Beszámoló Baráth Magdolna új könyvének bemutatójáról

2017. július 10. Beszámoló Baráth Magdolna új könyvének bemutatójáról

Levéltárunk történésze, Baráth Magdolna A szovjet tényező. Szovjet tanácsadók Magyarországon című kötetét 2017. július 5-én, az ÁBTL aulájában mutatták be.

Cseh Gergő Bendegúz, az ÁBTL főigazgatója, és Bácskai István, a Gondolat Kiadó igazgatója bevezető szavai után Prof. dr. Gecsényi Lajos, címzetes egyetemi tanár, ny. levéltári főigazgató részletekbe menően ismertette a könyvet. A kötet általános bemutatása után kiemelte: míg 1948 és 1956 között   közvetlen befolyásolás történt, addig 1956 után már áttételesebb, közvetettebb volt a befolyás, hiszen 1958 után már nincsenek, illetve csak meghatározott területen maradtak tanácsadók.A belügyi-állambiztonsági területen mindazonáltal egészen 1990-ig itt tartózkodtak a tanácsadókat felváltó szovjet összekötők. Gecsényi Lajos ugyanakkor a könyv megállapításaira hivatkozva azt is aláhúzta, hogy a beavatkozás mértéke és formája mindig személyfüggő is volt.

A szovjet tanácsadók és szakértők tevékenységére vonatkozó hazai források különböző levéltári irategyüttesekben  csak elszórtan találhatóak meg, hiszen nem volt egy központi szerv vagy hivatal, amely a szovjet szakértők tevékenységét, illetve a magyarországi tartózkodásukkal kapcsolatos kérdéseket koordinálta volna. Gecsényi Lajos kiemelte, hogy a szerző hosszú évek óta tanulmányozza a szovjet időszakra vonatkozó orosz levéltári forrásokat is, amelyeket ugyancsak felhasznált ennek a hiánypótló, alapműnek a megírásához.

Az ismertetést követően a szép számban megjelent és igen aktív közönség kérdéseket tett fel a szerzőnek , többek között arról, hogy hogyan történt  a tanácsadók kirendelése, azaz mennyire volt szovjet ukáz, illetve mennyire volt magyar kezdeményezés a szovjet tanácsadók és szakértők alkalmazása; mennyibe került ez Magyarországnak; milyen mérleg vonható meg a tevékenységükről, összevetve például Ausztriával; mennyire voltak kötelezőek az általuk adott tanácsok, volt-e a magyar félnek mérlegelési lehetősége; milyen körülmények között éltek a tanácsadók Magyarországon; milyen kutatási lehetőségek vannak az orosz levéltárakban; stb.

A könyv a bemutató helyszínén megvásárolható volt, de aki itt nem jutott hozzá, az megtalálja  a Gondolat Kiadó terjesztésében a nagyobb könyvesboltokban.

Galéria