Keresés

Keresett kifejezés:   leveltar (összes találat: 42)

"Ez a szabadság nem az a szabadság"
A pártállami diktatúra végóráit több szimbolikus tartalommal rendelkező esemény, tüntetés jellemezte. Ezek közül emeltünk ki néhányat, amelyek jól demonstrálják az 1988-1989 közötti időszak átalakulását, a politikai rendőrség és a társadalom kapcsola...
A levéltári iratok rendszere
A levéltári rendszer kialakításánál figyelembe kellett venni, hogy a törvény a Levéltár illetékességét különböző időszakokban létezett, egymástól szervezetileg elkülönülten működő, eltérő iratkezelési gyakorlatot folytató állambiztonsági szerv, szerv...
Adatbázisok
A levéltárak, így a Történeti Levéltár számára is kiemelt feladat a kezelésében lévő iratanyagok nyilvántartása, megőrzésének elősegítése, mind alaposabb feldolgozása, az iratanyag rendezése, valamint a levéltári iratanyag használatát megkönnyítő seg...
Adatvédelmi biztosi ajánlás
Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló 2003. évi III. törvény alapján az információs önrendelkezési jog és az információszabadság érvényesülésével kapcsolatban l...
Állambiztonsági bibliográfia
Szakbibliográfia, amely bemutatja a szakterület irodalmát Levéltárunk külső kutatói és a téma iránt érdeklődők számára....
Állambiztonsági oktatófilmek
A levéltár megalakulásakor átvett iratanyag összesen huszonhat különböző állambiztonsági oktatófilmet tartalmazott, amelyeket az egykori titkosszolgálati beosztottak továbbképzésére használtak. A celluloid filmre rögzített oktatófilmek digitalizált f...
Állandó kiállítás
Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára "Egy diktatúra hagyatéka. Állambiztonsági iratok és történetek" című állandó kiállítása a Levéltár iratanyagán, valamint az 1945 és 1990 közötti időszak konkrét történeti eseményein keresztül mutatja...
Állományvédelem
A Levéltár számára alapvető feladat az iratanyag szakszerű őrzése, amely nemcsak az iratok nyilvántartását jelenti, hanem azok állagmegőrzését, restaurálását, konzerválását is....
Az Adatvédelmi Biztos közleménye (2005. január 07.)
Az Adatvédelmi Biztos közleménye az állambiztonsági múlt feltárásának egyes adatvédelmi kérdéseiről (2005. január 07.)...
Az első szabad "választék"
1990-ben, a több mint négy évtized óta első szabad választások kampányai idején Budapest soha nem látott képet mutatott a figyelmünkért és szavazatainkért versengő pártok plakátjainak köszönhetően....
Az épület története
A ma is látható épületet 1878-79-ben az akkori tulajdonos, Schneider Vencel építtette Bobula János építész-építőmester tervei alapján. Rekonstrukcióját 1998-99-ben végezték el Tolnay Lajos Ybl-díjas építészmérnök tervei alapján....
Az ügynökakták nyilvánossága
Miért beszélünk folyton az ügynöklisták nyilvánosságáról? Milyen iratokat őriz a Történeti Levéltár? Ki és milyen információkat ismerhet meg az Eötvös utcában őrzött anyagokból? Milyen gyakorlatot követnek a titkosszolgálati múlt őrzésében és bemutat...
1 2 3