III/1. A Belügyminisztérium állambiztonsági vizsgálati osztálya 1962-1989

III/1. A Belügyminisztérium állambiztonsági vizsgálati osztálya 1962-1989
183 oldal
ár: 2500 Ft

A ​Belügyminisztérium III/1. Osztálya a politikai rendőrség 1962. augusztusi átalakításáról szóló egészen a rendszerváltoztatás időszakáig fennállt III. (Állambiztonsági) Főcsoportfőnökség nyílt nyomozásokért felelős szervezeti egysége volt. Kihallgatótisztjei folytatták le a vizsgálatot a titkos módszerekkel felderített, valamint feljelentés vagy tettenérés alapján ismertté vált politikai színezetű bűnügyekben. Az osztály kivételes pozícióját jelzi, hogy az állam biztonságának érdekér hivatkozva bármely ügyet a hatáskörébe utalhattak, sőt a folyamatban lévőket is átvehette más nyomozó hatóságoktól.

A szerző döntően levéltári források alapján, a „konszolidált” Kádár-kor politikai rendőrségének e központi szerepet betöltő részlegéről fest átfogó, részletgazdag képet. Bemutatja felépítésének változásait, rávilágítva arra, mi biztosította a folytonosságot az ötvenes évek eleji, illetve az 1956-os forradalom utáni koncepciós és megtorló perek kivitelezésében fő szerepet játszott elődszervezeteivel. Megismerhetjük az osztály feladatait, s eközben bepillanthatunk mindennapjaiba. Nyomon követhetjük, hányan fordultak meg a Gyorskocsi u. 31. vallatószobáiban a huszonhét év alatt, és milyen bűncselekményekkel gyanúsították meg őket. Fény derül arra is, hogyan követheti el valaki a kémkedés bűntettét anélkül, hogy tudna róla. A szerző emellett elemzi a vezetői állomány összetételének sajátosságait, rámutatva, hogy a felelős pozíciókban még a hetvenes-nyolcvanas években is túlnyomórészt egykori ávosok ültek. Ők jelentették a garanciát arra nézve, hogy az osztály mindvégig el fogja látni legfőbb feladatát, a pártállam ellenségeivel való leszámolást.

Simon István
ÁBTL
Budapest, 2021