Keresés

Keresett kifejezés:   konyv (összes találat: 19)

A levéltári iratok rendszere
A levéltári rendszer kialakításánál figyelembe kellett venni, hogy a törvény a Levéltár illetékességét különböző időszakokban létezett, egymástól szervezetileg elkülönülten működő, eltérő iratkezelési gyakorlatot folytató állambiztonsági szerv, szerv...
Állambiztonsági oktatófilmek
A levéltár megalakulásakor átvett iratanyag összesen huszonhat különböző állambiztonsági oktatófilmet tartalmazott, amelyeket az egykori titkosszolgálati beosztottak továbbképzésére használtak. A celluloid filmre rögzített oktatófilmek digitalizált f...
Az Adatvédelmi Biztos ajánlása az országgyűlési vizsgálóbizottságok […] adatkezelésére vonatkozóan (2002. augusztus)
Az országgyűlési vizsgálóbizottságok – különösen a 41/2002. (VII. 12.) OGY határozattal létrehozott, a rendszerváltás utáni első, szabadon választott Magyar Országgyűlés megalakulását követően kormányzati politikai szerepet betöltő személyeknek az el...
Az Adatvédelmi Biztos közleménye (2005. január 07.)
Az Adatvédelmi Biztos közleménye az állambiztonsági múlt feltárásának egyes adatvédelmi kérdéseiről (2005. január 07.)...
Az épület története
A ma is látható épületet 1878-79-ben az akkori tulajdonos, Schneider Vencel építtette Bobula János építész-építőmester tervei alapján. Rekonstrukcióját 1998-99-ben végezték el Tolnay Lajos Ybl-díjas építészmérnök tervei alapján....
Digitalizálás
A Levéltár kiemelt feladatai közé tartozik a veszélyeztetett állapotú és/vagy gyakran használt iratanyag digitalizálása és elektronikus másolati példányok biztosítása. Ez tekinthető egyszerre állományvédelmi, segédlet-készítési és informatikai felada...
GYIK
Az érintettek hozzátartozói, családtagjai milyen feltételek mellett kaphatnak iratmásolatot?
Milyen adatokat kérünk megadni?
Hevesy Pál Nemzetbiztonsági Könyvtár
Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Könyvtára nem nyilvános intézményi szakkönyvtár. Feladata az intézmény szakmai tevékenységének, iratfeldolgozó, elemző és tudományos munkájának támogatása....
Karrier
Analitikus könyvelő
Pénzügyi főmunkatárs
Pénzügyi főmunkatárs
Közérdekű adatok
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Működés
1 2