ARCHONTOLÓGIA

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

  • Főoldal

Állambiztonsági archontológia

   

A Történeti Levéltár az általa kezelt iratok mind alaposabb levéltári feldolgozása érdekében kiemelt feladatának tekinti az 1944 és 1990 között különböző neveken és keretek között működött állambiztonsági szervek szervezeti struktúrájának és személyi állományának feltérképezését, az egyes szervezeti egységek vezetői és beosztottai hivatali pályaképének összeállítását és egy állambiztonsági archontológia összeállítását.

A Levéltár jogelődje, a Történeti Hivatal ugyan 1997-ben alakult, de a volt állambiztonsági alkalmazottak személyi anyagai javarészt csak a 2003. évi I. tv. alapján, 2003 és 2006 között kerültek levéltárunkba, így a tényleges feltáró munka csak ekkor kezdődhetett meg.

A Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Kollégiuma támogatásával 2009-ben megtörtént az elkészült állambiztonsági életrajzok konvertálása egy újonnan kifejlesztett archontológiai adatbázisba.

A most közzétett állambiztonsági pályaképek olvasásakor, használatakor nem hagyható figyelmen kívül, hogy

  • -a közzétett adatok egy folyamatos kutatás aktuális állapotát tükrözik, sem lezártnak, sem véglegesnek nem tekinthetőek;
  • -a kutatás előrehaladtával bizonyos adatok módosulhatnak, az egyes életrajzokat az esetlegesen felmerülő új adatok fényében kollégáink korrigálják, pontosítják, átírják;
  • -az életrajzi adatok egyelőre kizárólag a Levéltárban őrzött személyi anyagokon, állományparancsokon, valamint nyilvánosan megjelent kiadványokon alapulnak, érdemben nem terjednek ki az adott személy 1944 előtti vagy 1990 utáni tevékenységére, illetve csak esetlegesen utalnak az állambiztonsági munkakörön kívüli foglalkozásokra, beosztásokra, tevékenységekre;
  • -a kutatás jelenleg csak az állambiztonsági szervezet vezetőinek pályaképére terjed ki, ezért az önálló osztályok vezetőinél alacsonyabb beosztású állambiztonsági tisztek életrajzai nem találhatók meg az adatbázisban;
  • -bár a Levéltár illetékességi köre az 1944 és 1990 között keletkezett iratokra terjed ki, egyelőre csak az 1962 utáni, a főcsoportfőnökségi rendszer időszakában állambiztonsági funkciót betöltő hivatásos alkalmazottak hivatali adatait tesszük közé;
  • -a közeljövőben az állambiztonsági vezetők életrajzai mellett a mindenkori állambiztonsági szervezetre, annak felépítésére vonatkozó források feldolgozására koncentrálunk, s e munka eredményei a jelen adatbázisban hamarosan szintén hozzáférhetőek lesznek az érdeklődők számára.

Meggyőződésünk, hogy a levéltári anyag feldolgozásával párhuzamosan folyamatosan bővülő életrajzi adatbázis minden, fent vázolt hiányossága és esetlegessége ellenére egyaránt hasznos segédlet lehet a 20. századi magyar történelemmel hivatásszerűen, vagy csak a kíváncsiság szintjén foglalkozók számára.

címünk: 1067 Budapest, Eötvös u. 7. e-mail: info@abtl.hu tel: (06-1) 478-6020 fax: (06-1) 478-6036

Copyright © 2009 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára