"Önkényuralom, alkotmányosság, forradalom" - MOSZT Könyvek 1.

"Önkényuralom, alkotmányosság, forradalom" - MOSZT Könyvek 1.
241 oldal
ár: - Ft

Az első orosz forradalom 100 éves évfordulójának tiszteletére rendezett „Önkényuralom, alkotmányosság, forradalom" című konferencia alapján készült.

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Interdiszciplináris Doktori Iskolája Európa és a magyarság a 18-20. században Doktori Programja az iskolalapító és programvezető Ormos Mária akadémikus javaslatára 2004-ben döntött úgy, hogy önálló műhelyt hoz létre a szovjetológiai-történeti ruszisztikai tárgyú kutatások összefogására. A tudományos munka decentralizálódásának jegyében már Pécsett, illetve a dél-dunántúli régióban is megértek a személyi és tárgyi feltételei annak, hogy a történettudománynak e rendszerváltás után elhanyagolt, ám napjainkban újult erővel fejlődésnek induló területe saját alkotóműhelyt kapjon. Az egyes szaktanszékek munkájára épülő doktori programban dolgozó kollégák mellett felbukkantak olyan fiatal doktorandusz hallgatók és tehetséges egyetemisták, akik a szakma majdani utánpótlását jelenthetik. A ruszisztikai műhely végül 2004 nyarán testet öltött és a MOSZT - Modernkori Oroszország és Szovjetunió Történeti Kutatócsoport nevet kapta.


TARTALOM:

Kakassy Bernadett: A finnugor népek gyarmatosítása
Bebesi György: Az Ohrana. A cári monarchia utolsó időszakának politikai rendőrsége
Huszár Mihály: Az önkényuralkodó helyzete és a nép forradalma 1905-ben
Krausz Tamás: 1905 a lenini paradigmában - adalékok. Lenin kapitalizmus-elemzése és a forradalom
Polgár Tamás: Föderáció, kivel és hogyan? Józef Pilsudski föderációs elképzeléseinek létjogosultságáról (1918-1920)
Seres Attila: Az 1919-1920. évi szovjet-lengyel háború és az 1921. évi rigai béke főbb problémáinak megítélése a legújabb orosz történeti szakirodalomban. (Rövid problématörténeti vázlat)
Kolontári Attila: „Az egyik legstabilabb határszakasz Európában" Adalékok a szovjet-magyar kapcsolatok történetéhez. 1939-1941
Harsányi Iván: A polgárháborús Spanyol Köztársaságba irányuló korai szovjet fegyverszállítások és a magyar diplomácia (1936)
Stalinism. New Directions. Ed.: Sheila Fitzpatrick, Routledge, London - New York, 2000., XVIII p. és
Ismerteti Bátori Zsolt
Bebesi György - Polgár Tamás: A „ Virtuóz provokátor". Jevno Azef, a legendás kettősügynök
Előadások Fojtik Ádám: Narodnaja Volja - az első modern terrorszervezet
Molnár Csaba: Értelmiség - nép, vagy állam - obscsina eszme a XIX. század orosz gondolkodásában
Harsányi Iván: Az 1905-ös oroszországi forradalom nemzetközi és belső feltételrendszere
Bebesi György: A feketeszázasság és az első orosz forradalom
Huszár Mihály: Vitte és 1905 230

Szerkesztette: Polgár Tamás
PTE BTK
Pécs, 2006