TÖRTÉNELMI KÁVÉHÁZ

TÖRTÉNELMI KÁVÉHÁZ

BESZÉLGETÉSEK A TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRBAN - MEGHÍVÓ

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2011 februárjában előadássorozatot indított, amelynek keretében az intézményben folyó tudományos kutatást és iratfeldolgozást mutatjuk be. Szívesen látjuk az érdeklődőket minden hónap második csütörtök délutánján előadásainkon és az azt követő beszélgetéseken. Májusi rendezvényünkre külső kutatóink közül Marschal Adriennt, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum tudományos munkatársát hívtuk meg, hogy számoljon be a magyarországi táborokkal kapcsolatos kutatásairól.

A következő előadás 2022. május 12-én 17 órakor kezdődik az ÁBTL aulájában (Budapest, VI. ker. Eötvös utca 7.).

Előadó: Marschal Adrienn

Az előadás címe: Elítéltek szénbányákban. Táborok Magyarországon 1953 után 

Milyen típusú táborok működtek hazánkban a Rákosi-korszakban, s ezek között milyen különbségek figyelhetők meg? Hogyan hatott ezek működésére Nagy Imre 1953-as kinevezése és miért nem került sor ezt követően mindegyik megszüntetésére? Miképpen kapcsolódott össze az első ötéves terv teljesítése a politikai elítéltek egyre növekvő létszámával? Az 1956-os forradalom kitörésekor a börtönökön kívül hol voltak még politikai foglyok az országban? Megszüntette-e a forradalom a magyarországi táborokat?
Az előadásban a fenti kérdésekhez kapcsolódóan először a magyarországi táborrendszer legfontosabb jellemzőit ismerteti az előadó. Az egyes tábortípusok különbségeinek felvázolása után tér ki a Nagy Imre-kormány amnesztiarendeletének és határozatainak táborokra gyakorolt hatására. Ezt követően mutatja be az eddig kevésbé közismert, 1953 utáni táborvilágot, melyet már kifejezetten a jogerősen elítéltek számára hoztak létre. Összehasonlítja, hogy miben volt más az 1953 előtti és utáni időszak, és szó lesz arról is, hogyan lett egy szénbányából szanatórium. Ezen korszakba a Csolnokon, Oroszlányban és Tatabányán létrehozott táborok történetén keresztül nyújt betekintést Marschal Adrienn, egészen 1956-os megszüntetésükig. Működésük megismerése mellett képet kaphatunk az elítéltek és őrök mindennapjairól is. 

Témakörök: 
Történelmi KávéháZ