Kamerával írt történelem - Állambiztonsági oktatófilmek a Történeti Levéltár őrizetében

Videó 2014. január 9.
Kamerával írt történelem - Állambiztonsági oktatófilmek a Történeti Levéltár őrizetében

Baracsi Erzsébet előadásában az 1998 januárjában megalakult Történeti Hivatal raktárában talált 16 mm-es filmszalagokat, valamint a Rendőrfilm Stúdió Archívumából kapott oktatófilmeket mutatja be.

1998 januárjában a – nemrégen megalakult – Történeti Hivatal raktárában öt tekercs 16 mm-es filmszalagot találtunk. Három filmet tartalmaztak. Az 1959-es Harc a belső ellenség ellen, a Diverzió és az 1960-ban készült Gyújtogatók című állambiztonsági oktatófilmeket. Olyan filmek voltak ezek, amelyek létezése a társadalom többsége előtt teljesen ismeretlen volt. A filmszalagokat videóra másoltattuk. A Rendőrfilm Stúdió Archívumából további 23 oktatófilmet kaptunk, így gyűjteményünkben most huszonhatot őrzünk.

Előadásomban a következő kérdésekre keresem a választ: Hol és kik készítették az oktató filmeket, mi lett a későbbi sorsuk? Kik szerepeltek bennük? Vajon az akkori szereplők miként vélekednek ma ezekről? Milyen tematika alapján készültek? Hogyan és ki nézhette meg? Hogyan működött az 1950-es években alakult Rendőrfilm Stúdió? Milyen tervek, elképzelések alapján készítették a filmeket? Milyen adatvédelmi problémák merülnek fel napjainkban a felhasználáskor és bemutatáskor? Milyen célcsoportok számára készíttetett filmeket az akkori belügyminisztérium? Mi volt a belügyi állomány számára készült szakmai oktatófilmek feladata, és hogyan tekinthették meg az állampolgárok a lakosság számára készített filmeket?

A közelmúlt feltárásának fontos kiegészítő forrása és a filmtörténet számára is új kihívás ezeknek a filmeknek feldolgozása. A történész számára pedig kihívás, hogyan használja fel a kutatásaiban. Újabb kérdéseket vet fel, hogy a filmek forráskritikával kezelt vizsgálata miként segítheti a társadalomtörténeti és állambiztonsági kutatásokat.

Előadásomban filmrészletekkel érzékeltetve bemutatom az akkori emberek totális kiszolgáltatottságát, a személyes szabadságjogok semmibevételét.