Beszámoló a Nagyítás – 10 éves a Betekintő című tudományos konferenciáról

2017. december 1. Beszámoló a Nagyítás – 10 éves a Betekintő című tudományos konferenciáról

2017. november 29-én került sor a levéltár dísztermében a Betekintő című folyóirat fennállásának 10. évfordulója alkalmából megrendezett tudományos konferenciára.

Elsőként Cseh Gergő Bendegúz főigazgató köszöntötte a megjelenteket, felidézte a lap alapítási körülményeit, méltatta a korábbi szerzők, szerkesztők és főszerkesztők munkáját és bizalmáról biztosította az új főszerkesztőt. Ezt követően Papp István kijelölt főszerkesztő indokolta a konferencia címválasztását, s röviden vázolta, hogy milyen változások várhatók a lap megújítása érdekében.

Az első szekció Takács Tibor levezető elnök vezetésével végezte munkáját. Müller Rolf két büntetésvégrehajtási-intézet – a Gyűjtőfogház és a Kistarcsai Internáló Tábor – 1952-es adatsorait elemezve mutatta be az erőszak és a kényszerintézkedések kérdéskörét. Palasik Mária a közel tíz esztendőn át álnéven élő, Pest megyei falvakban vándoréletet folytató Hortobágyi János példáján keresztül a korabeli joggyakorlat furcsaságaira hívta fel a figyelmet. Zsitnyányi Ildikó egy moszkovita emigráns bányamérnök, Kummer Ferenc életútját tárta fel, érzékeltetve a főszereplő atipikusnak tűnő viselkedését az 1950-es években. Sz. Kovács Éva pedig az 1956-os magyar menekültválság ausztriai vonatkozásaihoz, az osztrák belpolitika dilemmáihoz és a nemzetközi politikai viszonyok ingadozásához szolgált fontos adalékokkal.

A délután folyamán Krahulcsán Zsolt vette át a levelező elnöki feladatkört. Elsőként Takács Tibor kapott szót, aki az FTC szurkolóiról jelentő ügynök példáján keresztül világította meg az állambiztonsági szerep és egyéb szerepek közötti ellentmondásokat, s mutatta be miért nem lehetett tökéletes a megfigyelés folyamata. Borvendég Zsuzsanna a gazdasági hírszerzés, a külkereskedelmi lobbi és a nyugati legális kommunista pártok finanszírozásának kérdéskörét vette nagyító alá. Orbán-Schwarzkopf Balázs a kábítószer-kereskedelem és a fegyverszállítás nagypolitikai beágyazottságát és titkosszolgálati összefüggéseit boncolgatta. Végezetül Vörös Géza a magyar-vatikáni diplomáciai kapcsolatok újrafelvételéhez vezető folyamat aprólékos lépéseit, gondos előkészítését tárta a közönség elé, élvezetessé téve a száraznak tűnő diplomáciatörténetet.

A konferencia zárszavát Okváth Imre főosztályvezető tartotta, aki örömét fejezte ki a Betekintő közösségének eddig végzett munkája okán, méltatta az előadók felkészültségét és további sikeres munkát kívánt.

Galéria