Könyvbemutató: A politikai szabadságjogok korszakai Magyarországon 1945-től napjainkig

2016. március 7. Könyvbemutató: A politikai szabadságjogok korszakai Magyarországon 1945-től napjainkig

Kónyáné Dr. Kutrucz Katalin, a Történeti Levéltár főigazgató-helyettesének bevezető szavai után Dr. Horváth Attila, az ELTE Állam és Jogtudományi Karának egyetemi docense ismertette levéltárunk munkatársának, Köbel Szilviának a könyvét.

A kötet egy bevezetőt követően hét tanulmányból áll, a könyvismertető valamennyit érintette:

  1. Az egyházpolitika struktúrája és eszköztára a pártállam idején
  2. A vallásfelekezetek elismerésének szabályozása 1945 és 1989 között
  3. Az 1951 és 1953 közötti kitelepítések egyházi vonatkozásai
  4. A véleményszabadság szabályozása az 1980-as években
  5. A köztisztviselői eskü és a lelkiismereti szabadság összefüggése
  6. A vallásszabadsággal kapcsolatos jogi szabályozás 1990 és 2010 között
  7. Az Alaptörvény és az új vallási törvény

A könyvismertetőt követően Bácskai István, a Gondolat Kiadó igazgatója mondta el szubjektív gondolatait a könyv kapcsán, majd ehhez csatlakozott Dr. Kukorelli István egykori alkotmánybíró, egyetemi tanár, akadémikus is, aki Kőbel Szilvia tudományos pályáját korábban témavezetőként is segítette.

A könyv az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára és a Gondolat Kiadó közös kiadásában jelent meg.

Galéria