KávéháZ - Elmaradt katarzis - videó

KávéháZ - Elmaradt katarzis - videó

Elmaradt katarzis, avagy a múlt feldolgozásának jogi lehetőségei

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának doktori iskolájában az elmúlt időszakban szisztematikusan foglalkoztunk az ún. „Vergangenheitsberwältigung" jogelméleti problémáival, a szocializmus idején elkövetett igazságtalanságok jogállami „jóvátétele" magyarországi szabályozásával.
Kiinduló tézisünk szerint az igazságtétel felemásságának, a katarzis elmaradásának kérdése jelentős részben összefügg a Magyarországon békés, kompromisszumos formában lezajlott rendszerváltás társadalmi, politikai, jogi feltételeivel, a szocialista múlt legitimitásának és legalitásának, a kontinuitás vagy diszkontinuitás paradoxonjaival. A témával összefüggésben -- többek közt a Radbruch-formula, a vonatkozó genfi konvenciók ismertetésével -- szeretnénk rámutatni a jogállamiság, a demokrácia és igazságosság megteremtésének, elveinek és intézményeinek elméleti és gyakorlati problémáira. Rátérünk az igazságtétel kezelésének jogpolitikai-jogdogmatikai tisztázatlanságára, az erkölcsi és társadalomlélektani dilemmáira, valamint arra, hogy az információs kárpótlást -- a megkésettség politikai zavarai és a nyilvánosság felé való kommunikálása következtében -- olyan legitimációs veszteség érte, amely egyben a demokrácia deficitjét, a múlttal való szembenézés elmaradását is jelentheti. Előadásunkban külön foglalkozunk az ún. lex Biszku végrehajtásának jelenlegi állásával.

Témakörök: 
Kulturális Örökség Napjai 2020 - KávéháZTörténelmi KávéháZVideó