Történelmi KávéháZ: Szalma József és Korom Mihály hivatali karrierútjának összehasonlító elemzése

2016.10.13 15.00
Történelmi KávéháZ: Szalma József és Korom Mihály hivatali karrierútjának összehasonlító elemzése

Krahulcsán Zsolt előadásában két állambiztonsági karrierutat mutat majd be, amelyek egy ponton keresztezték egymást.

zalma Józsefet 1958 végén Korom Mihály követte a Belügyminisztérium Vizsgálati Osztályának élén, és meggyőződésem szerint a váltás túlmutatott egy egyszerű szerepcserén. Szalma József nem volt egy „pártkatona”, hiszen karrierjének állomásai mind a Belügyminisztériumhoz, azon belül is a politikai rendőrséghez kötődtek, ezért tökéletesen testesítette meg a kádári leszámolás és bosszú gyakorlatát. A megtorlás egyik legfontosabb részlegét közvetlenül a forradalom leverése utáni időszakban vezette, irányítása alatt osztálya folyamatosan szolgáltatta a súlyosan terhelő adatokat az ügyészség részére. 1958-ban leváltották és helyére nem valamelyik helyettesét vagy egy másik részleg vezetőjét nevezték ki, hanem a pártapparátusból választott utódot a pártvezetés. Leváltásának pontos oka ma is kérdéses, mert bár mulasztásai, fegyelmezetlenségei miatt több alkalommal megrótták, eltávolítása mögött egyéb okok is meghúzódhattak. A politikai vezetés számára közvetlenül a forradalom leverését követő időszak és 1958 vége már egészen mást jelentett az állambiztonság pártellenőrzése szempontjából; Korom Mihálytól a pártkontroll erősítését remélhették, aki az 1956-os megtorlás gyakorlatát is tovább folytatta.