augusztus 15.

Nagy Imre, ekkor a pártból is kizárt volt miniszterelnök, találkozik a Politikai Bizottság küldöttjeivel, Köböl Józseffel és Egri Gyulával. Az eszmecsere témája, mint a korábbi és a későbbi hetekben, Nagy MDP-be való visszavételének rendezése volt. A hosszas alkufolyamat során Nagy Imre következetesen elutasította az önkritikát, a Gerő-féle pártvezetés viszont látványos behódolást várt. Nagyot végül csak október 13-án vették vissza a pártba, amikor ennek politikai jelentősége sokkal csekélyebb volt.

A hét dokumentuma