Állambiztonsági oktatófilmek

A levéltár megalakulásakor átvett iratanyag összesen huszonhat különböző állambiztonsági oktatófilmet tartalmazott, amelyeket az egykori titkosszolgálati beosztottak továbbképzésére használtak. A celluloid filmre rögzített oktatófilmek digitalizált formában megtekinthetők a levéltár kutatótermében.

A korabeli belügyi szakmai oktatófilmek jegyzékéből, amelyeket 1967 és 1975 között adtak ki –, következtetni lehet, hogy az akkori belügyminisztérium milyen csoportok számára készíttetett filmeket. Elsősorban a „belügyi állomány” számára készültek szakmai oktatófilmek, amelyek a belügyi munka minden ágára kiterjedtek. Ezeken kívül voltak a lakosság körében vetíthető belügyi filmek. A terjesztés is szervezeti keretek között történt. Az 1974-ben kiadott „Belügyminisztérium filmjegyzéke” című dolgozat előszava leszögezi, hogy a lakosság részére történő filmkölcsönzés a budapesti és a megyei rendőrfőkapitányságok feladata. A BM Filmstúdió csak a BM központi szervei részére kölcsönzött ki filmeket.

A belügyi állomány és a lakosság részére vetíthető filmjegyzék több témakört is tartalmazott, ezek: az állambiztonság, a bűnügyek, a közrendvédelem, az igazgatásrendészet, a közlekedés, a tűzrendészet, a határvédelem, a lőkiképzés és a testnevelés.

A filmek a rendőrség állambiztonsági osztályainak dolgozói, illetve a rendőrök továbbképzését szolgálták. Külön BM Rendőrfilm Stúdió működött, ahol ezeket készítették. A Történeti Levéltárban őrzött filmek és a fentebbiek alapján nyilvánvaló, hogy ez a továbbképzés szerves része volt, s az állambiztonsági munka minden ágára kiterjedt. Az állambiztonsági akciókat lépésről lépésre mutatják be – ez a kutató számára is felbecsülhetetlen –, szinte begyakoroltatják a rendőrökkel. Az oktatófilmek mintegy a belügyi tananyag képi segédletének tekinthetőek, feldolgozásukat célszerű lenne azokkal együtt végezni.

Az oktatófilmeket – a korabeli filmjegyzékek – állambiztonsági és bűnügyi témaköri felosztásban sorolták fel. A bűnügyi téma foglalja magában a hírszerzés témakörét is. Megkülönböztettek ezeken belül: „belügyi állomány” és a lakosság számára vetíthető filmeket.

Állambiztonsági filmek

a) Belügyi állomány részére vetíthető filmek

FEKETE MAPPA

BM Filmstúdió [év nélkül], 84 perc időtartamú

Berkesi András novellája alapján a forgatókönyvet írta és a filmet rendezte: Lestár János
Főszereplők: Sunyovszky Sylvia és Kalocsay Miklós
A CIA egy disszidens magyar határőrtől megtudja, hogy létezik egy „Fekete Mappa” nevű könyv, amely az ellenséges hírszerzők adatait tartalmazza. Ez alapján mindjárt a határon ki tudják szűrni a nem kívánatos beutazókat. A CIA ezt a mappát szeretné megszerezni. Egy börtönben lévő francia terrorista magyar feleségének felajánlják férje szabadulását a mappa megszerzéséért cserébe. Miután az akcióról a magyar hírszerzés is tudomást szerzett, hagyják, hogy a nő lefotózza a hamis mappát. Időközben a terrorista férj öngyilkos lett a börtönben. A CIA megszerzi a kívánt adatokat a hírszerző nő megölése árán. A film bemutatja az operatív akciókat: behatolást az ellenséges hírszerző központba, az információk megszerzését, kiértékelését és a terv elkészítését az ellenakció kivitelezésére.
FIGYELÉSI AKCIÓ

BM Filmstúdió, oktatófilm, 32 perc időtartamú
[Készítők és év feltüntetése nélkül]
Az oktatófilm egy külföldi hírszerző megfigyelésén keresztül mutatja be az elhárító tevékenység módjait. Lépésenként meghatározza, hogy melyek a legfontosabb teendők, hogyan kell a célszemélyt figyelni és követni. Ismerteti a figyelés technikai és személyi lehetőségeit és feladatait. Végigkíséri egy tárgyi postaláda felderítését a gyakorlatban.
HARC A BELSŐ ELLENSÉG ELLEN

BM-oktatófilm; 1959, 34 perc időtartamú
[Készítők feltüntetése nélkül]
Az oktatófilm azoknak a BM által 1957–1958-ban felderített ellenséges csoportoknak a szervezkedését mutatja be, akiknek ügyében a Fővárosi Bíróság hozott ítéletet.

1. Tóthné és társai röpcédulázása a szocializmus ellen egy fővárosi kórházban.
2. Terrorista akciók. Autók ellopása, rendőrök elrablása.
3. Balogh Aladár ügye, a „Fehér Szekfű” szervezkedés.
4. Egy budapesti gimnázium diákjai – történelemtanáraik biztatására – röpcédulákat terjesztettek. A kiskorúakat szüleik jelenlétében a rendőrség figyelmeztette, a tanárokat 11 és 8 évi börtönbüntetésre ítélték.
5. Péntek István volt nyilas ügye. 15 évre ítélték, mint háborús bűnöst.
6. Dr. Lator Géza szervezkedése.
NE FECSEGJ

BM Tanulmányi Osztály, Rendőrfilm, 14 perc időtartamú
[Év, készítők és szereplők feltüntetése nélkül]
Egy titkos külföldi delegáció példáján követik az információ-kiszivárogtatás útját, ahogy végül eljut a CIA-hoz. Titkos információt nem szabad senkivel megosztani, a fecsegés az ellenséget segíti. Hogyan készül a hírszerző jelentés egy ártatlan fecsegés következtében.
TITOKTARTÁS

BM Tanulmányi és Módszertani Osztály, Rendőrfilm, 26 perc időtartamú
[Év nélkül]
Az oktatófilm a fecsegés káros voltát bizonyítja be a néphadseregben. A fecsegés fajtáit kis epizódokban mutatja be, hogyan lett az ártatlan fecsegésből bűncselekmény. Fecsegésre egyáltalán nincs szükség. Az ellenség mindig fülel
TITOKVÉDELEM

BM Filmstúdiója, 39 perc időtartamú
Rendező: Lestár János.
[Év és szereplők feltüntetése nélkül]
Az oktatófilm az államtitok és a szolgálati titok fogalmát járja körül ügyirat-kezelési szempontból. Ismerteti a vonatkozó jogszabályokat és a titokvédelem módját és formáit, a titokvédelemmel kapcsolatos betekintői és minősítő feladatokat. Felhívja a figyelmet arra, hogy a rosszul őrzött és zúzott iratokban található szigorúan titkos információk miként kerülhetnek az ellenséges hírszerzők kezére. Bemutatja a helyes megoldásokat.
TITKOS ŐRIZETBE VÉTEL

BM Filmstúdió, Oktatófilm, 9 perc időtartamú
[Év, készítők, szereplők feltüntetése nélkül]
Az oktatófilm 2 történeten keresztül mutatja be, hogy ügynöknek való beszervezés céljából, hogyan lehet a környezet tudta nélkül, a kiszemelt embereket előállítani. Az ügynök-jelölteket mindig terhelő adatok alapján választják ki.
TITKOK ÉS EMBEREK

BM Filmstúdió, [Év nélkül], 45 perc időtartamú
Rendezte és a forgatókönyvet írta: Lestár János.
Szakanyag: Leviczki András r. alez. Szakértő: Deák Antal r. alezredes.
Szereplők: Besztercei Zsuzsa, Fikár László, Koroknay Géza, Sinkó László, Verebély Iván.
Az oktatófilm a Fekete mappa c. film záró jelentével kezdődik, amikor a CIA megöli a hírszerzőt. A NATO mindent megtesz azért, hogy a Varsói Szerződés tagállamainak katonai felszerelését és állomáshelyeit megismerje. Minden fegyveres erőre vonatkozó információ államtitok. Az oktatófilm több történeten keresztül mutatja be, hogy milyen súlyos következményeket von maga után, amikor a katonák megszegik az előírásokat.

b) Lakosság számára vetíthető filmek

BARÁTSÁGOS IDEGEN

BM Tanulmányi és Módszertani Osztály, Rendőrfilm, 1959. 39 perc időtartamú
Rendezte: Rényi Tamás
Szereplők: Garas Dezső, Mádi Szabó Gábor, Kovács Károly, Magda Gabi, Torma István
Az oktatófilm azt mutatja be, hogyan képezik ki a katonákat, és a kémek milyen módszerekkel próbálkoznak, hogy rávegyék a kiskatonákat a hírszerzésre. Egy történettel szemlélteti, hogyan tartóztatják le az ellenséges ügynököt a kémkedésre kiszemelt kiskatona segítségével.
BOSZORKÁNYKONYHA

Dokumentumfilm [év nélkül], 36 perc időtartamú
Írta és rendezte: Bokor Péter és Moldoványi József
A kísérő szöveget elmondják: Básti Lajos, Csákányi László, Kéry Gyula, Pálos György, Tassy András, Zách János
Összeállította: Szécsényi Ferencné
A dokumentumfilm első részében bemutatják a Szabad Európa Rádiót (SZER), épületét, osztályainak elhelyezkedését, a magyar osztály személyi összetételét. A SZER 1951. október 6-án kezdte meg működését. A film ismerteti az alapítók – Béry László, Csonka Emil, Purgly Pál, Borsányi Julián, Marosi Károly – 1945 előtti tevékenységét, s felsorolja az anyagi támogatókat (Keresztes-hadjárat a Szabadságért Szervezet tagjai). Majd – a közvéleményt tévesen tájékoztató filmek alapján – kiemelten foglalkoznak néhány történeti eseménnyel (Magyarország belépése a II. világháborúba, 1956. október 23.).
HAVI 200 MÁRKÁÉRT

21 perc időtartamú
[- cím és év feltüntetése nélkül. A film eleje és vége hiányzik]
Három történetet ismertet, ahol a szereplők havi 200 márkáért kémkedtek. Az egyik epizódban Tófalvi János(10) történetével ismerkedhetünk meg, akit 1964-ben ítélt el a bíróság kémkedésért. Az ítélet után a filmkészítő felkereste a börtönben az elítélteket és megkérdezte tőlük: megbánták-e tettüket? Azt a választ kapta, hogy a börtönbe jutásukért a társadalom felelős, mert ha tudták volna, hogy tettükért börtönbüntetés jár, nem kémkedtek volna. A film ötvözi az oktatófilmet az interjúkészítéssel.
IMPERIALISTA KÉMTEVÉKENYSÉG A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ELLEN

A Minisztertanács Tájékoztatási Hivatala készítette. Dokumentumfilm, 1958. 30 perc időtartamú
A film azt mutatja be, hogy a CIA és a NATO hogyan készülődik újabb háborúra a szocialista államok ellen. Három módon igyekeznek elérni céljaikat: államcsíny, kémkedés és ellenséges propaganda felhasználásával. A propaganda módszerei a könyvek és a rádióadások. Bemutatja a kémek kelléktárát és munkamódszereit is.
ÍTÉLET KÉMÜGYBEN

Dokumentumfilm [- cím, év nélkül. Készítők feltüntetése nélkül], 38 perc időtartamú
Dr. Egedy Lehel és két társa, dr. Egedy Elemér és Asbóth László perének bemutatása a Katonai Bíróságon. A film a per tudósítását, a vádlottak vallomásával összevágva mutatja be. Dr. Egedy Lehelt 1965 januárjában letartóztatták, 1966-ban elítélték kémkedés és deviza bűntett elkövetése miatt. Az első rendű vádlottat 15 évre, a másodrendű vádlottat 10 évre, a harmadrendű vádlottat 14 évi szabadságvesztésre ítélték. Bemutatja az imperialista és szocialista tábor ellentéteit és célkitűzéseit.
VIOLA

Magyar Televízió VIOLA 4. című bűnügyi dokumentum játékfilmje, 1965. 35 perc időtartamú
Rendezte: Widermann Károly
Írta: Bednai Nándor és dr. Tóth Pál eredeti dokumentumok felhasználásával és a BM közreműködésével
Elmondja: Bárány Frigyes
Szereplők: Bakos László, Baranyi László, Csányi Károly, Fülöp Mihály
Egy vidéki kiskápolnába érkezik a narrátor, aki az ott szolgáló atyával felelevenítteti az 1947-ben történteket: az egyházi iskolások szervezkedtek, az akciókra a megbízásokat a harmónium Viola 4. sz. billentyűjében elrejtve az egyik paptól kapták a diákok. A tornatanár, aki az ÁVH ügynöke volt, felgöngyölítette a szervezkedést. Az oktatófilmnek használt játékfilm befejezése: a papot elfogták, az ügynököt lelőtték a szervezkedők.
TEENAGER PARTY

MAFILM VIII. Filmstúdió, 1966. 63 perc időtartamú
Rendezte: Kárpáti György
Munkatársak többek között Bokor Péter és Komlós János
Közreműködtek: Sinkovits Imre, Kabos László, Komjáthy György
A Teenager Party az 1960-as években a Szabad Európa Rádió (SZER) zenés műsora volt. A narrátor a filmkészítők véleménye szerinti azon lehetőségeket sorolja fel, amelyekkel a SZER befolyásolja a fiatalokat, különesen a „volt nyilasok” és „ellenforradalmárok” közreműködésével készített műsorokban. A filmben szerepelnek volt amerikai katonai kiképzésben résztvevő hazatért magyar katonák, akik a kiképzésen történő visszaélésekről beszélnek. Azt is sugallják, hogy a SZER fegyveres felkelést is támogatna (két fiatal példájával illusztrálva, akik fegyvert kértek a SZER-től, ezért a bíróság elítélte őket).
KETTES SZÁMÚ KÉMIRODA

Kettes számú kémiroda, kémek és asszonyok I–II. rész. Játékfilm [év nélkül], 93 perc időtartamú. [A film vége hiányzik]
Írta: Charles Robert Dumas
Rendezte: Pierre Billon
Magyar szöveg: Siklósy Iván
Főszereplők: Jean Murat, Vera Korena, Jeanne Crispin, Pierre Magnier, Jean Max
Film a két világháború közötti francia-német hírszerzés történetéről. A francia hírszerzés megszerezte egy német hadiüzem által kifejlesztett gáz kémiai összetételét. A módszertani oktatásra használt film azt mutatja be hosszasan, a német hírszerzés miként próbálja meg kideríteni az ügynök kilétét.

BM-oktatófilmek bűnügyi témák szerint

Belügyi állomány részére vetíthető filmek

DIVERZIÓ

BM-oktatófilm [év nélkül]. 30 perc időtartamú. [Készítők feltüntetése nélkül]
1958 decemberében az MSZMP KB határozata nyomán ismét megindult a téeszesítés. 1959. október 26-án a Zala megyei Bak községben összegyűltek a tanácsházán, hogy a tsz-szervezést megbeszéljék. Valaki a tanácsház ablaka alá egy gránátot dobott, ami felrobbant. A film a nyomozás menetét és a lakosság megfélemlítését mutatja be, melynek során az egyik vádlott meghal. Az eset után a parasztok tömegesen lépnek be a tsz-be. A film a nyomozás során követendő eljárások összefoglalása és bemutatása.
GYÚJTOGATÓK

BM Tanulmányi és Módszertani Osztály, Rendőrfilm, 1960. 24 perc időtartamú. [Készítők feltüntetése nélkül]
A film megtörtént eseményt dolgoz fel, részletesen bemutatva a nyomozás módszerét, rendőr- és munkásőr-szereplők közreműködésével. Összefoglalja lépésenként az ilyen esetekben követendő nyomozati feladatokat.
1958. december után ismét beindul a téeszesítés. 1959. október 11-én a hatvani Petőfi tsz szénája kigyulladt. A tűz eloltása után megkeresik a tetteseket. A fő gyanúsított a vizsgálat során meghal. A film végső tanulsága, hogy az eset után a gazdák tömegesen lépnek be a tsz-be.
RÖPCÉDULÁK

Rendőrfilmstúdió, oktatófilm, 17 perc időtartamú. [Év és készítők feltüntetése nélkül]
Székesfehérvár, 1969. július 29. A városban több helyen államellenes tartalmú röpcédulákat találnak. A film a konkrét ügyön keresztül mutatja be, hogy mi a teendő ilyen esetekben. Jelentés, riasztás, helyszínelés, tanúk kihallgatása, nyilvántartások áttekintése, ujjlenyomatok ellenőrzése, országos körözés elrendelése, hálózati munkatársak mozgósítása, adatok ellenőrzése, megfelelő következtetések levonása, letartóztatás. A teljes nyomozati szakasz lépésenkénti bemutatása.
TITKOS HÁZKUTATÁS

BM Tanulmányi és Módszertani Osztály. Oktatófilm. Rendőrfilm, 1962., 27 perc időtartamú
[Készítők feltüntetése nélkül]
Az oktatófilm az elején megállapítja, hogy a titkos házkutatás jelentősen segíti a hálózati munkát. Olyan esetekben kell alkalmazni, ahol az előzetes jelentések alapján olyan dokumentumok előkerülését remélik, amelyek jogi erejűvé tételével bírósági ítélethez vezetnek. Mivel nagy operatív előkészítést igényel, ezért csak ritkán alkalmazható. A megtalált bizonyítékokat rögzíteni kell. A film pontos útmutatást ad a „kivitelezésre”. Bemutatja a lehetséges rejtekhelyeket. A házkutatás során felmerülő minden lehetséges eseményre és ezek lehetséges megoldásaira felhívja a rendőrök figyelmét.
TITKOS MUNKATÁRS

BM Tanulmányi és Módszertani Osztály, Rendőrfilm, 1962. 82 perc időtartamú
[A feliraton a szereplők neve nincs feltüntetve. Szereplők: Kibédi Ervin, Avar István, Horváth József]
1961-ben kiszemelnek egy csoportot, amely rendszeresen nagy összegben lóversenyezik és kártyázik. A csoport több tagját megfigyelik és kiszűrik az ügynöknek megfelelő embert. Kisebb bűncselekménye miatt a rendőrség zsarolással veszi rá, hogy ügynök legyen. Az oktatófilm bemutatja a beszervezés módját, az ügynök nyilatkozatát, a titoktartási kötelezettség vállalását, valamint, hogyan kell a gyakorlatban „működtetni” az ügynököt.
VENDÉG

Rendőrfilmstúdió, [év nélkül], 17 perc időtartamú. [Készítők feltüntetése nélkül]

RÉSZLET
1969-ben nyomozást folytattak Vágai Pál és társai ügyében, akik kémkedést folytattak az NSZK részére. Ügynöki hálózat segítségével feltárták, hogy futár, „vendég” érkezik a csoport tagjaihoz. Az oktatófilm bemutatja, hogy ilyen esetben hova és hogyan építhető be a lehallgató készülék. A beépítést nagy körültekintéssel, külső figyelőkkel és rádió adó-vevő készüléken kapcsolatot tartva végezték el. A beépítés során felmerülő minden lehetőségre igyekeznek megoldást bemutatni.

Videó