Történelmi Kávéház - videók

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2011. februárjában előadássorozatot indított, amelynek keretében szeretnénk az intézményben folyó tudományos kutatást és iratfeldolgozást bemutatni. Szívesen látjuk az érdeklődőket minden hónap második csütörtök délutánján előadásainkon és az azt követő beszélgetéseken.

 • Papp István előadása - videó

  "Parasztügynökök” – Informátorok a falusi társadalom és az állambiztonság szorításában

  A hagyományos megítélés szerint az ügynökök kifejezetten negatív megítélés alá esnek, szinte mindmáig hordozzák a Kádár-korszak szimbolikus terhét. Előadásomban árnyalni szeretném ezt a képet egy eddig kevéssé kutatott terület, a mezőgazdasági szabotázs-elhárítás bemutatásával. A politikai rendőrség ezen részlegének tevékenysége elsősorban az 1956 előtti, ún. kulákperek, illetve a kollektivizálási hullámok során elkövetett jogsértések kapcsán ismert.

 • Okváth Imre előadása - videó

  Akcióban a Katpol „sötét részlege - Adalékok a „B" (Támadólagos elhárítás) osztály működéséhez

  Az állambiztonság történeti kutatásában az elmúlt időszakban mind több résztanulmány, közlemény jelent meg a katonai hírszerzést és kémelhárítást egyesítő Katpol tevékenységéről, szervezetéről, vezetőiről. Bővülő ismereteink ellenére még mindig hiányos tudással rendelkezünk a hírszerzés és a támadólagos elhárítás szervezeti kereteiről, vezetőiről, a működtetett ügynökhálózat szervezési-vezetési elveiről, módszereiről és hatékonyságáról.

 • Soós Mihály előadása - videó

  "Susogók" - Kisvárosi értelmiség és az 1945 előtti keresztény középosztály az államvédelmi szervek célkeresztjében

  Előadásomban arra teszek kísérletet, hogy egy átlagos magyar kisváros, Cegléd példáján keresztül bemutassam, miként ellenőrizték, figyelték meg, „ötvenes évek" Magyarországán a helyi közösségekben tradicionálisan vezető szerepet betöltő középosztálybeli származású tisztviselőket, illetve értelmiségieket, s hogyan próbálták kriminalizálni cselekedeteiket.

 • Krahulcsán Zsolt előadása - videó

  „A kommunistákat védeni kell a banditákkal szemben…” - A pártfunkcionáriusok elleni állambiztonsági nyomozások szabályozása a Kádár-korszakban

  Naivak lennénk, ha elfogadnánk azt a feltételezést, hogy a korabeli dokumentumokban, párthatározatokban, belügyminiszteri parancsokban, legfőbb ügyészi utasításokban szabályozott állambiztonsági eljárásrendet a BM szervei mindig és minden körülmények között betartották, és nem cselekedtek – akár a szovjet „tanácsadók” segítségével, tudtával vagy éppen nyomásukra – saját szakállukra a pártkontroll kijátszásával.

 • Mitrovits Miklós előadása - videó

  Józef Światło disszidálása - A sztálinizmus titkai Lengyelországban

  Józef Światło (1915--1994) a lengyel Állambiztonsági Minisztérium magas beosztású funkcionáriusa 1953. december 5-én nyugatra disszidált. Kelet-Berlinből Frankfurton keresztül Washingtonig jutott, ahol a Szabad Európa Rádió műsoraiban beszélni kezdett a Lengyelországban zajló terrorról. Az adások óriási visszhangot váltottak ki Lengyelországban.

 • Baracsi Erzsébet előadása - videó

  Kamerával írt történelem - Állambiztonsági oktatófilmek a Történeti Levéltár őrizetében

  1998 januárjában a – nemrégen megalakult – Történeti Hivatal raktárában öt tekercs 16 mm-es filmszalagot találtunk. Három filmet tartalmaztak. Az 1959-es Harc a belső ellenség ellen, a Diverzió és az 1960-ban készült Gyújtogatók című állambiztonsági oktatófilmeket. Olyan filmek voltak ezek, amelyek létezése a társadalom többsége előtt teljesen ismeretlen volt. A filmszalagokat videóra másoltattuk.

Oldalak