A GDPR és a levéltárak-különös tekintettel a totalitárius rendszerek irataira

A GDPR és a levéltárak-különös tekintettel a totalitárius rendszerek irataira
180 oldal
ár: 0 Ft

Az Európai Unió 2016-ban elfogadott és hatályba lépett, majd 2018. május 25-étől a gyakorlatban is alkalmazott általános adatvédelmi rendelete (General Data Protection Regulation, GDPR) gyökeres változásokat hozott az európai polgárok személyes adatainak kezelésében és védelmében. A rendelet által bevezetett új intézmény, az „elfeledtetéshez való jog” („right to be forgotten”) fontos garanciája lett a polgárok információs önrendelkezési jogának. Az unió országainak nemzeti emlékezetét őrző levéltá- rak, különösen az 1990 előtti titkosszolgálati iratanyagot kezelő archívumok ugyanakkor összhangban az Európai Unió állásfoglalásaival éppen ezen iratok megőrzésében és a múlttal való szembenézésben látják a korszak traumái feldolgozásának garanciáját. A Történeti Levéltár 2018 őszén nemzetközi workshopot rendezett a totalitárius rendszerek iratanyagát őrző archívumok szerepéről a megváltozott adatvédelmi környezetben. A konferencián elhangzott előadások alapján készített tanulmányokból állítottuk össze ezt a kötetet, amelyek mind különböző megközelítésből vizsgálják a személyes adatok levéltári kezelésének elvi kérdéseit és gyakorlati megoldásait.

Szerk.: Cseh Gergő Bendegúz és Köbel Szilvia
ÁBTL
Budapest, 2021