augusztus 22.

A politikai rendőrség, ezen belül az ún. operatív nyilvántartás helyzetét érintő általános felülvizsgálat során lezárják a Belügyminisztérium Határőrség és Belső Karhatalom Parancsnokság Kiképzési Osztályára nyitott objektum dossziét. A jelentések tanulsága számos problémáról lebbentette fel a fátylat: a határőrök által folytatott csempészetről, a tisztek fegyelmezetlenségéről és hiányos műveltségéről, az újoncok kiképzésének elhanyagolásáról. Ennek tükrében nem csodálkozhatunk, hogy a forradalom idején a belső karhatalom képtelen volt érdemi fellépésre, így a pártvezetés nagyon hamar a szovjet csapatok behívása mellett döntött.

Kép: rajzos ábra a Kiképzési Osztály három alosztályán (tiszti, legénységi és lövészeti) tartott ügynökökről.

A hét dokumentuma