Vezetőink

ELÉRHETŐSÉGEK
Telefonszám: +36 (1) 478 6030
E-mail: titkarsag@abtl.hu

CSEH GERGŐ BENDEGÚZ
főigazgató

Dr. Cseh Gergő Bendegúz történész, levéltáros 1998 óta a Történeti Hivatal, 2003-tól pedig az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának munkatársa, 2017-től főigazgatója. 2005 és 2013 között levéltári szakfelügyelő volt, 2014 óta levéltári vezető szakfelügyelői feladatokat lát el. 2018 óta elnökként vezeti a Magyar Levéltárak Vezetőinek Tanácsát. Elsődleges kutatási területe a levéltári anyag informatikai feldolgozásának és tematikus adatbázisok építésének kérdésköre, illetve a hazai és külföldi állambiztonsági szervek működése.


ELÉRHETŐSÉGEK
Telefonszám: +36 (1) 478 6030
E-mail: titkarsag@abtl.hu

TÓTH ESZTER
főigazgató-helyettes

Tóth Eszter levéltáros 1998 óta a Történeti Hivatal, 2003-tól pedig az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának munkatársa. 2005-től az intézmény Iratfeldolgozó és Restauráló Osztályát vezette, majd a Levéltári Főosztály főosztályvezető-helyettese, 2017-től vezetője. 2018 óta a Levéltár főigazgató-helyettese. 2014 óta levéltári szakfelügyelői feladatokat lát el. Elsődleges kutatási területe a második világháború utáni államvédelmi/állambiztonsági szervek intézmény- és szervezettörténete, különös tekintettel a hírszerzésre és az operatív nyilvántartásra.


A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége

Titkárság

A Titkárság – mint főosztályi jogállású szervezeti egység –, ellátja a Levéltár igazgatási tevékenységének irányítását, ügyintézésének, továbbá iratkezelési és a minősített adat védelmére vonatkozó tevékenységének koordinálását.

Titkárság Nagy-Csere Áron főosztályvezető
titkarsag@abtl.hu
+36 1 478 6030

Levéltári Főosztály

A Levéltári Főosztály őrzi, kezeli az ÁBTLtv. 1. § (1) bekezdésében, illetve 8. § (1) bekezdésében felsorolt szerveknek a Levéltárba került iratait, illetve a Levéltárnak átadott magánirat hagyatékokat.

Levéltári Főosztály dr. Vörös Géza főosztályvezető
voros.geza@abtl.hu
+36 1 478 6056
Iratfeldolgozó és Állományvédelmi Osztály Haász Réka osztályvezető
haasz.reka@abtl.hu
+36 1 478 6031
Információs Kárpótlásért Felelős Osztály Kőrös Annamária osztályvezető
koros.annamaria@abtl.hu
+36 1 478 6047
Tudományos Kutatást Előkészítő Osztály Orgoványi István osztályvezető
orgovanyi@abtl.hu
+36 1 478 6032
Információszabadságért és Adatvédelemért
Felelős Osztály
Göncz Balázs osztályvezető
goncz@abtl.hu
+36 1 478 6027
Ügyfél- és Kutatószolgálati Osztály Molnár Anita osztályvezető
molnar.anita@abtl.hu
+36 1 478 6026

Tudományos Főosztály

A Tudományos Főosztály közreműködik a Levéltárban őrzött, illetve más közgyűjteményekben fellelhető állambiztonsági vonatkozású irat- és fotóanyag feltárásában, publikálásában, valamint tudományos és közművelődési célú feldolgozásában.

Tudományos Főosztály dr. Papp István főosztályvezető
papp.istvan@abtl.hu
+36 1 478 6020
Történeti Osztály dr. Müller Rolf osztályvezető
muller@abtl.hu
+36 1 413 2357
Kutatási Osztály dr. Szekér Nóra osztályvezető
szeker.nora@abtl.hu
+36 1 478 6020

Gazdasági és Üzemeltetési Főosztály

A Gazdasági és Üzemeltetési Főosztály ellátja a Levéltár működésével összefüggő költségvetés-tervezési, gazdálkodási, számviteli, beruházási, üzemeltetési, vagyonhasználati, hasznosítási és biztonsági feladatokat, valamint eleget tesz az ezekkel kapcsolatos előírt adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségeknek.

Gazdasági és Üzemeltetési Főosztály Szuhanyik Zoltán főosztályvezető
szuhanyik.zoltan@abtl.hu
+36 1 413 2355
Pénzügyi és Számviteli Osztály Oraveczné Balogh Tímea osztályvezető
oraveczne.timea@abtl.hu
+36 1 413 2352
Üzemeltetési és Biztonsági Osztály Frits László osztályvezető
frits@abtl.hu
+36 1 478 6021

Humánpolitikai Osztály

A Humánpolitikai Osztály intézi a Levéltárban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók személyi- és munkaügyeit, gondoskodik alkalmazási feltételeik folyamatos vizsgálatáról, járandóságaik biztosításáról.

Humánpolitikai Osztály Szabó István osztályvezető
szaboi@abtl.hu
+36 1 478 6044

Informatikai Osztály

Feladata a Levéltár IT-jellegű rendszergazdai, rendszeradminisztrációs és support-feladatainak ellátása, a számítógépes hálózat naprakész üzemeltetése, fejlesztése és karbantartása, archiválása, szükség esetén az adatok visszaállítása, a szolgáltató gépek és a munkaállomások szoftvereinek menedzselése, a Levéltár internetes szolgáltatásainak kezelése, a honlapok és egyéb elektronikus információs csatornák informatikai üzemeltetése, a telefonhálózat működtetése, valamint a digitális irodai eszközök felügyelete. Továbbá biztosítja a közérdekű adatok honlapon való közzétételét.

Informatikai Osztály Bognár Roland osztályvezető
bognar@abtl.hu
+36 1 478 6028