Irataink

A Történeti Levéltár őrzi az 1944. december 21. és 1990. február 14. között keletkezett állambiztonsági iratokat, de illetékességi köre kiterjed az 1990 utáni nemzetbiztonsági iratokra is. Az intézmény az 1990 előtti titkosszolgálatok iratait a 2003. évi III. törvény szerint kezeli, az 1990 utáni nemzetbiztonsági iratokkal kapcsolatos feladatokat pedig a levéltári törvény alapján végzi. Emellett feladata a hazai közlevéltárakban és külföldi archívumokban vagy egyéb gyűjteményekben őrzött állambiztonsági iratok feltárása, papír vagy digitális másolatainak őrzése, illetve – az iratanyag forrásértékének gazdagítása érdekében – magánszemélyek, társadalmi szervezetek iratainak gyűjtése is.

A Levéltár által őrzött iratanyag nagy része a kommunista diktatúra, a szocialista korszak titkosan megfigyelt személyeire, áldozataira (internáltakra, kitelepítettekre, rendőrségi vizsgálatok gyanúsítottaira, politikai okból elítéltekre stb.), a rendszert működtető erőszakszervezetekre, valamint azok alkalmazottaira vonatkozik. Az eredeti mennyiséghez képest meglehetősen kevés adatot őriz a Levéltár a - talán a legtöbb ember által ismert - korabeli állambiztonsági terminológiában összefoglalóan hálózati személyekre (ügynökökre, informátorokra, titkos megbízottakra stb.) vonatkozó iratanyagból. A Levéltár a jelenlegi feldolgozottság alapján közel egymillió – az iratokban különböző minőségben felbukkanó - személyről tud ingyenesen adatot szolgáltatni az egyéni információs kárpótlás keretében.

Az információs kárpótláson túl az itt őrzött iratanyag jelentős társadalomtörténeti vonatkozással is bír. A politikatörténeti kutatásokhoz felhasználható iratok mellett a Levéltárban található iratanyag az egyes személyek életútjára, vagy egyes életszakaszaira vonatkozó információk egyedülállóan gazdag tárházával, különleges adatokkal rendelkezik a családfa-kutatók számára is. Mindemellett a kutatók fontos forrásokat találhatnak a titkosszolgálatok szervezettörténetére és működési mechanizmusára vonatkozóan.

A Levéltár iratainak mennyisége 2023. december 31-én 4611,87 iratfolyóméter volt. Adathordozóját tekintve a levéltár javarészt papír alapú dokumentumokat őriz, de nagy mennyiségben került kezelésünkbe dossziékról, illetve a Napi Operatív Információs Jelentésekről (NOIJ) készült egykorú biztonsági mikrofilm-másolat is.

A LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE (a részletes jegyzék frissítés alatt)

Videó