Pályázatok, beszámolók

 • Álláspályázat - Ügyviteli-titokvédelmi előadó

  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

  a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet az

  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

  Titkárságon

  Ügyviteli-titokvédelmi főelőadó

  álláshely betöltésére.

  A közszolgálati jogviszony időtartama:

  határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

  Foglalkoztatás jellege:

  Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:

  1067 Budapest, Eötvös utca 7.

  Az álláshelyen ellátandó feladatok:

  1. Átveszi, a DMS iratkezelő rendszer segítségével nyilvántartásba veszi, továbbítja, postázza, kezeli, irattározza, őrzi a levéltári egységeknél készült és más szervektől érkezett iratokat.
  2. Felfekteti és vezeti az éves alapnyilvántartásokat.
  3. Naprakészen vezeti a minősítésre, betekintésre jogosultak nyilvántartását.
  4. Kiadja és visszaveszi az iratokat.
  5. Nyilvántartja a bélyegzőket és személyi pecsétnyomókat.
  6. A minősítés felülvizsgálatára átvett iratokról jegyzéket készít, azt felülvizsgálat után továbbítja a megfelelő szervhez.
  7. Végrehajtja a titokvédelmi jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott, az iratkezelést és a titokvédelmet érintő feladatokat. Ennek keretében ellátja a titkos ügykezelői feladatokat is.

  Jogállás, illetmény és juttatások:

  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. CVII. törvény, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság
  • Cselekvőképesség
  • Büntetlen előélet
  • Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,
  • középfokú végzettség (érettségi)
  • elektronikus iktatásban és iratkezelésben szerzett tapasztalat

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Felsőfokú iskolai végzettség
  • Titkos ügykezelői vizsga megléte
  • DMS One ismerete
  • Ügyiratkezelési, irattári tapasztalat

  Elvárt kompetenciák:

  - Pontos, precíz munkavégzés
  - Önállóság, megbízhatóság

  A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

  - Fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
  - Iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
  - Nyilatkozat a büntetlen előéletről, 
  - Hozzájáruló nyilatkozat a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatok kezeléséhez,
  - Nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy az állás betöltéséhez nemzetbiztonsági ellenőrzés szükséges.

  Az álláshely betölthetőségének időpontja:

  Az álláshely legkorábban 2023. január 09. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 15.

  A pályázatok benyújtásának módja:

  Elektronikus úton a Humánpolitikai Osztály részére: szaboi@abtl.hu e-mail címre.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 20.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  www.abtl.hu

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abtl.hu  honlapon szerezhet.

  Adatvédelmi tájékoztató a Levéltár honlapján megtalálható.

 • Álláspályázat - Rendszergazda

  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

  a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet az

  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

  Informatikai Osztályra

  rendszergazda

  álláshely betöltésére.

  A közszolgálati jogviszony időtartama:

  határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, hat hónapos próbaidő alkalmazásával

  Foglalkoztatás jellege:

  Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:

  1067 Budapest, Eötvös utca 7.

  Az álláshelyen ellátandó feladatok:

  Fő feladat az intézmény szervertermeinek, szervertermei gépparkjának felügyelete, működtetése, üzemeltetése. Naponta figyelemmel kíséri a szerverek és tartozékaiknak zavartalan működését. Az esetlegesen felmerülő hibák esetén rövid határidőn belül gondoskodik annak elhárításáról.

  A Történeti Levéltár többi informatikus kollégájával egyeztetve ellátja a rendszergazdai feladatokat a Történeti Levéltár teljes számítógépes rendszere felett.

  A Történeti Levéltár működési rendjével összhangban, a megfogalmazott szempontok és igények alapján részt vesz az intézmény belső számítógépes hálózatának kialakításában és működtetésében.

  A szabályzat szerint gondoskodik a Levéltár számítógépes rendszerébe került adatok védelméről (biztonsági mentések és visszaállítások) és ezen adatok hosszú távú, biztonságos archiválásáról.

  Gondoskodik a Levéltár honlapjainak folyamatos üzemeltetéséről.

  Közreműködik a Levéltár által üzemeltetett adatbáziskezelő rendszer szervereken történő szabályszerű üzemeltetésében.

  Kapcsolatot tart a Levéltár IT működéséhez szükséges külsős szakértőkkel (internet szolgáltató, levelező szerver szolgáltató, tűzfal, mentés és visszaállítás, virtualizáció, szerver üzemeltetés)

  Gondoskodik az intézmény munkatársai számára a kijelölt gépeken a folyamatos Internet-hozzáférésről, illetve az elektronikus levelezés lehetőségéről.

  Javaslatot tesz, illetve véleményezi az üzemeltetéshez beszerzendő szoftver és hardver elemekről. Szükséges mértékben figyelemmel kíséri a hardver- és szoftverpiac fejlődését, az anyagi lehetőségek ismeretében javaslatot tesz új számítástechnikai beszerzésekre, fejlesztésekre.

  Igény szerint részt vesz a Történeti Levéltár munkatársainak belső számítógépes oktatásában.

  Rendszeresen részt vesz belső auditok szervezésében, lefolytatásában és közreműködik azokban.

  Felderíti az intézmény informatikai biztonságát fenyegető hardver, szoftver és emberi tényezőket, azok elhárítására javaslatokat tesz.

  Jogállás, illetmény és juttatások:

  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  - magyar állampolgárság,
  - cselekvőképesség,
  - büntetlen előélet,
  - nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,
  - szakirányú végzettség,

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  - egyetemi vagy főiskolai szintű informatikai szakon szerzett szakképzettség
  - CMS rendszerek ismerete,
  - Linux, Microsoft szerver üzemeltetési ismeretek / Szerver architektúrák telepítése és konfigurációja, webszerver üzemeltetési tapasztalat,
  - adatmentés és visszaállítási folyamatokban szerzett tapasztalat,
  - monitoring rendszer üzemeltetési tapasztalat,
  - logelemző rendszer üzemeltetési tapasztalat,
  - iktató rendszer üzemeltetési tapasztalat,
  - hálózati adminisztrációs tapasztalat,
  - adatbázis telepítés és felügyelet,
  - konténerizáció és virtualizáció tapasztalat.

  Elvárt kompetenciák:

  - pontos, precíz munkavégzés,
  - terhelhetőség,
  - önállóság,
  - megbízhatóság

  A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

  - Europass típusú fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
  - iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
  - nyilatkozat a büntetlen előéletről, 
  - hozzájáruló nyilatkozat a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatok kezeléséhez,
  - nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy az állás betöltéséhez nemzetbiztonsági ellenőrzés szükséges.

  A munkakör betölthetőségének időpontja:

  A munkakör legkorábban 2023. január 09. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 15.

  A pályázatok benyújtásának módja:

  Elektronikus úton a Humánpolitikai Osztály részére: szaboi@abtl.hu e-mail címre.

  A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

  A pályázatok alapján kiválasztott jelentkezők személyes interjún vesznek részt. A kinevezésről a Levéltár főigazgatója dönt.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 20.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  www.abtl.hu

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abtl.hu  honlapon szerezhet.

 • Álláspályázat - Pénzügyi munkatárs

  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

  a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet az

  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
  Gazdasági és Üzemeltetési Főosztály

  Pénzügyi és Számviteli Osztályon

  pénzügyi munkatárs

  álláshely betöltésére.

  A közszolgálati jogviszony időtartama:

  határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

  Foglalkoztatás jellege:

  Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:

  1067 Budapest, Teréz krt. 13.

  Az álláshelyen ellátandó feladatok:

  1) A szerződésekkel, megrendelésekkel kapcsolatos előkészítési és  nyilvántartási feladatok ellátása. A keletkezett dokumentumok rendezése a hatályos jogszabályok szerint.
  2) A számvitelre és az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályok szerinti könyvelés, iktatás, kontírozás, gépi adatfeldolgozás.
  3) A számlák, szerződések számszaki és tartalmi ellenőrzése. Az átutalások előkészítése, ellenőrzése, egyeztetése és lebonyolítása a Magyar Államkincstár rendszerén keresztül.
  4) A kiadások és a bevételek ERA kód szerinti rendezése a Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszerben (IFMIS), egyeztetése a Kincstárral és a főkönyvi könyvelővel.
  5) Kötelezettségvállalás nyilvántartásának vezetése, ezekről adatszolgáltatás készítése a negyedéves mérlegjelentésekhez, és a beszámolóhoz.
  6) Havi könyvelési egyeztetések végrehajtása a főkönyvi könyvelővel és a társosztályokkal.
  7) A napi kiadási és bevételi anyag összeszerelése a kincstári értesítővel, a könyveléshez történő előkészítése.
  8) A munkaköréhez kapcsolódó jogszabályok változásának folyamatos figyelése, a naprakész ismeretek érdekében.
  9) Pályázatok, megrendelések, szerződések előkészítésében való részvétel.

  Jogállás, illetmény és juttatások:

  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. CVII. törvény, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  - Magyar állampolgárság
  - Cselekvőképesség
  - Büntetlen előélet
  - középfokú végzettség és emellett pénzügyi-számviteli szakképesítés (vagy az OKJ szerint pénzügyi ügyintéző, számviteli ügyintéző, mérlegképes könyvelő szakképesítés)
  - legalább    1-3 év pénzügyi-számviteli szakmai tapasztalat,

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  - Forrás Net. ügyviteli rendszer program ismerete
  - MÁK KKVTR /IFMIS rendszer ismerete
  - államháztartási mérlegképes könyvelői végzettség

  Elvárt kompetenciák:

  - Magas szintű analitikus képesség, precizitás, terhelhetőség
  - Kiváló szintű kommunikációs készség

  A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

  - Fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
  - Iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
  - Nyilatkozat a büntetlen előéletről, 
  - Hozzájáruló nyilatkozat a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatok kezeléséhez.

  Az álláshely betölthetőségének időpontja:

  Az álláshely 2023. január 01. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 15.

  A pályázatok benyújtásának módja:

  Elektronikus úton a Humánpolitikai Osztály részére: szaboi@abtl.hu e-mail címre.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 20.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  www.abtl.hu

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abtl.hu  honlapon szerezhet.

  Adatvédelmi tájékoztató a Levéltár honlapján megtalálható.

 • Álláspályázat - Informatikus munkatárs

  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

  a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
  Informatikai Osztály

  Informatikus munkatárs
  álláshely betöltésére.

  A közszolgálati jogviszony időtartama:
  határozatlan ideig tartó közszolgálati jogviszony, 6 hónapos próbaidő alkalmazásával
                         
  Foglalkoztatás jellege:
  Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:
  1067 Budapest, Eötvös utca 7.

  A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:

  Informatikai és számítógépes feladatkör.

  Az álláshelyhez tartozó fő tevékenységi körök:

  - Informatikai rendszerek üzemeltetése, konfigurálása (számítógépek, I/O eszközök installálása, üzembe helyezése), karbantartása, szükség esetén hibaelhárítás kliens oldalon,
  - Felhasználói fiókok és jogosultságok kezelése,
  - Információs rendszer működőképességének biztosítása,
  - Hibajavítás, napi problémamegoldás, kapcsolattartás a felhasználókkal, szolgáltatókkal,
  - Informatikai eszközök raktározása, leltározása, selejtezése,
  - Levéltári anyagok digitalizálása.
  Jogállás, illetmény és juttatások:
  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény [Küt.], valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
  Az álláshely betöltéséhez tartozó vezető-tanácsos illetmény keretét a [Küt.] 2. melléklete határozza meg.
                         
  Pályázati feltételek:

  - Magyar állampolgárság,
  - Cselekvőképesség,
  - Büntetlen előélet,
  - Középiskola/gimnázium érettségi,
  - Felhasználói szintű irodai alkalmazások ismerete,
  - Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása.

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  - Szakirányú végzettség,
  - Hálózati ismeretek, hálózati eszközök (switch, router, ap.) ismerete,
  - Windows vagy Linux kliens rendszerek ismerete,
  - CMS tartalommenedzsment-rendszerek ismerete,
  - Szakmai tapasztalat,
  - Digitalizálási tapasztalatok.

  Elvárt kompetenciák:

  - Pontos, precíz, önálló munkavégzés,
  - Együttműködési készség, csapatszellem,
  - Kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,
  - Problémamegoldó képesség, kezdeményező készség,
  - Megbízhatóság, terhelhetőség, önképzés,

  A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

  - Fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
  - Iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
  - Nyilatkozat a büntetlen előéletről, 
  - Minden olyan (ok)irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,
  - Hozzájáruló nyilatkozat a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatok kezeléséhez,
  - Nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy az állás betöltéséhez nemzetbiztonsági ellenőrzés szükséges.

  A munkakör betölthetőségének időpontja:

  A munkakör legkorábban 2022. november 15. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 10.

  A pályázatok benyújtásának módja:

  Elektronikus úton Szabó István Humánpolitikai osztályvezető részére: szaboi@abtl.hu e-mail címre.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 15.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye:

  www.profession.hu
  https://kozigallas.gov.hu

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abtl.hu  honlapon szerezhet.

 • Álláspályázat - levéltáros I.

  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
  a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak
  jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján

  pályázatot hirdet az
  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

  Levéltári Főosztály Iratfeldolgozó és Állományvédelmi Osztályra

  levéltáros I.

  álláshely betöltésére.

  A közszolgálati jogviszony időtartama:
  Határozatlan ideig tartó közszolgálati jogviszony
                         
  Foglalkoztatás jellege:
  Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:
  1067 Budapest, Eötvös utca 7.

  Az álláshelyen ellátandó feladatok:

  1. Gondoskodik a levéltár illetékességi körébe és gyűjtőkörébe tartozó levéltári anyagok átvételéről, biztonságos, szakszerű őrzéséről, kialakított rendjének fenntartásáról, illetve erre nézve javaslatot tesz.
  2. A jogszabályi előírásoknak megfelelően vezeti a levéltári anyaggal kapcsolatos nyilvántartásokat.
  3. A rendezési, selejtezési munkákhoz tervet készít. Éves szakmai munkatervének megfelelően rendezési, selejtezési, segédletkészítési és állományrevíziós munkákat végez.
  4. Az iratok maradandó értékűnek nyilvánításával kapcsolatban szaktanácsot adhat.
  5. Elősegíti az iratanyag tudományos és művelődési célú feldolgozását. Részt vesz a szakmai munkával kapcsolatos felmérésekben, elemzésekben, adatgyűjtésekben.
  6. A Levéltár, illetve a főosztály munkaterve szerint végzi a személyére meghatározott tudományos, kutató, forrásfeltáró és publikáló tevékenységet, részt vesz módszertani kiadványok, publikálásra kerülő segédletek elkészítésében.
  7. A levéltári anyag védelmében, annak állapotának figyelembevételével javaslatot tesz restaurálásra, fertőtlenítésre, illetve egyéb állományvédelmi célú beavatkozásra.
  8. A biztonsági vezetői feladatokat ellátó titkárságvezetővel együttműködve felülvizsgálatra előkészíti a minősített iratokat.
  9. Közreműködik az iratanyag tematikus feltárásában, a Levéltár tudományos feltáró munkájában.
  10. A levéltári munka során feltárt iratanyagból az ismeretlen adatokat beviszi a számítógépes adatbázisba, a hiányos adatokat pontosítja.
  11. Évente munkatervjavaslatot, illetve az év végén beszámolót készít az osztályvezető számára.

  Jogállás, illetmény és juttatások:

  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. CVII. törvény, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
                         
  Pályázati feltételek:

      - Magyar állampolgárság,
      - Cselekvőképesség,
      - Büntetlen előélet,
      - Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,
      - Egyetemi végzettség: történész, középiskolai történelemtanár, vagy levéltáros

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

      - Levéltári vagy irattári területen szerzett tapasztalat
      - Informatikai ismeretek

  Elvárt kompetenciák:

      - Pontos, precíz munkavégzés
      - Terhelhetőség
      - Önállóság, megbízhatóság

  A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
      - Fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
      - Iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
      - Nyilatkozat a büntetlen előéletről,
      - Hozzájáruló nyilatkozat a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatok kezeléséhez,
      - Nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy az állás betöltéséhez nemzetbiztonsági ellenőrzés szükséges.

  A munkakör betölthetőségének időpontja:

  Az álláshely legkorábban 2022. július 01. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 22.

  A pályázatok benyújtásának módja:

  Elektronikus úton a Humánpolitikai Osztály részére: szaboi@abtl.hu e-mail címre.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 30.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye:

  www.abtl.hu

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abtl.hu  honlapon szerezhet.

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abtl.hu honlapon szerezhet.

  Adatvédelmi tájékoztató a Levéltár honlapján megtalálható.

 • Álláspályázat - Informatikus munkatárs

  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
  a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak
  jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján

  pályázatot hirdet
  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

  Informatikai Osztály

  Informatikus munkatárs

  álláshely betöltésére.

  A közszolgálati jogviszony időtartama:
  Határozatlan ideig tartó közszolgálati jogviszony
                         
  Foglalkoztatás jellege:
  Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:
  1067 Budapest, Eötvös utca 7.

  A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:

  3. számú melléklet: 54. Informatikai és számítógépes feladatkör

  Az álláshelyhez tartozó fő tevékenységi körök:

      • Informatikai rendszerek üzemeltetése, konfigurálása (számítógépek, I/O eszközök installálása, üzembe helyezése), karbantartása, szükség esetén hibaelhárítás szerver és kliens oldalon.
      • Felhasználói fiókok és jogosultságok kezelése.
      • Információs rendszer működőképességének biztosítása.
      • Hibajavítás, napi problémamegoldás, kapcsolattartás a felhasználókkal, szolgáltatókkal.
      • Levéltári anyagok digitalizálása.

  Jogállás, illetmény és juttatások:

  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásárólszóló 2019. évi CVII. törvény, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
                         
  Pályázati feltételek:

      • Magyar állampolgárság,
      • Cselekvőképesség,
      • Büntetlen előélet,
      • Szakirányú végzettség,
      • Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása.

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

      • Hálózati ismeretek, hálózati eszközök (switch, router, ap.) ismerete.
      • Windows Server és kliens operációs rendszerek ismerete.
      • Linux, Microsoft SQL adatbázis szerver, SQL lekérdezések ismeret.
      • Networker rendszer ismeret.
      • CMS tartalommenedzsment-rendszerek ismerete.
      • Photoshop alapszintű ismerete.
      • Szakmai tapasztalat.
      • Digitalizálási tapasztalatok.

  Elvárt kompetenciák:

      • jó problémamegoldó képesség,
      • terhelhetőség,
      • jó kommunikációs készség,
      • rendszerszintű gondolkodás,

  A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
      • fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
      • iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
      • nyilatkozat a büntetlen előéletről, 
      • hozzájáruló nyilatkozat a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatok kezeléséhez,
      • nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy az állás betöltéséhez nemzetbiztonsági ellenőrzés szükséges.

  A munkakör betölthetőségének időpontja:

  A munkakör legkorábban 2022. június 1. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 20.

  A pályázatok benyújtásának módja:

  Elektronikus úton Szabó István Humánpolitikai osztályvezető részére: szaboi@abtl.hu e-mail címre.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 25.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye:

  https://kozigallas.gov.hu

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abtl.hu  honlapon szerezhet.
   

 • Álláspályázat - Értékelő munkatárs

  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
                         
  a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak
  jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján
  pályázatot hirdet az

  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
  Levéltári Főosztály Állampolgári Adatszolgáltató Osztályra

  értékelő

  álláshely betöltésére.

  A közszolgálati jogviszony időtartama:

  határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                         
  Foglalkoztatás jellege:

  Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:

  1067 Budapest, Eötvös utca 7.

  Az álláshelyen ellátandó feladatok:

  1. Az iratanyagok előkészítése révén biztosítja az állampolgárok számára az információs önrendelkezési jog gyakorlását.
  2. A Történeti Levéltár kezelésébe került nyilvántartásokban, és a már számítógépen feldolgozott iratok adatbázisában található, az érintettekre vonatkozó adatok alapján, elvégzi az iratok kikeresését.
  3. Az előírásoknak megfelelően kiemelt iratanyagból kiválogatja az adott ügyhöz kapcsolódó iratokat, azokról másolatot készít(tet).
  4. A munkájára vonatkozó jogszabályok és az osztályon készült módszertani útmutatók figyelembevételével betekintésre előkészíti az irat másolatokat.
  5. Megismeri és betartja a feladatai ellátásához szükséges jogszabályokat, rendelkezéseket, levéltári szabályzatokat, utasításokat és előírásokat.
  6. Elvégzi az értékelő munkával kapcsolatban előírt adminisztrációt.
  7. A Főosztály munkatervéhez kapcsolódóan részt vesz az intézmény iratanyagának levéltári szempontú feltárásában.

  Jogállás, illetmény és juttatások:

  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. CVII. törvény, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
                         
  Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság
  • Cselekvőképesség
  • Büntetlen előélet
  • Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,
  • Az alábbi végzettségek bármelyike: történész, középiskolai történelemtanár, levéltáros, művelődésszervező szakos bölcsészettudományi végzettség, államigazgatási, vagy rendészettudományi végzettség.

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Levéltári vagy irattári területen szerzett tapasztalat
  • Számítógépes ismeretek

  Elvárt kompetenciák:

  • Pontos, precíz munkavégzés
  • Terhelhetőség
  • Önállóság, megbízhatóság

  A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

  • Fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
  • Iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
  • Nyilatkozat a büntetlen előéletről, 
  • Hozzájáruló nyilatkozat a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatok kezeléséhez,
  • Nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy az állás betöltéséhez nemzetbiztonsági ellenőrzés szükséges.

  Az álláshely betölthetőségének időpontja:

  A munkakör legkorábban 2022. május 16. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 6.

  A pályázatok benyújtásának módja:

  Elektronikus úton a Humánpolitikai Osztály Szabó István humánpolitikai osztályvezető részére: szaboi@abtl.hu e-mail címre.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 13.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  www.abtl.hu

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abtl.hu honlapon szerezhet.

  Adatvédelmi tájékoztató a Levéltár honlapján megtalálható.

 • Álláspályázat - Informatikus munkatárs

  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
  a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak
  jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján

  pályázatot hirdet
  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

  Informatikai Osztály

  Informatikus munkatárs

  álláshely betöltésére.

  A közszolgálati jogviszony időtartama:
  Határozatlan ideig tartó közszolgálati jogviszony
                         
  Foglalkoztatás jellege:
  Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:
  1067 Budapest, Eötvös utca 7.

  A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:

  3. számú melléklet: 54. Informatikai és számítógépes feladatkör

  Az álláshelyhez tartozó fő tevékenységi körök:

      • Informatikai rendszerek üzemeltetése, konfigurálása (számítógépek, I/O eszközök installálása, üzembe helyezése), karbantartása, szükség esetén hibaelhárítás szerver és kliens oldalon.
      • Felhasználói fiókok és jogosultságok kezelése.
      • Információs rendszer működőképességének biztosítása.
      • Hibajavítás, napi problémamegoldás, kapcsolattartás a felhasználókkal, szolgáltatókkal.
      • Levéltári anyagok digitalizálása.

  Jogállás, illetmény és juttatások:

  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásárólszóló 2019. évi CVII. törvény, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
                         
  Pályázati feltételek:

      • Magyar állampolgárság,
      • Cselekvőképesség,
      • Büntetlen előélet,
      • Szakirányú végzettség,
      • Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása.

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

      • Hálózati ismeretek, hálózati eszközök (switch, router, ap.) ismerete.
      • Windows Server és kliens operációs rendszerek ismerete.
      • Linux, Microsoft SQL adatbázis szerver, SQL lekérdezések ismeret.
      • Networker rendszer ismeret.
      • CMS tartalommenedzsment-rendszerek ismerete.
      • Photoshop alapszintű ismerete.
      • Szakmai tapasztalat.
      • Digitalizálási tapasztalatok.

  Elvárt kompetenciák:

      • jó problémamegoldó képesség,
      • terhelhetőség,
      • jó kommunikációs készség,
      • rendszerszintű gondolkodás,

  A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
      • fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
      • iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
      • nyilatkozat a büntetlen előéletről, 
      • hozzájáruló nyilatkozat a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatok kezeléséhez,
      • nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy az állás betöltéséhez nemzetbiztonsági ellenőrzés szükséges.

  A munkakör betölthetőségének időpontja:

  A munkakör legkorábban 2022. május 1. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 20.

  A pályázatok benyújtásának módja:

  Elektronikus úton Szabó István Humánpolitikai osztályvezető részére: szaboi@abtl.hu e-mail címre.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 25.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye:

  https://kozigallas.gov.hu

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abtl.hu  honlapon szerezhet.
   

 • Álláspályázat - Üzemeltetési előadó

  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
  a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak
  jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján

  pályázatot hirdet az
  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

  Gazdasági és Üzemeltetési Főosztály Üzemeltetési és Biztonsági  Osztályra

  üzemeltetési előadó

  álláshely betöltésére

  A közszolgálati jogviszony időtartama:
  határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

  Foglalkoztatás jellege:
  Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:
  1067 Budapest, Eötvös utca 7.

  Az álláshelyen ellátandó feladatok:

  1) Felméri a Levéltár működéséhez szükséges az osztály feladatkörébe tartozó anyagi- technikai eszközökre vonatkozó éves és évközi igényeket. Folyamatosan figyelemmel kíséri a felhasználásokat, és előkészíti az igényelt/szükséges anyagok és eszközök beszerzését, valamint kiadja az igényelt és a munkához szükséges eszközöket.
  2) Folyamatosan felügyeli az épületgépészeti és egyéb berendezéseket (klímákat, kazánokat, lifteket, hőcserélő és kiegyenlítő tartályokat stb.)
  3) Ellenőrzi a klímák működését, gondoskodik javíttatásukról, szervezi és ellenőrzi az évközi karbantartási munkákat.
  4) Üzemzavar észlelése esetén jelentést tesz az osztály vezetőjének, azonnal felveszi a kapcsolatot a berendezéseket szervizelőkkel és intézkedik a meghibásodás legrövidebb időn belüli megszüntetésére, a károk megelőzésére.
  5) Köteles részt venni a munkaidőn túl bekövetkezett üzemzavarok elhárításában.
  6) Részt vesz a savtalanító berendezés üzemeltetésében, karbantartásában.
  7) Részt vesz az épületen belüli anyag-, eszköz- és bútormozgatásban.
  8) Közreműködik a Levéltár leltározási, rovancsolási és anyagselejtezési
  tevékenységében.
  9) Folyamatosan kiüríti és karbantartja a kihelyezett iratmegsemmisítő gépeket és kezeli a központi iratzúzót.
  10) Gondoskodik az udvar és az épület utcai homlokzati hosszának rendben tartásáról (locsolás, seprés, téli időszakban sózás, hóeltakarítás), a hulladéktárolók rendszeres üríttetéséről.
  11) Koordinálja és felügyeli a levéltár szerződéses partnereinek javítási és karbantartási feladatainak végzését, a beszerzéseket és vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat, az alábbi területekre vonatkozóan:
  - klímák,
  - iratmegsemmisítők,
  - fénymásoló berendezések javítása, karbantartása
  - tonerek, festékkazetták beszerzése
  - bútorok és berendezési tárgyak beszerzése, javítása.
  12) Elvégzi az épületen belüli kisebb javításokat.
  13) Az iratraktárak hő- és páratartalmát monitorozó rendszer riasztása esetén azonnal intézkedik a hiba elhárítására.

  Jogállás, illetmény és juttatások:
  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. CVII. törvény, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  - Magyar állampolgárság
  - Cselekvőképesség
  - Büntetlen előélet
  - Középiskola/gimnázium, érettségi
  - Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása
  - B típusú jogosítvány

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  - Általános épületgépészeti ismeretek
  - OKJ kazánfűtő végzettség

  Elvárt kompetenciák:

  - Pontos, precíz munkavégzés
  - Terhelhetőség
  - Önállóság, megbízhatóság

  A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

  - Fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
  - Iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
  - Nyilatkozat a büntetlen előéletről, 
  - Hozzájáruló nyilatkozat a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatok kezeléséhez,
  - Nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy az állás betöltéséhez nemzetbiztonsági ellenőrzés szükséges.

  Az álláshely betölthetőségének időpontja:

  A munkakör legkorábban a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 14.

  A pályázatok benyújtásának módja:
  Elektronikus úton a Humánpolitikai Osztály részére: szaboi@abtl.hu e-mail címre.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 28.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  www.abtl.hu

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abtl.hu  honlapon szerezhet.

 • Álláspályázat - Tudományos kutató

  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
  a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak
  jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján

  pályázatot hirdet az
  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

  Tudományos Főosztály Kutatási Osztályra

  tudományos kutató

  álláshely betöltésére

  A közszolgálati jogviszony időtartama:
  határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

  Foglalkoztatás jellege:
  Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:
  1067 Budapest, Eötvös utca 7.

  Az álláshelyen ellátandó feladatok:

  1) A történettudomány tárgykörében kutató, elemző munkát végez éves munkaterve alapján.
  2) Szervezi és koordinálja a főosztály munkatársai által végzett topográfiai feladatokat, szoros kapcsolatot tartva a témakör külsős szakértőjével.
  3) A főosztályvezetővel együttműködve tervezi és felügyeli a szolgálatokkal kialakított tudományos együttműködési programokat.
  4) Részt vesz a hazai- és nemzetközi társintézményekkel, illetve szakmai szervezetekkel megvalósuló tudományos kutatásokban és kapcsolatokban.
  5) Közreműködik a főosztály oktatási- és közművelődési rendezvényeinek lebonyolításában.

  Jogállás, illetmény és juttatások:
  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. CVII. törvény, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  - Magyar állampolgárság
  - Cselekvőképesség
  - Büntetlen előélet
  - Egyetemi végzettség, bölcsészettudományi, történelem szakirány
  - Középfokú nyelvvizsga

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  - Levéltári és/vagy közművelődési területen szerzett tapasztalat,
  - Az 1945 utáni magyar és egyetemes történelemben való jártasság,
  - A politikai rendőrség története témakörében szerzett kutatói tapasztalat
  - Valamely közép- és/vagy kelet-európai nyelv ismerete

  Elvárt kompetenciák:

  - Pontos, precíz munkavégzés
  - Terhelhetőség
  - Önállóság, megbízhatóság

  A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

  - Fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
  - Iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
  - Nyilatkozat a büntetlen előéletről,
  - Hozzájáruló nyilatkozat a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatok kezeléséhez,
  - Publikációs jegyzék

  Az álláshely betölthetőségének időpontja: 2022. február 15.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 04.

  A pályázatok benyújtásának módja:
  Elektronikus úton a Humánpolitikai Osztály részére: szaboi@abtl.hu e-mail címre.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 15.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  www.abtl.hu

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abtl.hu  honlapon szerezhet.

Oldalak