PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A LEVÉLTÁR FŐIGAZGATÓ-HELYETTESI TISZTSÉGÉNEK BETÖLTÉSÉRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A LEVÉLTÁR FŐIGAZGATÓ-HELYETTESI TISZTSÉGÉNEK BETÖLTÉSÉRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Az Országgyűlés elnöke
az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló
2003. évi III. törvény alapján pályázatot hirdet
a Levéltár főigazgató-helyettesi tisztségének betöltésére


Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (a továbbiakban: Levéltár) központi költségvetési szerv, amely az Országgyűlés költségvetési fejezetén belül önálló címet alkot. A Levéltár gazdasági szervezettel rendelkezik.
A főigazgató-helyettest a Levéltár élén álló főigazgató véleményének kikérése után az Országgyűlés elnöke hét évre nevezi ki.
A főigazgató-helyettesi tisztség a pályázat elbírálását követően betölthető.
A főigazgató-helyettes jogállására a 2003. évi III. törvényben (a továbbiakban: tv.) meghatározott eltérésekkel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) az irányadó.

Pályázati feltételek:
- a pályázónak meg kell felelnie a Kttv-ben előírt általános alkalmazási feltételeknek,
- az állás betöltése nemzetbiztonsági ellenőrzéshez, vagyonnyilatkozat-tételhez kötött, és a jelöltet a kinevezés előtt az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottsága, valamint Kulturális bizottsága előzetesen meghallgatja,
- tudományegyetem bölcsész karán szerzett levéltáros végzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- az adatvédelem terén szerzett gyakorlat,
- 10 éves levéltári vezetői gyakorlat.

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázati kérelmet,
- a pályázó programját,
- részletes szakmai önéletrajzot,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- az oklevelek, bizonyítványok másolatát,
- publikációk jegyzékét,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázónál a tv. 9. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott összeférhetetlenségi ok nem áll fenn,
- nyilatkozatot a nemzetbiztonsági ellenőrzés és a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
- hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik.
A pályázat személyesen, vagy postai úton nyújtható be az Országgyűlés Hivatala Közszolgálati Főosztályán (1054 Budapest, Széchenyi rakpart 19. Telefon 06-1 441 6414)

A pályázat beérkezésének határideje: 2018. január 22.   

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 19.

 

Budapest, 2017. december 18.

Kövér László

az Országgyűlés elnöke sk.

Témakörök: 
HírA Levéltár működése