L"ÉK"-et kap a Világosság

Videó 2019. május 9.
L"ÉK"-et kap a Világosság

Az Állami Egyházügyi Hivatalba telepített rezidentúra és K-lakás az egyházak irányába végzett hírszerzés szolgálatában címmel Soós Viktor Attila tartott előadást.

Lakás-kalandtúrára hívom a Tisztelt Érdeklődőket, az ÁBTL Történelmi KávéháZ rendezvényének keretében. Budapest, II. kerület Bem József utca 14. II. emelet 1. szám alatti lakásába invitálom a vendégeket, amely egy konspirált, azaz K-lakás volt 1969-től. A helyszínt a magyar hírszerzés a Belügyminisztérium Külügyi Osztályától vette át és használta több mint 15 éven keresztül, azonban 1986. április 1-jével dekonspiráció veszélye miatt meg kellett válni az ingatlantól. A lakást öt éven keresztül az Állami Egyházügyi Hivatalba telepített hírszerző tisztekből 1968-ban szervezett „Világosság” rezidentúra használta.

A kutatók számára előbb a „Világosság” rezidentúra szervezési és levelezési dossziéi váltak hozzáférhetővé, amelyből többé-kevésbé rekonstruálni lehetett az Állami Egyházügyi Hivatalba telepített hírszerző tisztek tevékenységét a nemzetközi egyházi szervezetek, így a Vatikán, az Egyházak Világtanácsa, a Lutheránus Világszövetség, a Keresztyén Békekonferencia stb. irányába. Az iratanyagból tudjuk, hogy a „Világosság” rezidentúra rendelkezett egy „ÉK” fedőnevű, a már fent említett K-lakással. A lakás működésére vonatkozó dossziék azonban sokáig nem kerültek be a Történeti Levéltárba. A legutóbbi felülvizsgálat során a titokgazda törölte minősítésüket, így a dossziék a levéltárba kerültek, és kutathatóvá váltak. Ezáltal már nemcsak a rezidentúra dossziéiból, hanem a lakással kapcsolatban keletkezett állambiztonsági iratokból is rekonstruálhatjuk, hogy hogyan használta fel konspirált találkozási helyszínként a hírszerzés az „ÉK” fedőnevű lakást, ahol az operatív tisztek túlnyomórészt egyházi személyekkel találkoztak. Az ingatlan azonban nemcsak a „Világosság” rezidentúra működési időszakában 1969-1973 között, hanem még egy bő évtizeddel tovább is lehetőséget adott az információk átadásra. Már régen nem működött az ÁEH-en belül a „Világosság” rezidentúra, de az „ÉK” fedőnevű K-lakása továbbra is várta a hírszerző tiszteket és ügynökeiket.

Előadásomban bemutatom a lakás megszerzésének és fedőtörténetének körülményeit, megismerhetik, hogy az állambiztonság munkatársai és ügynökei közül vélhetően kik tudtak a lakás létezéséről, kik jártak ott. Az iratanyag alapján megismerhetjük ennek a titkos térnek a működési kereteit, berendezését, a fenntartására fordított költségeket, amelyek a mindennapi használathoz szükségeltettek, s kicsit játszva a szavakkal arra is kitérek, hogyan kapott l„ÉK”-et ez a rezidentúra. Mindezek mellett természetesen a „Világosság” rezidentúra működésére és a nemzetközi egyházi szervek irányába eljárt hírszerző tisztek tevékenységére is kitérek.

Várom Önöket, hogy együtt ismerjük meg egy lakás nem mindennapi történetét és próbáljuk életre kelteni a pár évtizeddel ezelőtti, a kommunista titkosszolgálat kezelésében eltöltött éveit.