Trezor 2. A Történeti Hivatal évkönyve, 2001–2002

Trezor 2. A Történeti Hivatal évkönyve, 2001–2002
415 oldal
ár: - Ft

Az ÁVH és a III/III-as csoportfőnökség tevékenységének feltárása folytatódik

A Rákosi-korszakban az Államvédelmi Hatóság "a párt ökleként" funkcio-nált. Rákosi egy másik meghatározását idézve, a politikai rendőrség "a párt éles fegyvere" volt a hatalom megszerzésében és megtartásában. A társa-dalom folyamatos rettegésben tartását ugyanakkor az ÁVH túlbuzgó, saját szakállára végzett akciói is jócskán segítették.

A politikai rendőrség alapvető feladata a Kádár-korszakban sem változott. A hatalom restaurálása utáni időszakban viszont némileg megnyirbálták párton belüli "szabadcsapat" funkciójukat. Saját hatáskörben jórészt, mint "a párt szeme-füle" dolgoztak. Komolyabb intézkedéshez, eljáráshoz a megfelelő szintű pártvezetés előzetes hozzájárulása dukált.

Rákosi az állandósított "éberség" drilljében is kampányszerűen - hol ide, hol oda kapva-csapva - használta az ÁVH-t. Kádár sokkal módszeresebben, a politikai rendőrséget is rövid pórázon tartva igyekezett biztosítani a teljes körű pártegyeduralmat. Volt azonban egy állandó eleme az egyeduralkodó párt és a vele elválaszt-hatatlanul összefonódó politikai rendőrség működésének. Mindvégig - a Rákosi- és a Kádár-korszakban is - folyamatos belső huzakodás, a súrlódá-sok állandósulása jellemezte "viszonyukat". Ezt persze nem - vagy alig - szivárgott át a szigorúan ellenőrzött nyilvánosságba. Csak a kulisszák mögé látók, illetve ott tevékenykedők számára volt érzékelhető.


A kötet tartalma

 • Előszó
 • Markó György: A Történeti Hivatal 1999-2000. évi tevékenységéről
 • Gyarmati György: Péter Gábor fiatalsága, 1906-1945. Kutatási gondok az ÁVH-főnök életrajzának feltárásában
 • Baczoni Gábor: Pár(t)viadal. A Magyar Államrendőrség Vidéki Főkapitányságának Politikai Rendészeti Osztálya, 1945-1946
 • Müller Rolf: A politikai rendőrség tájékoztató szolgálata, 1945-1962
 • Katona Klára: A MAORT története a fordulatok éveiben Magyarországon
 • T. Varga György: Adalékok a börtönügy és a rabmunkáltatás történetéhez, 1949-1953
 • Nagyné Sziklai Ágnes: A Vendvidék a Rákosi-korszakban
 • Boreczky Beatrix: Fegyelmi ügyek az Államvédelmi Hatóságnál
 • Szakolczai Attila: Somogyvári Lajos történetei
 • Zsitnyányi Ildikó: A Magyar Néphadsereg karhatalmi célú alkalmazása az 1956-os forradalom kezdetén
 • Borvendég Zsuzsanna: Kémkedésbe konspirált költő - Tumbász Ákos
 • Cseh Gergő Bendegúz: Állambiztonsági helyzetjelentés az 1956-os forradalom tizedik évfordulóján
 • Krahulcsán Zsolt: A hazai szamizdat „hőskora". A Galamb utcai butik
 • Hetényi Varga Károly: Az első letartóztatástól az utolsó szabadulásig. Lénárd Ödön piarista szerzetes találkozásai a diktatúra igazságszolgáltatásával
 • Jobst Ágnes: A politikai rendőrség létrehozása a Német Demokratikus Köztársaságban. Vázlatos áttekintés

Függelék

 • A „ Csengőfrász " pályázat mérlege
 • Rövidítések jegyzéke
 • A Történeti Hivatal munkatársainak 1999-2001. évi válogatott publikációs jegyzéke

Gyarmati György (szerk.)
Történeti Hivatal
Budapest, 2002