Erdély felejtésre ítélt politikusa: gróf Teleki Béla (1899–1990)

2022.06.09 17.00
Erdély felejtésre ítélt politikusa: gróf Teleki Béla (1899–1990)

Bátran állítható, hogy gróf Teleki Béla az erdélyi magyarság egyik legnagyobb formátumú 20. századi politikusa volt. Mégis neve jóformán feledésbe merült, és most, halála után bő három évtizeddel bizony kevesen tudják ki is volt ő valójában és mi mindent tett az erdélyi magyarságért, illetve a „magyar Erdély” eszméjéért.

A kommunista hatalom évtizedei alatt ugyanis következetesen „felejtésre ítélték”. Munkásságának korábbi eredményeit kisajátították, jelentőségét elhallgatták, nevét nem volt szabad leírni, de még említeni sem volt tanácsos. Hiszen amellett, hogy arisztokrata származása alapján „a nép ellenségének” számított, a magyar uralom rövid négy éve alatt Észak-Erdélyben közéleti szerepet vállaló személyiségként, az 1945 után Erdélyben berendezkedő román kommunista hatalom szemében valódi vörös posztó volt. Ugyanakkor, a magyar titkosrendőrség figyelmét is felkeltette, mint a Horthy-rendszer egyik korábbi fontos vezető politikusa, a visszacsatolt Észak-Erdélyben 1940 és 1944 között domináns magyar politikai alakulat, az Erdélyi Párt országos elnöke.

Ha mindehhez azt is hozzátesszük, hogy 1947-től 1990-ben bekövetkezett haláláig a nyugati (elsősorban amerikai) magyar emigráció egyik vezető személyiségének is számított, egyértelművé válik, hogy mind a román, mind a magyar kommunista hatalom ellenségének minősült. Teleki Bélát ugyanis rendíthetetlen antikommunizmus és mély hazaszeretet, az erdélyi magyarságért való állandó tenni akarás jellemezte. Nem csoda, hogy nevét különösképpen a román, de a magyar kommunista hatóságok is örökre feledtetni akarták.

Előadásomban arra teszek kísérletet, hogy eddigi kutatásaim alapján bemutassam gróf Teleki Béla életútját és politikai tevékenységének jelentős eredményeit, különös hangsúlyt fektetve életének emigrációs időszakában alkotott, Erdély jövőjére vonatkozó terveire. Ugyanakkor az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában fellelt iratanyag alapján röviden összefoglalom az ellene folytatott vizsgálatokat, rávilágítva arra, hogyan próbálta őt a rendszer az amerikai emigrációban is megfigyelni, sőt hitelteleníteni.