Kulturális Örökség Napjai 2023

2023.09.16 10.00
Kulturális Örökség Napjai 2023

„Vagyok, mint minden ember: fenség / Észak-fok, titok, idegenség” – írta csodálatos versében Ady Endre. A politikai rendőrség történetét aligha lehetne pontosabban jellemezni, mint ezzel a két szóval: titok és idegenség. Ám Levéltárunk ezen a hétvégén éppen nyíltságával és emberközelségével tűnik ki. Látogatóink megismerhetik épületünk kevéssé ismert részeit, az állambiztonság iratainak furcsa és különös históriáit, s közben gondolatban végigjárhatják az elmúlt másfél évszázad magyar történelmét.

Egész napos programjaink

„Egy diktatúra hagyatéka – Állambiztonsági iratok és történetek”
2023. szeptember 16-17., szombat és vasárnap, 10:00-16:00
Kiállítótér

Állandó, interaktív kiállításunk a Levéltár iratanyagán, a korabeli nyomozások során lefoglalt tárgyakon, valamint az 1945 és 1990 közötti időszak konkrét történeti eseményein keresztül mutatja be a politikai rendőrség működését. Hat tematikai egységbe rendezve követhetjük nyomon az állambiztonsági munkát: a kontroll alatt tartandó célcsoportot, vagyis a társadalmi ellenállás formáit, a titkos nyomozás eszközeit, az ügynökhálózatot, a titkos megfigyelési módszereket, az erőszak és a megtorlás módját és tereit, az erőszakszervezetet és annak vezetőit, és az állambiztonsági munka során keletkezett irattípusokat.


Állambiztonsági oktatófilmek vetítése
2023. szeptember 16-17., szombat és vasárnap, 10:00-16:00
Főigazgató-helyettesi szoba

A Levéltár megalakulásakor átvett iratanyag összesen huszonhat különböző állambiztonsági oktatófilmet tartalmazott, melyeket az egykori titkosszolgálati beosztottak továbbképzésére használtak. Ezekből az oktatófilmekből a hétvége folyamán egy különleges válogatást mutatunk be.


„Megfigyelt város” – Séta a Levéltár körül
2023. szeptember 16-17., szombat és vasárnap, 10:00-16:00 (a játék időtartama: 60 perc)

Hazatért egy magyar emigráns és a politikai rendőrség kémet lát a külföldről jött személyben. Megkezdődik a titkos nyomozás. A játék résztvevőinek a Levéltár épülete környékén elrejtett információkból kell kitalálnia, hogy mikor, hol, ki ellen és milyen eszközökkel zajlik a titkos munka!


Magániratok és betekintési kérelmek átvétele a Történeti Levéltárban
2023. szeptember 16-17., szombat és vasárnap, 10:00-16:00
Ügyfélszolgálat

Számunkra fontos az Ön története! A rendezvény ideje alatt is várjuk a naplókat, családi leveleket, feljegyzéseket, fényképeket, emlékiratokat, visszaemlékezéseket. Őrizzük meg együtt családja iratait!

A programok mellett mindkét napon fogadunk állampolgári betekintési kérelmeket.


Időponthoz kötött programjaink

2023. szeptember 16., szombat

14:00 Díszterem
Előadás
Damoklész kardja a filmvásznon: A nukleáris elrettentés és apokalipszis a Vég kezdetétől egészen az Oppenheimerig. Előadó: Krajcsír Lukács

Christopher Nolan 2023-as Oppenheimer című filmje ismét szembesítette és elgondolkodtatta a világot nemcsak az atombomba megszületésének körülményeivel és kérdéseivel, hanem annak az emberi történelemre gyakorolt hatásával, köztük a hidegháború fegyverkezési és elrettentési politikájával. Bár a film az orosz-ukrán háború aktualitása miatt (is) ismét felszínre hozta a mélyen gyökeredző félelmet az atombombáktól, valójában az emberiség évtizedeken át kénytelen volt a nukleáris háború (rém)képének sötét árnyékában élni. Ez pedig óhatatlanul is rajta hagyta a nyomát a filmművészeten is, amely megpróbálta közérthetően és nem egy esetben elrettentő céllal megjeleníteni az atombombák bevetéséhez vezető politikai-katonai döntések logikai és okozati láncolatát, valamint annak szörnyű következményeit.

Az előadásból kiderül, hogy a filmrendezők mennyire vették komolyan az atombombák jelentette fenyegetést és megtudhatjuk azt is, hogy befolyásolták-e ezek a filmek az államfők politikáját és a hidegháború menetét? Vajon melyikből volt több: a szatirikus hangvételű „akasztófahumoros” alkotásokból vagy a horror eszközeivel egyáltalán nem spóroló „hiperrealista” művekből? Az angolszászokon kívül melyik ország stúdiói nyúltak szívesen a témához?

Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre ad választ az előadás, amely az 1947-es Vég kezdetétől egészen a 2023-as Oppenheimerig bezárólag, kivágott részletekkel és történészi magyarázatokkal ismerteti a téma legfontosabb filmjeit.
FIGYELEM: Az előadás során levetített kivágott jelenetek nem egy esetben nyugalom megzavarására alkalmas képsorokat tartalmazhatnak.

A programon való részvételhez nem szükséges regisztráció.

2023. szeptember 17., vasárnap

14:00 Díszterem
Előadás
Az egri bikavér és a szocializmus. Előadó: Csutorás Ferenc, Pap Péter István

Vajon milyen hatással volt a szocializmus (és a korszak állambiztonsága) arra, hogy ma éppen milyen ízű, illatú bikavért töltenek palackba az egri gazdák? Mennyiben határozza meg napjaink egri borvidékének lehetőségeit az 1945 és 1989 közti időszak öröksége?

Csutorás Ferenc gyakorló egri bortermelőt, és Pap Péter István jelenkori magyar történelemmel és szocializmussal foglalkozó történészt régóta foglalkoztatják ezek a kérdések, melynek nyomán 2021-ben – Szilágyi Réka borkultúra-szakértővel közösen – könyvet is írtak az egri bikavér történetéről, amelyben hangsúlyosan megjelenik a szocializmus időszaka is.

A könyvhöz kapcsolódó kutatásaikra épülő, képekkel illusztrált előadásukban a bikavér, és tágabban az egri vörösbor történetének kérdéseit fogják érinteni, a szocialista agrármodernizáció, a tsz-szervezés, a helyi társadalom „paraszttalanítása”, a magántermelői-családi tradíciók folytonossága és megszakítottsága, a turizmus, az állambiztonsági iratok, a T-lakások, a korabeli exportpiacok, az ipari kémkedés, illetve a szőlő- és borminőség szempontjából.

A programon való részvételhez nem szükséges regisztráció.

Levéltárat bemutató séták, előadások

Az emlékezet helye
2023. szeptember 16., szombat, 10:00, 11:00, 12:00, 12:00 (angol nyelvű), 13:00
2023. szeptember 17., vasárnap, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
A vezetés a kapualjból indul

Körséta a Történeti Levéltár épületében az Andrássy úti paloták építésének korától az ügynökakták idejéig.
A programon való részvételhez regisztráció szükséges.


Raktárlátogatás
2023. szeptember 16., szombat, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
2023. szeptember 17., vasárnap, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
A különleges élményt nyújtó raktárlátogatás során látogatóink beavatást nyernek a levéltárosok munkájának kulisszatitkaiba. A program során olyan eredeti, izgalmas dokumentumokat is láthatnak, melyekből megrázó történetek és egyéni sorsok rajzolódnak ki.
A programon való részvételhez regisztráció szükséges.


Megismerhető titok – nyilvános szaklevéltár
2023. szeptember 16., szombat, 11:00, 13:00
2023. szeptember 17., vasárnap, 11:00, 13:00
Kutatóterem

Az előadás bemutatja a Történeti Levéltár munkáját, kiemelt feladatait, iratanyagát. A Levéltárunkban őrzött, titkos nyomozás során gyűjtött személyes adatokat tartalmazó iratok számos kérdést vetnek fel azzal kapcsolatban, hogy ki olvashatja és kutathatja azokat, a program során ezekre a kérdésekre is választ adunk.
A programon való részvételhez regisztráció szükséges.

 

Szabadulószoba

„Az ügynök könyvtárszobája”
2023. szeptember 16., szombat, 10:00, 11:00, 13:00
2023. szeptember 17., vasárnap, 10:00, 11:00, 13:00
Könyvtár

A Levéltár legújabb interaktív játékában megelevenedik a kémelhárítás világa: a résztvevőknek 45 perc alatt kell bizonyítékot szerezni azzal kapcsolatban, hogy egy ügynök megfigyeli őket.
A programon való részvételhez regisztráció szükséges.