Baracsi Erzsébet: Állambiztonsági oktatófilmek a Történeti Levéltárban

Baracsi Erzsébet: Állambiztonsági oktatófilmek a Történeti Levéltárban

(Megjelent: Trezor 3. 329-338)

A Történeti Levéltár gyűjteményében huszonkét oktatófilm található videokazettán.(1) A filmek feldolgozásánál és leírásánál segédletként felhasználtam a korabeli belügyi szakmai oktatófilmek jegyzékét, amelyekből hét füzetet a levéltár könyvtárának Állambiztonsági Gyűjteménye őriz.(2) A jegyzékekből, amelyeket 1967 és 1975 között adtak ki –, következtetni lehet, hogy az akkori belügyminisztérium milyen csoportok számára készíttetett filmeket.(3) Elsősorban a „belügyi állomány” számára készültek szakmai oktatófilmek, amelyek a belügyi munka minden ágára kiterjedtek. Ezeken kívül voltak a lakosság körében vetíthető belügyi filmek. A terjesztés is szervezeti keretek között történt. Az 1974-ben kiadott „Belügyminisztérium filmjegyzéke” című dolgozat előszava leszögezi, hogy a lakosság részére történő filmkölcsönzés a budapesti és a megyei rendőr(4)-főkapitányságok feladata. A BM Filmstúdió csak a BM központi szervei részére kölcsönzött ki filmeket. A belügyi állomány és a lakosság részére vetíthető filmjegyzék több témakört is tartalmazott, ezek: az állambiztonság, a bűnügyek, a közrendvédelem, az igazgatásrendészet, a közlekedés, a tűzrendészet, a határvédelem, a lőkiképzés és a testnevelés.

A filmek a rendőrség állambiztonsági osztályainak dolgozói, illetve a rendőrök továbbképzését szolgálták. Külön BM Rendőrfilm Stúdió működött, ahol ezeket készítették. A Történeti Levéltárban őrzött filmek és a fentebbiek alapján nyilvánvaló, hogy ez a továbbképzés szerves része volt, s az állambiztonsági munka minden ágára kiterjedt. Az állambiztonsági akciókat lépésről lépésre mutatják be – ez a kutató számára is felbecsülhetetlen –, szinte begyakoroltatják a rendőrökkel. Az oktatófilmek mintegy a belügyi tananyag képi segédletének tekinthetőek, feldolgozásukat célszerű lenne azokkal együtt végezni.

A könyvtári filmjegyzékekben a Történeti Levéltár őrizetében levő filmek közül tizenhárom leírása található meg.(5)

Az oktatófilmeket – a korabeli filmjegyzékek – állambiztonsági és bűnügyi témaköri felosztásban sorolták fel. A bűnügyi téma foglalja magában a hírszerzés témakörét is. Megkülönböztettek ezeken belül: „belügyi állomány” és a lakosság számára vetíthető filmeket.

 1. Állambiztonsági filmek

  a) Belügyi állomány részére vetíthető filmek:

  Fekete mappa, Figyelési akció, Harc a belső ellenség ellen, Ne fecsegj, Titoktartás, Titokvédelem, Titkos őrizetbe-vétel, Titkok és emberek.

  A filmek elsősorban azt szemléltetik, hogyan kell az ügynököt beszervezni, működtetni, rákényszeríteni az együttműködésre. Milyen szempontok alapján kell kiválasztani az ügynöknek alkalmas személyt. Miként kell az idegen ügynököt megfigyelni, követni és kideríteni, hogy mi a célja Magyarországon. Ide tartoznak az államtitok, szolgálati titok és ezzel összefüggően a titkos ügyiratkezelés kérdései is.

  b) Lakosság számára vetíthető filmek:

  Barátságos idegen, Boszorkánykonyha, Havi 200 márkáért, Imperialista kémtevékenység a Magyar Népköztársaság ellen, Ítélet kémügyben, Viola, Teenager Party, Kettes számú kémiroda.

 2. BM-oktatófilmek bűnügyi témák szerint

  Belügyi állomány részére vetíthető filmek:

  Diverzió, Gyújtogatók, Röpcédulák, Titkos házkutatás, Titkos munkatárs, Vendég.

Ezekben a filmekben megtörtént „bűncselekmény” alapján ismertetik a rendőrség és az állambiztonsági osztályok feladatait.

Az alább ismertetett filmek 1959 és 1970 között készültek. A filmek egy részénél nem lehetünk biztosak a készítés pontos időpontjában. Rövid ismertetésünkben ezeknél a filmeknél az évszám nélküli megjegyzéssel utalunk erre. A gyűjtemény feldolgozásánál elsősorban a filmek tartalmának leírására szorítkoztam, a filmek rövid leírását abc-rendben közlöm a fent ismertetett csoportokon belül.

Állambiztonsági filmek belügyi állomány részére

 1. Fekete mappa

  BM Filmstúdió [év nélkül], 84 perc időtartamú.

  Berkesi András novellája alapján a forgatókönyvet írta és a filmet rendezte: Lestár János; Főszereplők: Sunyovszky Sylvia és Kalocsay Miklós

  A CIA egy disszidens magyar határőrtől megtudja, hogy létezik egy „Fekete Mappa” nevű könyv, amely az ellenséges hírszerzők adatait tartalmazza. Ez alapján mindjárt a határon ki tudják szűrni a nem kívánatos beutazókat. A CIA ezt a mappát szeretné megszerezni. Egy börtönben lévő francia terrorista magyar feleségének felajánlják férje szabadulását a mappa megszerzéséért cserébe. Miután az akcióról a magyar hírszerzés is tudomást szerzett, hagyják, hogy a nő lefotózza a hamis mappát. Időközben a terrorista férj öngyilkos lett a börtönben. A CIA megszerzi a kívánt adatokat a hírszerző nő megölése árán. A film bemutatja az operatív akciókat: behatolást az ellenséges hírszerző központba, az információk megszerzését, kiértékelését és a terv elkészítését az ellenakció kivitelezésére.

 2. Figyelési akció

  BM Filmstúdió, oktatófilm, 32 perc időtartamú. [Készítők és év feltüntetése nélkül].

  Az oktatófilm egy külföldi hírszerző megfigyelésén keresztül mutatja be az elhárító tevékenység módjait. Lépésenként meghatározza, hogy melyek a legfontosabb teendők, hogyan kell a célszemélyt figyelni és követni. Ismerteti a figyelés technikai és személyi lehetőségeit és feladatait. Végigkíséri egy tárgyi postaláda(6) felderítését a gyakorlatban.

 3. Harc a belső ellenség ellen

  BM-oktatófilm.; 1959., 34 perc időtartamú. [Készítők feltüntetése nélkül].

  Az oktatófilm azoknak a BM által 1957–1958-ban felderített ellenséges csoportoknak a szervezkedését mutatja be, akiknek ügyében a Fővárosi Bíróság hozott ítéletet.

  1. Tóthné és társai röpcédulázása a szocializmus ellen egy fővárosi kórházban.

  2. Terrorista akciók. Autók ellopása, rendőrök elrablása.

  3. Balogh Aladár ügye, a „Fehér Szekfű” szervezkedés.(7)

  4. Egy budapesti gimnázium diákjai – történelemtanáraik biztatására – röpcédulákat terjesztettek. A kiskorúakat szüleik jelenlétében a rendőrség figyelmeztette, a tanárokat 11 és 8 évi börtönbüntetésre ítélték.

  5. Péntek István volt nyilas ügye. 15 évre ítélték, mint háborús bűnöst.(8)

  6. Dr. Lator Géza szervezkedése.

 4. Ne fecsegj!

  BM Tanulmányi Osztály, Rendőrfilm, 14 perc időtartamú. [Év, készítők és szereplők feltüntetése nélkül]

  Egy titkos külföldi delegáció példáján követik az információ-kiszivárogtatás útját, ahogy végül eljut a CIA-hoz. Titkos információt nem szabad senkivel megosztani, a fecsegés az ellenséget segíti. Hogyan készül a hírszerző jelentés egy ártatlan fecsegés következtében.

  Titoktartás

 5. BM Tanulmányi és Módszertani Osztály, Rendőrfilm, 26 perc időtartamú. [Év nélkül]

  Rendezte: Rényi Tamás. Főszereplők: Madaras József, Koncz Gábor, Halász Judit

  Az oktatófilm a fecsegés káros voltát bizonyítja be a néphadseregben. A fecsegés fajtáit kis epizódokban mutatja be, hogyan lett az ártatlan fecsegésből bűncselekmény. Fecsegésre egyáltalán nincs szükség. Az ellenség mindig fülel…

 6. Titokvédelem

  BM Filmstúdiója, 39 perc időtartamú. Rendező: Lestár János. [Év és szereplők feltüntetése nélkül]

  Az oktatófilm az államtitok és a szolgálati titok fogalmát járja körül ügyirat-kezelési szempontból. Ismerteti a vonatkozó jogszabályokat és a titokvédelem módját és formáit, a titokvédelemmel kapcsolatos betekintői és minősítő feladatokat. Felhívja a figyelmet arra, hogy a rosszul őrzött és zúzott iratokban található szigorúan titkos információk miként kerülhetnek az ellenséges hírszerzők kezére. Bemutatja a helyes megoldásokat.

 7. Titkos őrizetbe vétel

  BM Filmstúdió, Oktatófilm, 9 perc időtartamú. [Év, készítők, szereplők feltüntetése nélkül].

  Az oktatófilm 2 történeten keresztül mutatja be, hogy ügynöknek való beszervezés céljából, hogyan lehet a környezet tudta nélkül, a kiszemelt embereket előállítani. Az ügynök-jelölteket mindig terhelő adatok alapján választják ki.

 8. Titkok és emberek

  BM Filmstúdió, [Év nélkül], 45 perc időtartamú.

  Rendezte és a forgatókönyvet írta: Lestár János. Szakanyag: Leviczki András r. alez. Szakértő: Deák Antal r. alezredes. Szereplők: Besztercei Zsuzsa, Fikár László, Koroknay Géza, Sinkó László, Verebély Iván.

  Az oktatófilm a Fekete mappa c. film záró jelentével kezdődik, amikor a CIA megöli a hírszerzőt. A NATO mindent megtesz azért, hogy a Varsói Szerződés tagállamainak katonai felszerelését és állomáshelyeit megismerje. Minden fegyveres erőre vonatkozó információ államtitok. Az oktatófilm több történeten keresztül mutatja be, hogy milyen súlyos következményeket von maga után, amikor a katonák megszegik az előírásokat.

Állambiztonsági téma, lakosság számára vetíthető filmek

 1. Barátságos idegen

  BM Tanulmányi és Módszertani Osztály, Rendőrfilm, 1959. 39 perc időtartamú.

  Rendezte: Rényi Tamás. Szereplők. Garas Dezső, Mádi Szabó Gábor, Kovács Károly, Magda Gabi, Torma István.

  Az oktatófilm azt mutatja be, hogyan képezik ki a katonákat, és a kémek milyen módszerekkel próbálkoznak, hogy rávegyék a kiskatonákat a hírszerzésre. Egy történettel szemlélteti, hogyan tartóztatják le az ellenséges ügynököt a kémkedésre kiszemelt kiskatona segítségével.

 2. Boszorkánykonyha

  Dokumentumfilm [év nélkül], 36 perc időtartamú.

  Írta és rendezte: Bokor Péter és Moldoványi József; A kísérő szöveget elmondják: Básti Lajos, Csákányi László, Kéry Gyula, Pálos György, Tassy András, Zách János; Összeállította: Szécsényi Ferencné.

  A dokumentumfilm első részében bemutatják a Szabad Európa Rádiót (SZER), épületét, osztályainak elhelyezkedését, a magyar osztály személyi összetételét. A SZER 1951. október 6-án kezdte meg működését. A film ismerteti az alapítók – Béry László, Csonka Emil, Purgly Pál, Borsányi Julián, Marosi Károly – 1945 előtti tevékenységét, s felsorolja az anyagi támogatókat (Keresztes-hadjárat a Szabadságért Szervezet tagjai). Majd – a közvéleményt tévesen tájékoztató filmek alapján – kiemelten foglalkoznak néhány történeti eseménnyel (Magyarország belépése a II. Világháborúba, 1956. október 23.).

 3. [Havi 200 márkáért](9)

  21 perc időtartamú [- cím és év feltüntetése nélkül. A film eleje és vége hiányzik]

  Három történetet ismertet, ahol a szereplők havi 200 márkáért kémkedtek. Az egyik epizódban Tófalvi János(10) történetével ismerkedhetünk meg, akit 1964-ben ítélt el a bíróság kémkedésért. Az ítélet után a filmkészítő felkereste a börtönben az elítélteket és megkérdezte tőlük: megbánták-e tettüket? Azt a választ kapta, hogy a börtönbe jutásukért a társadalom felelős, mert ha tudták volna, hogy tettükért börtönbüntetés jár, nem kémkedtek volna. A film ötvözi az oktatófilmet az interjúkészítéssel.

 4. Imperialista kémtevékenység a Magyar Népköztársaság ellen

  A Minisztertanács Tájékoztatási Hivatala készítette. Dokumentumfilm, 1958. 30 perc időtartamú.

  A film azt mutatja be, hogy a CIA és a NATO hogyan készülődik újabb háborúra a szocialista államok ellen. Három módon igyekeznek elérni céljaikat: államcsíny, kémkedés és ellenséges propaganda felhasználásával. A propaganda módszerei a könyvek és a rádióadások. Bemutatja a kémek kelléktárát és munkamódszereit is.

 5. [Ítélet kémügyben]

  Dokumentumfilm [- cím, év nélkül. Készítők feltüntetése nélkül], 38 perc időtartamú.

  Dr. Egedy Lehel és két társa, dr. Egedy Elemér és Asbóth László perének bemutatása a Katonai Bíróságon. A film a per tudósítását, a vádlottak vallomásával összevágva mutatja be. Dr. Egedy Lehelt 1965 januárjában letartóztatták, 1966-ban elítélték kémkedés és deviza bűntett elkövetése miatt. Az első rendű vádlottat 15 évre, a másodrendű vádlottat 10 évre, a harmadrendű vádlottat 14 évi szabadságvesztésre ítélték. Bemutatja az imperialista és szocialista tábor ellentéteit és célkitűzéseit.(11)

 6. Kettes számú kémiroda

  Kettes számú kémiroda, kémek és asszonyok I–II. rész. Játékfilm [év nélkül], 93 perc időtartamú. [A film vége hiányzik].

  Írta: Charles Robert Dumas. Rendezte: Pierre Billon. Magyar szöveg: Siklósy Iván. Főszereplők: Jean Murat, Vera Korena, Jeanne Crispin, Pierre Magnier, Jean Max

  Film a két világháború közötti francia-német hírszerzés történetéről. A francia hírszerzés megszerezte egy német hadiüzem által kifejlesztett gáz kémiai összetételét. A módszertani oktatásra használt film azt mutatja be hosszasan, a német hírszerzés miként próbálja meg kideríteni az ügynök kilétét.

 7. Teenager Party

  MAFILM VIII. Filmstúdió, 1966. 63 perc időtartamú. Rendezte: Kárpáti György Munkatársak többek között Bokor Péter és Komlós János. Közreműködtek: Sinkovits Imre, Kabos László, Komjáthy György.

  A Teenager Party az 1960-as években a Szabad Európa Rádió (SZER) zenés műsora volt. A narrátor a filmkészítők véleménye szerinti azon lehetőségeket sorolja fel, amelyekkel a SZER befolyásolja a fiatalokat, különesen a „volt nyilasok” és „ellenforradalmárok” közreműködésével készített műsorokban. A filmben szerepelnek volt amerikai katonai kiképzésben résztvevő hazatért magyar katonák, akik a kiképzésen történő visszaélésekről beszélnek. Azt is sugallják, hogy a SZER fegyveres felkelést is támogatna (két fiatal példájával illusztrálva, akik fegyvert kértek a SZER-től, ezért a bíróság elítélte őket).

 8. Viola(12)

  Magyar Televízió VIOLA 4. című bűnügyi dokumentum játékfilmje, 1965. 35 perc időtartamú.

  Rendezte: Widermann Károly. Írta: Bednai Nándor és dr. Tóth Pál eredeti dokumentumok felhasználásával és a BM közreműködésével. Elmondja: Bárány Frigyes

  Szereplők: Bakos László, Baranyi László, Csányi Károly, Fülöp Mihály

  Egy vidéki kiskápolnába érkezik a narrátor, aki az ott szolgáló atyával felelevenítteti az 1947-ben történteket: az egyházi iskolások szervezkedtek, az akciókra a megbízásokat a harmónium Viola 4. sz. billentyűjében elrejtve az egyik paptól kapták a diákok. A tornatanár, aki az ÁVH ügynöke volt, felgöngyölítette a szervezkedést. Az oktatófilmnek használt játékfilm befejezése: a papot elfogták, az ügynököt lelőtték a szervezkedők.

Bűnügyi téma, belügyi állomány számára vetíthető filmek

 1. Diverzió

  BM-oktatófilm [év nélkül]. 30 perc időtartamú. [Készítők feltüntetése nélkül]

  1958 decemberében az MSZMP KB határozata nyomán ismét megindult a téeszesítés. 1959. október 26-án a Zala megyei Bak községben összegyűltek a tanácsházán, hogy a tsz-szervezést megbeszéljék. Valaki a tanácsház ablaka alá egy gránátot dobott, ami felrobbant. A film a nyomozás menetét és a lakosság megfélemlítését mutatja be, melynek során az egyik vádlott meghal. Az eset után a parasztok tömegesen lépnek be a tsz-be. A film a nyomozás során követendő eljárások összefoglalása és bemutatása.

 2. Gyújtogatók

  BM Tanulmányi és Módszertani Osztály, Rendőrfilm, 1960. 24 perc időtartamú. [Készítők feltüntetése nélkül]

  A film megtörtént eseményt dolgoz fel, részletesen bemutatva a nyomozás módszerét, rendőr- és munkásőr-szereplők közreműködésével. Összefoglalja lépésenként az ilyen esetekben követendő nyomozati feladatokat.

  1958. december után ismét beindul a téeszesítés. 1959. október 11-én a hatvani Petőfi tsz szénája kigyulladt. A tűz eloltása után megkeresik a tetteseket. A fő gyanúsított a vizsgálat során meghal. A film végső tanulsága, hogy az eset után a gazdák tömegesen lépnek be a tsz-be.

 3. Röpcédulák

  Rendőrfilmstúdió, oktatófilm, 17 perc időtartamú. [Év és készítők feltüntetése nélkül]

  Székesfehérvár, 1969. július 29. A városban több helyen államellenes tartalmú röpcédulákat találnak. A film a konkrét ügyön keresztül mutatja be, hogy mi a teendő ilyen esetekben. Jelentés, riasztás, helyszínelés, tanúk kihallgatása, nyilvántartások áttekintése, ujjlenyomatok ellenőrzése, országos körözés elrendelése, hálózati munkatársak mozgósítása, adatok ellenőrzése, megfelelő következtetések levonása, letartóztatás. A teljes nyomozati szakasz lépésenkénti bemutatása.

 4. Titkos házkutatás

  BM Tanulmányi és Módszertani Osztály. Oktatófilm. Rendőrfilm, 1962., 27 perc időtartamú. [Készítők feltüntetése nélkül]

  Az oktatófilm az elején megállapítja, hogy a titkos házkutatás jelentősen segíti a hálózati munkát. Olyan esetekben kell alkalmazni, ahol az előzetes jelentések alapján olyan dokumentumok előkerülését remélik, amelyek jogi erejűvé tételével bírósági ítélethez vezetnek. Mivel nagy operatív előkészítést igényel, ezért csak ritkán alkalmazható. A megtalált bizonyítékokat rögzíteni kell. A film pontos útmutatást ad a „kivitelezésre”. Bemutatja a lehetséges rejtekhelyeket. A házkutatás során felmerülő minden lehetséges eseményre és ezek lehetséges megoldásaira felhívja a rendőrök figyelmét.

 5. Titkos munkatárs

  BM Tanulmányi és Módszertani Osztály, Rendőrfilm, 1962. 82 perc időtartamú.

  [A feliraton a szereplők neve nincs feltüntetve. Szereplők: Kibédi Ervin, Avar István, Horváth József].

  1961-ben kiszemelnek egy csoportot, amely rendszeresen nagy összegben lóversenyezik és kártyázik. A csoport több tagját megfigyelik és kiszűrik az ügynöknek megfelelő embert. Kisebb bűncselekménye miatt a rendőrség zsarolással veszi rá, hogy ügynök legyen. Az oktatófilm bemutatja a beszervezés módját, az ügynök nyilatkozatát, a titoktartási kötelezettség vállalását, valamint, hogyan kell a gyakorlatban „működtetni” az ügynököt.

 6. Vendég

  Rendőrfilmstúdió, [év nélkül], 17 perc időtartamú. [Készítők feltüntetése nélkül]

  1969-ben nyomozást folytattak Vágai Pál és társai ügyében, akik kémkedést folytattak az NSZK részére. Ügynöki hálózat segítségével feltárták, hogy futár, „vendég” érkezik a csoport tagjaihoz. Az oktatófilm bemutatja, hogy ilyen esetben hova és hogyan építhető be a lehallgató készülék. A beépítést nagy körültekintéssel, külső figyelőkkel és rádió adó-vevő készüléken kapcsolatot tartva végezték el. A beépítés során felmerülő minden lehetőségre igyekeznek megoldást bemutatni.  

Jegyzetek

(1) Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Gyűjtemény szekció. Jelzete: Történeti Levéltár [a továbbiakban ÁBTL] 4.9.

(2) ÁBTL 4. 1. A-924-930 szám alatt: 1. Belügyi szakmai oktatófilmek jegyzéke, BM Tanulmányi és Kiképzési Csoportfőnökség, 1967. 23 o.; 2. Lakosság körében vetíthető belügyi filmek, BM Tanulmányi és kiképzési Csoportfőnökség, 1967. 17 o.; 3. Belügyi szakmai oktatófilmek jegyzéke, BM Tanulmányi és Kiképzési Csoportfőnökség, 1969. 28 o.; 4. BM filmjegyzék (Vezetők részére) BM Tanulmányi és Kiképzési Csoportfőnökség, 1969. 23 o.; 5. Lakosság körében vetíthető belügyi filmek, BM Tanulmányi és Kiképzési Csoport főnökség, 1969. 23 o.; 6. A Belügyminisztérium filmjegyzéke, BM Tanulmányi és Propaganda Csoportfőnökség, 1974. 38+12 o.; 7. A Belügyminisztérium filmjegyzékének kiegészítője, BM Tanulmányi és Propaganda Csoportfőnökség, 1975. 13 o.

(3) A jegyzékek mintegy 200 filmet tartalmaznak.

(4) A Belügyminisztérium filmjegyzéke, BM Tanulmányi és Propaganda Csoportfőnökség, 1974. Előszó, sz. n.

(5) Barátságos idegen, Boszorkánykonyha, Havi 200 márkáért, Ítélet kémügyben, Ne fecsegj, Röpcédulák, Teenager party, Titoktartás, Titkos munkatárs, Titkos házkutatás, Titkos őrizetbe vétel, Vendég, Viola. In BM filmjegyzék vezetők részére. 1969., i. m.

(6) Az üzenetátadásra szolgáló azon hely, ahol a hírszerzők írásban kicserélik információikat.

(7) Vö. ÁBTL 3.1.9. V-146159 Balogh Aladár.

(8) Vö. ÁBTL 3.1.9. V-101708 Péntek István és ÁBTL 4.1. A-647, Tanúvallomási jegyzőkönyvek.

(9) A film címét a filmtekercs nem, csak a videokazetta gerince tartalmazza. Ezt a továbbiakban is […]-ben jelöljük.

(10) Lásd Tófalvi Jánosra ÁBTL 3.1.9. V-151007; A-1319; Operatív kartonok 1/5 8. doboz, 1/13 9. doboz, III/1 karton, Vizsgálati Osztály, Névmutató.

(11) Lásd Dr. Egedy Elemér és fia ügyére ÁBTL 4.1. A-2120, A-1326; 3.1.9. V-154000; 3.1.5. O-19867/1-2.

(12) A Páter Kiss Szaléz ügy játékfilmes feldolgozása. Lásd továbbá ÁBTL 3.1.9. V-113398, V-113398/1, V-113398/1a, V-129282/a); 3.1.5. O-14967.