláspályázat - Levéltáros I.

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
                       
a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet az
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
Levéltári Főosztály Iratfeldolgozó és Állományvédelmi Osztályra
levéltáros I.

álláshely betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1067 Budapest, Eötvös utca 7.

Az álláshelyen ellátandó feladatok:

1) Gondoskodik a levéltár illetékességi körébe és gyűjtőkörébe tartozó levéltári anyagok átvételéről, biztonságos, szakszerű őrzéséről, kialakított rendjének fenntartásáról, illetve erre nézve javaslatot tesz.
2) A jogszabályi előírásoknak megfelelően vezeti a levéltári anyaggal kapcsolatos nyilvántartásokat.
3) A rendezési, selejtezési munkákhoz tervet készít. Éves szakmai munkatervének megfelelően rendezési, selejtezési, segédletkészítési és állományrevíziós munkákat végez.
4) Az iratok maradandó értékűnek nyilvánításával kapcsolatban szaktanácsot adhat.
5) Elősegíti az iratanyag tudományos és művelődési célú feldolgozását. Részt vesz a szakmai munkával kapcsolatos felmérésekben, elemzésekben, adatgyűjtésekben.
6) A Levéltár, illetve a főosztály munkaterve szerint végzi a személyére meghatározott tudományos, kutató, forrásfeltáró és publikáló tevékenységet, részt vesz módszertani kiadványok, publikálásra kerülő segédletek elkészítésében.
7) A levéltári anyag védelmében, annak állapotának figyelembevételével javaslatot tesz restaurálásra, fertőtlenítésre, illetve egyéb állományvédelmi célú beavatkozásra.
8) A biztonsági vezetői feladatokat ellátó titkárságvezetővel együttműködve felülvizsgálatra előkészíti a minősített iratokat.
9) Állampolgári kérésre, a főigazgatói döntésnek megfelelően közreműködik adatok törlésében, helyesbítésében, zárolásában.
10) Közreműködik az iratanyag tematikus feltárásában, a Levéltár tudományos feltáró munkájában.
11) A levéltári munka során feltárt iratanyagból az ismeretlen adatokat beviszi a számítógépes adatbázisba, a hiányos adatokat pontosítja.
12) Évente munkatervjavaslatot, illetve az év végén beszámolót készít az osztályvezető számára.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. CVII. törvény, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság
- Cselekvőképesség
- Büntetlen előélet
- Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,
- Egyetemi végzettség: bölcsészettudományi végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Levéltáros, történész, középiskolai történelemtanári végzettség
- Levéltári vagy irattári területen szerzett tapasztalat
- Informatikai ismeretek

Elvárt kompetenciák:
- Pontos, precíz munkavégzés
- Terhelhetőség
- Önállóság, megbízhatóság
- Problémamegoldó képesség, kezdeményező készség

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
- Fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
- Iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
- Nyilatkozat a büntetlen előéletről, 
- Hozzájáruló nyilatkozat a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatok kezeléséhez,
- Nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy az állás betöltéséhez nemzetbiztonsági ellenőrzés szükséges.

Az álláshely betölthetőségének időpontja:
Az álláshely legkorábban 2024. február 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. december 22.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton a Humánpolitikai Osztály részére: szaboi@abtl.hu e-mail címre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. január 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.abtl.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abtl.hu  honlapon szerezhet.

Adatvédelmi tájékoztató a Levéltár honlapján megtalálható.

Témakörök: 
Hír