Tudományos tevékenység

Tudományos főosztály

Főosztályvezetői közvetlenek

 • Joó Adrienn

  Joó Adrienn

  tudományos titkár Főosztályvezetői közvetlenek
 • Szécsényi András

  Szécsényi András

  A Betekintő főszerkesztője Főosztályvezetői közvetlenek

Kutatási Osztály

A Tudományos és Közművelődési Kapcsolatok Osztálya a szakmai követelményeknek megfelelően részt vesz a levéltár iratanyagának feltárásában és feldolgozásában.

 1. Kutatói - a Levéltári Főosztállyal együttműködve - részt vesznek a levéltárban őrzött iratanyag szaktudományos követelményeknek megfelelő feldolgozásában,
 2. részt vesznek a hatalmi intézményrendszer szervezetét, működését vizsgáló legújabb kori történettudományi és politikatudományi kutatásokban,
 3. részt vesznek a levéltár szaktudományos és egyéb kiadványainak megjelentetésében,
 4. szervezi a társintézményekkel és a nemzetközi forumokkal való együttműködést, a közös kutatási programok végrehajtását,

Történeti Osztály

 1. Ellátja a Levéltár működéséhez szükséges, a könyvtári referenciába sorolható gyűjtő és szolgáltató tevékenységet, bibliográfiák és egyéb könyvtári segédletek összeállításával segíti a levéltári és történeti feldolgozó feladatok megvalósulását,
 2. Kezeli és feldolgozza a dokumentációs és emigrációs anyagokat,
 3. Szervezi és koordinálja – a Levéltári Főosztállyal együttműködve – a fotók feldolgozását és az adatbázisba történő beillesztését,
 4. Részt vesz a Levéltár tudományos és közművelődési programjainak megvalósításában.