Pályázatok, beszámolók

 • Álláspályázat - számítógépes adatrögzítő

  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
                         
  a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
  alapján pályázatot hirdet

  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárába
  Levéltári Főosztály

  számítógépes adatrögzítő
  munkakör betöltésére.


  A közszolgálati jogviszony időtartama:
  határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
                         
  Foglalkoztatás jellege:
  Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:
  1067 Budapest, Eötvös utca 7.

  A munkakörhöz tartozó fő tevékenységi körök :
  A levéltárban őrzött iratok számítógépes feldolgozása, számítógépes rendszerezése, digitalizálása, ezzel kapcsolatban végzett számítógépes adatrögzítés, adatbázis-építés. A levéltári iratok kezelésével, rendezésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása.

  Jogállás, illetmény és juttatások:
  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közszolgálati Szabályzata az irányadók.
                         
  Pályázati feltételek:

  - Magyar állampolgárság,
  - Középiskola/gimnázium,
  - Cselekvőképesség,
  -  Büntetlen előélet,
  - Felhasználói szintű számítógép-használat, MS Office és Windows-ismeret,
  - számítógépes képfeldolgozási alapismeretek.

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
  - Szerzett szakképzettség,
  - Budapesti lakóhely.

  Elvárt kompetenciák:
  - Magas szintű precizitás,
  - Kiváló problémamegoldó képesség,
  - Monotóniatűrés,
  - Terhelhetőség.

  A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
  Fényképes, részletes szakmai önéletrajz, nyilatkozat a büntetlen előéletről.

  A munkakör betölthetőségének időpontja:
  A munkakör legkorábban a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 4.

  A pályázatok benyújtásának módja:
  Elektronikus úton Szabó István humánpolitikai osztályvezető részére: szaboi@abtl.hu e-mail címre.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 15.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
  www.abtl.hu
  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abtl.hu  honlapon szerezhet.

 • Álláspályázat - állományvédelmi munkatárs

  Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

  a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1)
  bekezdése alapján pályázatot hirdet az

  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárába
  Informatikai és Állományvédelmi Osztály

  állományvédelmi munkatárs
  munkakör betöltésére.

  A közszolgálati jogviszony időtartama:
  határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                         
  Foglalkoztatás jellege:
  Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:
  1067 Budapest, Eötvös utca 7.

  A munkakörhöz tartozó fő tevékenységi körök :

  • - állományvédelmi munkálatok ellátása (iratok tisztítása, javítása, csomagolása)
  • - restaurátor munkájának segítése
  • - részvétel az iratanyag digitalizálásra történő előkészítésében, ezzel kapcsolatos adminisztráció vezetése

  Jogállás, illetmény és juttatások:
  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • - magyar állampolgárság
  • - cselekvőképesség
  • - büntetlen előélet
  • - érettségi vagy szakirányú restaurátori végzettség

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • - levéltári vagy restaurátori területen szerzett tapasztalat
  • - jó kézügyesség, kreativitás
  • - számítógépes ismeretek


  Elvárt kompetenciák:

  • - pontos, precíz munkavégzés
  • - terhelhetőség
  • - önállóság, megbízhatóság,


  A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

  • - fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
  • - iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
  • - nyilatkozat a büntetlen előéletről, 
  • - nyilatkozat arról, hogy az állás elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik a pályázatát,
  • - nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy az állás betöltéséhez nemzetbiztonsági ellenőrzés szükséges.

  A munkakör betölthetőségének időpontja:
  A munkakör legkorábban 2017. október 1. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 1.

  A pályázatok benyújtásának módja:
  Elektronikus úton a Humánpolitikai Osztály részére: szaboi@abtl.hu e-mail címre.

  A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
  A pályázatok alapján kiválasztott jelentkezők személyes interjún vesznek részt. A kinevezésről a Levéltár Főigazgatója dönt.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 15.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
  www.abtl.hu  2017. július 21.

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abtl.hu  honlapon szerezhet.

 • Pályázat a Levéltár főigazgatói tisztségének betöltésére

  PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

   

  Az Országgyűlés elnöke
  az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az
  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló
  2003. évi III. törvény alapján pályázatot hirdet
  a Levéltár főigazgatói tisztségének betöltésére

   

  Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (a továbbiakban: Levéltár) központi költségvetési szerv, amely az Országgyűlés költségvetési fejezetén belül önálló címet alkot. A Levéltár gazdasági szervezettel rendelkezik.

  A Levéltár élén álló főigazgatót az Országgyűlés elnöke hét évre nevezi ki.

  A főigazgatói tisztség 2017. április 1-től tölthető be.

  A főigazgató jogállására a 2003. évi III. törvényben (a továbbiakban: tv.) meghatározott eltérésekkel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) az irányadó.

  Pályázati feltételek:

  • a pályázónak meg kell felelnie a Kttv-ben előírt általános alkalmazási feltételeknek,
  • az állás betöltése nemzetbiztonsági ellenőrzéshez, vagyonnyilatkozat-tételhez kötött, és a jelöltet a kinevezés előtt az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottsága, valamint Kulturális bizottsága előzetesen meghallgatja,
  • tudományegyetem bölcsész, vagy jogi karán szerzett végzettség.

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • az adatvédelem terén szerzett gyakorlat,
  • 10 éves szakmai (levéltári) gyakorlat,
  • vezetői gyakorlat,
  • tudományos fokozat,
  • legalább egy idegen nyelv tárgyalóképes szintű ismerete.

  A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a pályázati kérelmet,
  • a pályázó programját,
  • részletes szakmai önéletrajzot,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
  • az oklevelek, bizonyítványok másolatát,
  • publikációk jegyzékét,
  • nyilatkozatot arról, hogy a pályázónál a tv. 9. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott összeférhetetlenségi ok nem áll fenn,
  • nyilatkozatot a nemzetbiztonsági ellenőrzés és a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
  • hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik.

  A pályázat személyesen, vagy postai úton nyújtható be az Országgyűlés Hivatala Közszolgálati Főosztályán (1054 Budapest, Széchenyi rakpart 19. Telefon 06-1 441 6414)

  A pályázat beérkezésének határideje: 2017. február 15.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 20.

  Budapest, 2017. január

   

  Kövér László
  az Országgyűlés elnöke

 • Pályázati kiírás főkönyvelő munkakör betöltésére.

  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

                         
  a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárába
  Gazdasági és Üzemeltetési Főosztály Pénzügyi és Számviteli Osztály
  főkönyvelő
  munkakör betöltésére.

   

 • Pályázat pénzügyi és számviteli munkatárs munkakör betöltésére

  A pályázati kiírás letölthető.

 • Pályázat - levéltári kezelő

  Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet levéltári kezelő munkakör betöltésére.

Oldalak