A Cég megnyertjei – a megnyertek cégei

Videó 2017. április 11.
A Cég megnyertjei – a megnyertek cégei

Borvendég Zsuzsanna előadásában a Metalimpex vállalat külkereskedelmi gyakorlatán keresztül mutatja be, hogyan használta fel a katonai felderítés a hetvenes évek közepén a külkereskedelmi vállalatokat valutakitermelésre, miként juttatták el – szintén a külkereskedelem segítségével – a nyugati kommunista pártok számára a titkos párttámogatási pénzeket, milyen fedőcégeket hozott létre a katonai hírszerzés költségvetési keretének bővítésére, hogyan működött a titkos jutalékok rendszere, és mi is volt pontosan az „alkotmányos költség”.

A hidegháború idején a bipolárissá vált világban a két tömb merev elzárkózását az ötvenes évek közepétől egyre inkább a kényszerű egymásrautaltság váltotta fel. A békés egymás mellett élés elméletének hangoztatása mellett a nagyhatalmi versengés középpontjába a legújabb műszaki-tudományos fejlesztések eredményeinek felmutatása került: a huszadik század második felében az új technológiák birtoklásáért folytatott harc jelentette a legnagyobb kihívást a két ellenséges világrend számára.

Magyarország ebben a mechanizmusban fontos szerepet játszott. Bár a magyar hírszerzés története a keleti blokk titkosszolgálati munkamegosztásában még meglehetősen feltáratlan terület, annyit kijelenthetünk, hogy a hatvanas évek második felétől a műszaki-tudományos hírszerzésben kiemelt jelentőséghez jutottak a magyar szolgálatok. A hetvenes évek elejétől gombamód szaporodó, külföldi székhellyel rendelkező vegyesvállalatokon keresztül kiépített embargós csatornák a legmodernebb elektronikai, vegyipari és gépipari fejlesztésekkel, licencekkel látták el a szocialista tömböt. A külkereskedők és a külkereskedelmi vállalatok felhasználásával működtetett titkosszolgálati hálózat tevékenysége illegális pénzmozgásokkal járt együtt, hiszen a tiltott technológiák beszerzése korrupcióhoz és más fekete gazdasági manőverekhez is szorosan köthető volt. De komoly összegek jelentek meg a titkosszolgálati szerveknél a megszerzett technológiák piacra dobásából, illetve adott esetben a licenc megszerzését megrendelő vállalattól is. Ezek a pénzek egyrészt kiegészítették a szerv költségvetését, másrészt a szovjet szolgálatok által megrendelt „valutakitermelés” teljesítésére szolgáltak, de természetesen néhány magánszámla is gyarapodott belőlük.

Mivel a katonai felderítés, vagyis az egykori MNVK-2. iratanyagának többsége jelenleg még nem kutatható, így a szerv működését, operatív hálózatának kiépítését kevéssé ismerjük. A belügyi és a katonai titkosszolgálatok rivalizálásának köszönhetően azonban a kémelhárítás iratai alapján betekinthetünk a kulisszák mögé, megtudhatjuk kik is voltak azok a „megnyertek”, és miért kerülte el a közérdeklődés figyelmét mindmáig az ő szerepük.

Fotó: Fortepan / Urbán Tamás