Napi Operatív Információs Jelentések

Júl.
CS13 P14 SZO15 V16 H17 K18 SZ19 CS20 P21 SZO22 V23 H24 K25 SZ26 CS27 P28 SZO29 V30 H31
Aug.
K1 SZ2 CS3 P4 SZO5 V6 H7 K8 SZ9 CS10 P11 SZO12 V13 H14 K15 SZ16 CS17 P18 SZO19 V20 H21 K22 SZ23 CS24 P25 SZO26 V27 H28 K29 SZ30 CS31
Sze.
P1 SZO2 V3 H4 K5 SZ6 CS7 P8 SZO9 V10 H11 K12 SZ13 CS14 P15 SZO16 V17 H18 K19 SZ20 CS21 P22 SZO23 V24 H25 K26 SZ27 CS28 P29 SZO30
Okt.
V1 H2 K3 SZ4 CS5 P6 SZO7 V8 H9 K10 SZ11 CS12 P13 SZO14 V15 H16 K17 SZ18 CS19 P20 SZO21 V22 H23 K24 SZ25 CS26 P27 SZO28 V29 H30 K31
Nov.
SZ1 CS2 P3 SZO4 V5 H6 K7 SZ8 CS9 P10 SZO11 V12 H13 K14 SZ15 CS16 P17 SZO18 V19 H20 K21 SZ22 CS23 P24 SZO25 V26 H27 K28 SZ29 CS30
Dec.
P1 SZO2 V3 H4 K5 SZ6 CS7 P8 SZO9 V10 H11 K12 SZ13 CS14 P15 SZO16 V17 H18 K19 SZ20 CS21 P22 SZO23 V24 H25 K26 SZ27 CS28 P29 SZO30 V31
Jan.
H1 K2 SZ3 CS4 P5 SZO6 V7 H8 K9 SZ10 CS11 P12 SZO13 V14 H15 K16 SZ17 CS18 P19 SZO20 V21 H22 K23 SZ24 CS25 P26 SZO27 V28 H29 K30 SZ31
Feb.
CS1 P2 SZO3 V4 H5 K6 SZ7 CS8 P9 SZO10 V11 H12 K13 SZ14 CS15 P16 SZO17 V18 H19 K20 SZ21 CS22 P23 SZO24 V25 H26 K27 SZ28 CS29
Már.
P1 SZO2 V3 H4 K5 SZ6 CS7 P8 SZO9 V10 H11 K12 SZ13 CS14 P15 SZO16 V17 H18 K19 SZ20 CS21 P22 SZO23 V24 H25 K26 SZ27 CS28 P29 SZO30 V31
Ápr.
H1 K2 SZ3 CS4 P5 SZO6 V7 H8 K9 SZ10 CS11 P12 SZO13 V14 H15 K16 SZ17 CS18 P19 SZO20 V21 H22 K23 SZ24 CS25 P26 SZO27 V28 H29 K30
Máj.
SZ1 CS2 P3 SZO4 V5 H6 K7 SZ8 CS9 P10 SZO11 V12 H13 K14 SZ15 CS16 P17 SZO18 V19 H20 K21 SZ22 CS23 P24 SZO25 V26 H27 K28 SZ29 CS30 P31
Jún.
SZO1 V2 H3 K4 SZ5 CS6 P7 SZO8 V9 H10 K11 SZ12 CS13 P14 SZO15 V16 H17 K18 SZ19 CS20 P21 SZO22 V23 H24 K25 SZ26 CS27 P28 SZO29 V30
Júl.
H1 K2 SZ3 CS4 P5 SZO6 V7 H8 K9 SZ10 CS11 P12 SZO13
Kinek higgyünk?

BRFK ÁLLAMBIZTONSÁGI SZERV

ÉRTÉKELŐ-, TÁJÉKOZTATÓ-, TITKÁRSÁGI

ALOSZTÁLY

SZIGORÚAN TITKOS!

Napi operatív információs jelentés

Budapest, 1984. május 24. /78./

1./

HMB [hálózati megbízott jelentése]

1984. május 24. Budapest
Kinek higgyünk?

Gömbös Gyula miniszterelnök (cigarettával) a Turul Szövetség vezetőivel 1933-ban (balján Végváry József Turul-fővezér) Forrás: - Kerepeszki Róbert : A Turul Szövetség országos és debreceni szervezete (1919–1945) p. 187

A TURUL SZÖVETSÉGRŐL Fitos Vilmos és Kristó Nagy István

1984. május 3-án 60 fős csoport részvételével megtartották a népi kollégisták újabb találkozóját az V.ker. József Nádor tér 12 szám alatti Népfront helyiségében. Témája: a Turul-szövetség története, szerepe. Az előadást FITOS VILMOS volt turulvezető tartotta. Nevezett szerint a szövetség a Tanácsköztársaság után hatalomra jutott horthysta tisztek fiaiból alakult, s ezt a hatalmat volt hivatva támogatni a fiatalság körében; itt tömörült az ország ifjúságának mintegy 80 %-a; a fehérterror ideológiáját hirdette, nem engedte szóhoz jutni a haladó mozgalmakat; volt aki azért lépett a szövetségbe, hogy kifejthesse ellenzéki tevékenységét, mint pl. az Amerikában élő JÁSZAI LAJOS, akivel Fitos ma is levelező kapcsolatot tart. A találkozón idézett a levelekből, amellyel azt akarta hangsúlyozni, hogy Jászai, majd az ő vezetésével egy haladó ellenzéki irányzat alakult a Turulban.

KRISTÓ NAGY ISTVÁN szerint a szövetség nem volt más, mint "handabandázó, tudatlan, szélsőséges, nacionalista szervezkedés, aminek semmi köze nem volt a haladáshoz." Fitos szerint találkozóikon pl. az alábbi haladó személyiségek vettek részt : Veres Péter, Darvas József, Móricz, Németh László. Utóbbi a Debreceni Kátéban fogalmazta meg a mozgalom jellegét, szerepét és feladatait. E kiáltvány - mint mondata - megtalálható Németh László: A minőség forradalma c. könyvében, melyet a Magyar Élet jelentetett meg 1943-ban.

Megjegyzés: A jelentésben szereplő személyek a BM III/III-4. Osztály előtt ismertek. Az anyag érdemi értékelését a fenti osztály végzi.

Kristó Nagy István /a Magvető Kiadó szerkesztője/ szerepel az 1983. II. 28-i 24 sz., Fitos Vilmos az 1984. IV.13-i 59 sz. napi jelentésben.

Intézkedés: A jelentés kivonatát megküldjük a BM III/III-4. Osztálynak.

ÁBTL - 2.7.1. NOIJ BRFK 78/1. 1984. május 24.

_____________

Kinek higgyünk?

Kristó Nagy István (1921-2010)

gyógyszerész, kritikus, irodalomtörténész, műfordító, szerkesztő

A Nemzeti Parasztpárt, a Jókai Kör és a Turul Bajtársi Szövetség baloldali szárnyának tagja volt.

Tanulmányok: hódmezővásárhelyi református kollégium, 1944-ben szerzett gyógyszerészdiplomát a Szegedi Tudományegyetemen. A Független Kisgazdapárt Független Ifjúság szervezetének tisztviselője 1948-ig. 1948-1957 között gyógyszerész, 1957-1969 között lektor, 1969-1990-ig a Magvető Kiadó főszerkesztője, közben 1973-1981 között a Könyvvilág című lap főszerkesztője. 1974-től a Hazafias Népfront művelődéspolitikájának egyik irányítója. A népi írókkal foglalkozott. Cserkész Szövetség Országos Intéző Bizottságának a póttagja volt.

Forradalmi tevékenységért letartóztatták 1957-ben.

Édesanyja volt Németh László Égető Eszterének modellje, ő a regény Máté Józsija.

Édesapja: Kristó Nagy István (1894) gyógyszertár tulajdonos.

1959 és 1963 között 8 dossziényi jelentést adott "Juhász Lajos" ügynöki fedőnéven.

Levéltárunkban 108 dossziéban szerepel a neve.

____________

Fitos Vilmos (1913-2000)

középiskolai tanár, történész, közíró, külkereskedő, tisztviselő

A Magyar Közösség, a Weisshaus frakció és a Honszeretet Egyesület tagja volt.

A Parasztszövetség egyik vezetője. Fővárosi tisztviselő. A Barta Miklós Társaság tagja.

1945-ben csatlakozott a Független Kisgazdapárthoz.

A Magyar Irodalompártoló Társaság tagja volt.

1946 decemberében letartóztatták, majd a Magyar Közösség perben Mistéth Endre és társai ügyében 1 év 6 hónapi börtönre ítélték.

1949-ben a KOMPLEX Vállalat bonyolító csoportjának a vezetője volt.

1956 után különböző külkereskedelmi vállalatoknál dolgozott.

Hálózati adatai: "Futó", majd "Hegyi" fedőnéven titkosmegbízott

1949-ben szervezte be Ács Lajos határvadász őrnagy kompromittált adatok alapján ügynöknek. A foglalkoztatás vonala: belső reakció elhárítás, majd kémelhárítás. Későbbi osztályozása: tmb.

1957. május 27-én a II/2-e vette át foglalkoztatását.

1957. július 8-án a II/2-g vette át foglalkoztatását. (III/II-6-a)

1967. január 20-án a III/II-9-a vette át foglalkoztatását.

1967. június 20-án a III/III-3-a vette át foglalkoztatását.

1969. január 16-án hálózati anyagát irattározták (társadalmi kapcsolat lett).

1981. április 13-án a III/III-3-a újra felvette vele a kapcsolatot.

10-61283/50, B-114428, M-52067, M-27204, M-29328

Azonos lehet a Nagy Imre és társai újratemetésén jelen levő "Hegyi" fn. tmb.-vel (Lásd: 1.12.2 - 6. doboz).

Levéltárunkban 116 dossziéban szerepel a neve.

___________

Egy talán viszonylag elfogulatlan leírás a Wikipediából:

A Turul Szövetség (Magyar Egyetemek és Főiskolák Országos Nemzeti Turul Szövetsége Előkészítő Bizottsága) a Horthy-kori Magyarország legjelentősebb egyetemi ifjúsági szervezete 1919 és 1945 között.

A 30-as évekre egyetemista szervezetből tagegyesületei révén az egész országot behálózó, széles tömegbázisú mozgalommá vált.[1] Jobboldali radikális alapállás, keresztény-nemzeti gondolkodás, militarizmus, trianoni revizionizmus és antiszemitizmus, a zsidóság visszaszorítására irányuló törekvések jellemezték.[1][2] A tanácsdiktatúra utáni rendteremtést az egyetemeken biztosító egyetemista karhatalmi csapatokból fejlődtek állandó szervezetté. Kiálltak Horthy Miklós mellett IV. Károly restaurációs kísérletei idején, a kormányzó mellett harcoltak az 1921 őszi budaörsi csatában. Jelentős részük volt a zsidó hallgatók elleni rendszeres egyetemi atrocitások, antiszemita tüntetések szervezésében. Gömbös Gyula politikai irányvonalához álltak legközelebb. A Turul a Horthy-rendszert fajvédő alapról kritizálta, s követelte a zsidó- és németellenes „őrségváltást”, valamint hogy a keresztény parasztságot politikai, gazdasági és szociális jogokkal ruházzák fel. A 30-as években szociális tevékenysége felerősödött, támogatta a szegény diákokat, szabadidős és népjóléti civil tevékenységek sorát szervezte. Tagjainak száma ekkor elérte a 40 000-et, ideológiai bázisa szélesedett, népi, baloldali elemekkel bővült, tagságában kommunista ill. nyilas szimpatizánsok is jelen voltak. E törésvonalak mentén a szervezet 1943-ban kettészakadt. A két világháború közötti fiatal generációk jelentős részének gondolkodásmódját befolyásoló és meghatározó Turult 1945-ben feloszlatták

Galéria