Napi Operatív Információs Jelentések

Jún.
V18 H19 K20 SZ21 CS22 P23 SZO24 V25 H26 K27 SZ28 CS29 P30
Júl.
SZO1 V2 H3 K4 SZ5 CS6 P7 SZO8 V9 H10 K11 SZ12 CS13 P14 SZO15 V16 H17 K18 SZ19 CS20 P21 SZO22 V23 H24 K25 SZ26 CS27 P28 SZO29 V30 H31
Aug.
K1 SZ2 CS3 P4 SZO5 V6 H7 K8 SZ9 CS10 P11 SZO12 V13 H14 K15 SZ16 CS17 P18 SZO19 V20 H21 K22 SZ23 CS24 P25 SZO26 V27 H28 K29 SZ30 CS31
Sze.
P1 SZO2 V3 H4 K5 SZ6 CS7 P8 SZO9 V10 H11 K12 SZ13 CS14 P15 SZO16 V17 H18 K19 SZ20 CS21 P22 SZO23 V24 H25 K26 SZ27 CS28 P29 SZO30
Okt.
V1 H2 K3 SZ4 CS5 P6 SZO7 V8 H9 K10 SZ11 CS12 P13 SZO14 V15 H16 K17 SZ18 CS19 P20 SZO21 V22 H23 K24 SZ25 CS26 P27 SZO28 V29 H30 K31
Nov.
SZ1 CS2 P3 SZO4 V5 H6 K7 SZ8 CS9 P10 SZO11 V12 H13 K14 SZ15 CS16 P17 SZO18 V19 H20 K21 SZ22 CS23 P24 SZO25 V26 H27 K28 SZ29 CS30
Dec.
P1 SZO2 V3 H4 K5 SZ6 CS7 P8 SZO9 V10 H11 K12 SZ13 CS14 P15 SZO16 V17 H18 K19 SZ20 CS21 P22 SZO23 V24 H25 K26 SZ27 CS28 P29 SZO30 V31
Jan.
H1 K2 SZ3 CS4 P5 SZO6 V7 H8 K9 SZ10 CS11 P12 SZO13 V14 H15 K16 SZ17 CS18 P19 SZO20 V21 H22 K23 SZ24 CS25 P26 SZO27 V28 H29 K30 SZ31
Feb.
CS1 P2 SZO3 V4 H5 K6 SZ7 CS8 P9 SZO10 V11 H12 K13 SZ14 CS15 P16 SZO17 V18 H19 K20 SZ21 CS22 P23 SZO24 V25 H26 K27 SZ28 CS29
Már.
P1 SZO2 V3 H4 K5 SZ6 CS7 P8 SZO9 V10 H11 K12 SZ13 CS14 P15 SZO16 V17 H18 K19 SZ20 CS21 P22 SZO23 V24 H25 K26 SZ27 CS28 P29 SZO30 V31
Ápr.
H1 K2 SZ3 CS4 P5 SZO6 V7 H8 K9 SZ10 CS11 P12 SZO13 V14 H15 K16 SZ17 CS18 P19 SZO20 V21 H22 K23 SZ24 CS25 P26 SZO27 V28 H29 K30
Máj.
SZ1 CS2 P3 SZO4 V5 H6 K7 SZ8 CS9 P10 SZO11 V12 H13 K14 SZ15 CS16 P17 SZO18 V19 H20 K21 SZ22 CS23 P24 SZO25 V26 H27 K28 SZ29 CS30 P31
Jún.
SZO1 V2 H3 K4 SZ5 CS6 P7 SZO8 V9 H10 K11 SZ12 CS13 P14 SZO15 V16 H17 K18
40 éve történt - Durva vita egy SZETA-előadáson.

NAPI OPERATÍV INFORMÁCIÓS JELENTÉS
1984. május 21.

BELSŐ ELLENSÉGES ELEMEK TEVÉKENYSÉGE

1984. május 21. Budapest
40 éve történt - Durva vita egy SZETA-előadáson.

Szalai Júlia, Szabó barnabás felvétele

Az előadó Szalai Júlia szociológus szerint a szocializmus reformálható, a központi hatalom alsóbb szintekre, a társadalom kezébe fogja leadni a jogosítványait, így fognak majd megoldódni a szegénység problémái is. Ezzel a hallgatóság nem értett egyet.

NAPI OPERATÍV INFORMÁCIÓS JELENTÉS
1984. május 21.

BELSŐ ELLENSÉGES ELEMEK TEVÉKENYSÉGE

A Belső Elhárítás /III/III/ ügynökének jelentése:
12./ Az un. SZETA-szeminárium" harmadik összejövetele a korábbihoz képest megnövekedett létszámú hallgatóság /45-5O fő/ részvételével zajlott le. SZALAI JÚLIA szociológus elő­adásának tárgya az a távlati szociálpolitikai elgondolás volt, amely hivatalos megbízásra készült a MTA Szociológiai Kutató Intézetben, Szalai részvételével.

A hírforrás szerint az előadó az eredeti anyagot kiegészítette különféle radikálisabb, ellenzéki színezetű megjegyzésekkel. Kijelentette, hogy a koncepció megvalósulása idején "már valószínűleg más lesz a hatalomnak az állam és a társadalom közötti megoszlása", a "központi”, "állami” szinten gyakorolt hatalmi funkciók alacsonyabb szintre kerülnek. Utalt a "Szolidaritás"-ra is abban az értelemben, hogy az sem jöhetett volna létre, ha előtte kis létszámú csoportokban 10-20 évig nem folytattak volna olyan kérdésekről vitákat, amelyeknek látszólag kevés közük volt a gyakorlathoz.

Az előadást igen heves, több órás, esetenként durvaságig fajuló vita követte, ami annak volt a következménye, hogy Szalai Júliát kívülállónak, hivatalos személynek kezelték, aki az "állam kezére játszik", munkájával a jelenlegi "ha­talomgyakorlókat" segíti vezető szerepük megőrzésében", ahelyett, hogy ellenük fordulna".

Az információ megbízható, ellenőrzött.
Intázkedés: folytatják a bizalmas nyomozást.
/III/III/

ÁBTL - 2.7.1. NOIJ Összefoglaló jelentések 98/12. 1984. május 21.

Szalai Júlia (1948-2022) szociológus, egyetemi oktató, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Kutatási területe a szociálpolitika története, a posztszocialista jóléti és elosztási rendszerek, a szegénység történeti formái, valamint a romák és a nők helyzete a társadalomban.

Szelényi Iván írta nekrológjában Szalai Júliáról:

"...Juli a hatvanas években újrainduló magyar szociológia legfiatalabb s legtehetségesebb tagjai közé tartozott. 1966-ban iratkozott be a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem tervmatematikai szakára, ahol Ferge Zsuzsa tanítványa lett. Ferge Zsuzsának akkor már jelentős tudományos munkássága volt, ő kezdeményezte és irányította a KSH-ban az időmérleg-kutatást, és a társadalmi struktúra nemzetközileg is egyedülálló felmérését hajtotta végre. Zsuzsa egyébként Juli édesapjának, Szalai Sándornak volt nagy híve, bár szorosabb értelemben nem lehetett tanítványának nevezni. Szalai Sándor 1946-ban lett a szociológia professzora az akkor még Pázmány Péter Tudományegyetemen. 1945-ben osztrák mintára a professzori állásokat a pártok között osztották el. Szalai Sándor a Szociáldemokrata Párt jeles tagja volt, s bár szociológiai képzettsége nem volt (akkoriban nem is lehetett), ezt a tanszéket neki osztották ki. Rendkívüli tehetségére jellemző, hogy hamarosan két szociológiatörténeti könyvet írt, híres volt remek előadásairól, s elindított empirikus kutatásokat is. Szalai rendkívül okos, nagy műveltségű, igazi „reneszánsz” ember volt, akit az MTA levelező tagjának is megválasztottak. 1950-ben azonban, a koncepciós perek idején koholt vádak alapján letartóztatták, és 1956-ig börtönben tartották, így nem lehetett Ferge Zsuzsa professzora. 1956 után azonban Zsuzsa hozzám hasonlóan eljárt Szalaihoz, s mindketten csodáltuk fantasztikus irodalmi műveltségét.

Julival közelebbi szakmai kapcsolatba 1968-ban kerültem. Ferge Zsuzsát ugyanis akkoriban meghívták az angliai Essexi Egyetemre tanítani, s engem kért meg, hogy foglalkozzam két legjelesebb tanítványával, Szalai Julival és barátjával, későbbi első férjével, Vági Gáborral, aki az induló szociológusgeneráció talán legtehetségesebb tagja volt, s aki tragikusan korán, 1990-ben szívtrombózisban meghalt.

Nekem sok hatásom Julira nem volt, ő akkor egyértelműen Ferge-tanítvány volt. Szakdolgozatát az angol társadalompolitika kialakulásáról írta, majd 1979-ben első könyve is megjelent Társadalompolitika, jövedelempolitika és társadalmi struktúra címmel. Vági Gábor viszont közelebb állt hozzám szakmailag. Amikor a nyolcvanas években ismét rendszeresen hazalátogathattam, hetente találkoztunk, Vági Gáborral s az akkor még szociológusnak induló Závada Pállal (akiből időközben szociológus helyett kiváló regényíró lett). A rendszerváltás idején Vági Gábor az új önkormányzati rendszer egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb teoretikusa lett – s ebben követte az én Bibó István és Erdei Ferenc nyomán kialakult önkormányzati elkötelezettségemet. (Lehet, hogy Budapest esetében túlzásba is vitte.)

A nyolcvanas évektől Juli munkássága, tudományos érdeklődése egyre szélesebbre tágult. Fontos és sajnos több szempontból a mai napig érvényes könyvet írt az egészségügyről (Az egészségügy betegségei, 1986). Munkája nyomán Soros-ösztöndíjat is elnyert, hogy egy évre Los Angeles-i Kaliforniai Egyetemre (UCLA) jöhessen. Már útban volt Los Angeles felé, amikor 1990-ben New Yorkban átszállás előtt megtudta korábbi férje tragikus halálát, s inkább hazautazott volt férje temetésére, és lemondott az éves UCLA-ösztöndíjról..."
https://mta.hu/.../szubjektiv-bucsu-szalai-juliatol-112591

Galéria