Nagy Imre hívéből Kádár csapatkapitánya - Fehér Lajos pályája 1956 után

Videó 2016. június 9.
Nagy Imre hívéből Kádár csapatkapitánya - Fehér Lajos pályája 1956 után

Papp István előadásában nem gazdaságtörténeti áttekintésre, nem a termelőszövetkezeti világ bemutatására vállalkozik, hanem egy hús-vér ember, egy izgalmas és nagyon ellentmondásos politikai életút felvázolására törekszik. Vajon zaklatott és töredezett, vagy nagyon is következetes és egyenes vonalú volt Fehér Lajos életpályája?

A történettudomány berkeiben régi vitatéma az 1956 utáni folytonosság/megszakítottság kérdése. A Kádár-rendszer politikai elitje és maga a névadó személyiség is rendkívül tudatosan és nem kevés energiával formálta önnön viszonyát a korábbi politikai rezsimhez, és kereste helyét a magyar történelem egészén belül. Míg a korábbi évtizedekben erősebb cezúrának tűnt az 1956-os esztendő, az újabb történeti kutatások tükrében inkább a kommunista rendszer folytonosságáról, a kezdeti években inkább restaurációról szokás beszélni. Kádár személye mellett kevesebb szó esik a korszak politikai elitjének azon politikusairól, akik meghatározó szerepet játszottak a társadalom különböző rétegeivel való konszolidált viszony megteremtésében. Az 1968-as mechanizmus reform és általában a gazdasági reform kapcsán Nyers Rezsőt, az értelmiség pacifikálása okán Aczél György nevét emelik ki. Volt egy harmadik szereplő is, aki legalább annyira meghatározó szerepet játszott a konszolidáció alapját jelentő életszínvonal politika sikerességében, őt Fehér Lajosnak hívták. A kifejezetten rossz szónok, egykori történelem–latin szakos okleveles középiskolai tanár, gyakorlott, jó tollú zsurnaliszta nevét az ún. agrárlobbyhoz szokás kötni.

Előadásomban nem gazdaságtörténeti áttekintésre, nem a termelőszövetkezeti világ bemutatására vállalkozom, hanem egy hús-vér ember, egy izgalmas és nagyon ellentmondásos politikai életút felvázolására törekszem. Vajon zaklatott és töredezett, vagy nagyon is következetes és egyenes vonalú volt Fehér Lajos életpályája? Hogyan fért bele a Márciusi Front, az antifasiszta ellenállás, kulákellenes publicisztika, Nagy Imre méltatása és megtagadása és a Kádár Jánossal való szoros, de nem konfliktusmentes szövetség egyetlen életútba?

Volt-e és miben állt Fehér víziója a magyar parasztságról, agráriumról? Mi tette őt sikeres, kiemelkedően sikeres érdekvédővé, aki manapság hihetetlennek tűnő beruházási forrásokat harcolt ki kedvenc ágazata számára? Szűkkeblű, szemellenzős parasztpolitikus volt vagy a modern agrártudomány iránt nyitott, kíváncsi értelmiségi? Hogyan tudta meggyőzni Kádár Jánost az agrárpolitikai reformok szükségességéről? Vajon folytatta, megtagadta vagy felülmúlta mesterét, Nagy Imrét? Röviden szólva: mi volt az ő legkomolyabb politikusi teljesítménye? Ennyi kérdés után, kellően felcsigázva a tisztelt közönség figyelmét, remélhetően érdemi és izgalmas válaszokkal tudok szolgálni.

Fotó: Fortepan / Nagy Gyula