Mindszenty József megfigyelése 1945–1975

Videó 2016. január 14.
Mindszenty József megfigyelése 1945–1975

Vörös Géza előadásában Mindszenty József állambiztonsági megfigyelését mutatja be az 1945-ös, érsekké történő kinevezésétől az 1975-ben bekövetkezett haláláig terjedő időszakban. Milyen módszerekkel, milyen eszközökkel követték nyomon a főpap életét, hogyan nyertek információkat tevékenységéről, miképp figyelték meg őt és környezetét, valamint ezen titkosszolgálati adatok birtokában hogyan használta fel személyét az állampárt a maga politikai, egyházpolitikai céljainak megvalósításában.

Több mint tíz éve, hogy az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára munkatársaként a kommunista politikai rendőrség egyházi elhárításának történetét, működését kutatom. Sokak számára ismert, hogy a pártállam egyaránt megkülönböztetett figyelmet fordított az egyházakra mint intézményekre, a vallásra mint ideológiára, és az azt közvetítő papság/főpapság tevékenységére. A főpapok közül pedig kitüntetett érdeklődés övezte Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek személyét és egyházvezetői működését.

Mindszenty a 20. századi magyar történelem egyik emblematikus személyisége volt. A Magyar Katolikus Egyház főpapjaként két diktatúrát is végigszenvedett; mind a náci-nyilas időszak idején, mind a kommunista érában bebörtönözték. Bár az 1956-os forradalom alatt néhány napra visszanyerte szabadságát, de annak bukása után – igaz, nem börtönben, hanem az Amerikai Egyesült Államok budapesti követségének falai között – évekig ismét a külvilágtól elzárva, szabad mozgásában korlátozva élt. 1971-es külföldre távozásával személyes szabadságát visszanyerte, azonban főpapi működésének lehetőségétől rövidesen megfosztották. Mindszenty egyéni sorsa tragikus módon fonódott össze a történelem eseményeivel.

Életét, sokrétű tevékenységét mind az egyházi, mind a történeti szakirodalom már számos munkában feldolgozta. Bíbornoki, főpásztori működéséről és ennek dokumentumairól kötetek tucatjai jelentek meg, de napvilágot látott több történeti munka Mindszenty Józsefről, a politizáló katolikus főpapról, a közéleti személyiségről is.

Fotó: Fortepan / Erky-Nagy Tibor