Európai Kulturális Fórum és ellenfórum: Budapest, 1985

Európai Kulturális Fórum és ellenfórum: Budapest, 1985
304 oldal
ár: 500 Ft

Mi volt a "helsinki" folyamat, amelynek részeként 1985-ben Magyarország kapta az Európai Kulturális Fórum rendezésének jogát? A négy évtizede megosztott Európában mennyire volt akkoriban "átjárható" a vasfüggöny? Milyen diplomáciai és titkosszolgálati jelentések kerültek a Kulturális Fórum kapcsán a kiváltságos pártvezetők asztalára? A Kulturális Fórum keretében milyen rendezvényekkel kívánta javítani saját és az ország imázsát a magyar pártvezetés? Mely kérdések kapcsán kívánták maradéktalanul fenntartani a "gondolat-határzárat" a Kádár-kori komfortos kaloda alkonyán is? A Kulturális Fórumhoz kapcsolódóan - a diplomáciai és adminisztratív korlátok közepette - milyen mértékben kapott szerepet a "másképp gondolkodás"? Milyen intenzitással vett részt a magyar politikai rendőrség a Kulturális Fórum előkészítésében, majd a nyugati vendégek és a hazai ellenzék megfigyelésében? Miként kezelte a magyar hivatalosság az ellenfórum rendezvényeit? Milyen retorziók következtek a hazai ellenzéki mozgalom "megrendszabályozására" a Kulturális Fórum - és ellenfórum - lezárulása nyomán? A válaszok egy része - ami már ismerhető a levéltári forrásokból - e kötet oldalain található.

Szerző: Krahulcsán Zsolt, Müller Rolf (szerk.)
ÁBTL
Budapest, 2005