"Ügynöklista" - a Történeti Levéltár nem őriz listákat

2005. február 28. "Ügynöklista" - a Történeti Levéltár nem őriz listákat

A Történeti Levéltár és jogelődje nem őrzött és nem őriz listákat.

Ezeket a listákat sem a Történeti Levéltár, sem jogelődje a Történeti Hivatal nem őrizte és nem őrzi. Keletkezésük és nyilvánosságra kerülésük körülményeiről nincs tudomása. Az intézmény személyes adatokat, illetve ilyen adatokat tartalmazó iratokat eddig is és ezután is a hatályos törvényeknek megfelelően adott, illetve ad ki az érintett polgárok kérelmére, tudományos kutatóknak, az úgynevezett Átvilágító Bizottságok megkereséseire, továbbá a közszereplők esetleges állambiztonsági múltját illetően bárkinek, feltéve, hogy az adott személy elismeri közszereplői minőségét.

A levéltár jogszabályokban rögzített feladataiból eredően - az általa őrzött iratok körében - adatközlő szolgáltatásokat végez a fentebb felsoroltak számára, de nem intézménye az állampolgárok különfajta minősítésének. Az adatok nyilvánosságra hozatala tekintetében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló szabályok az irányadóak.

Egy 219 nevet tartalmazó, állítólag a rendszerváltás idején készült "ügynöklista" jelent meg szombaton egy ingyenes internetes tárhelyen. A dokumentum névtelen publikálója azt állítja, hiteles forrásból jutott a névsorhoz, amely véleménye szerint "több mint valószínű", hogy azonos a Németh Miklós volt miniszterelnök által készíttetett és a hivatalba lépő Antall Józsefnek átadott ügynöklistákkal, illetve annak a "nyers változata". A 17 lapból álló listán a rendszerváltás előtt az országos sajtó, a kulturális és a művészeti élet, a helyi lapkiadás területén dolgozók, a pártok és politikai szervezetek és a történelmi egyházak képviselői szerepelnek a személyazonosság megállapításához szükséges adataikkal (születési hely, év és anyja neve).