Napi Operatív Információs Jelentések

Jún.
SZO24 V25 H26 K27 SZ28 CS29 P30
Júl.
SZO1 V2 H3 K4 SZ5 CS6 P7 SZO8 V9 H10 K11 SZ12 CS13 P14 SZO15 V16 H17 K18 SZ19 CS20 P21 SZO22 V23 H24 K25 SZ26 CS27 P28 SZO29 V30 H31
Aug.
K1 SZ2 CS3 P4 SZO5 V6 H7 K8 SZ9 CS10 P11 SZO12 V13 H14 K15 SZ16 CS17 P18 SZO19 V20 H21 K22 SZ23 CS24 P25 SZO26 V27 H28 K29 SZ30 CS31
Sze.
P1 SZO2 V3 H4 K5 SZ6 CS7 P8 SZO9 V10 H11 K12 SZ13 CS14 P15 SZO16 V17 H18 K19 SZ20 CS21 P22 SZO23 V24 H25 K26 SZ27 CS28 P29 SZO30
Okt.
V1 H2 K3 SZ4 CS5 P6 SZO7 V8 H9 K10 SZ11 CS12 P13 SZO14 V15 H16 K17 SZ18 CS19 P20 SZO21 V22 H23 K24 SZ25 CS26 P27 SZO28 V29 H30 K31
Nov.
SZ1 CS2 P3 SZO4 V5 H6 K7 SZ8 CS9 P10 SZO11 V12 H13 K14 SZ15 CS16 P17 SZO18 V19 H20 K21 SZ22 CS23 P24 SZO25 V26 H27 K28 SZ29 CS30
Dec.
P1 SZO2 V3 H4 K5 SZ6 CS7 P8 SZO9 V10 H11 K12 SZ13 CS14 P15 SZO16 V17 H18 K19 SZ20 CS21 P22 SZO23 V24 H25 K26 SZ27 CS28 P29 SZO30 V31
Jan.
H1 K2 SZ3 CS4 P5 SZO6 V7 H8 K9 SZ10 CS11 P12 SZO13 V14 H15 K16 SZ17 CS18 P19 SZO20 V21 H22 K23 SZ24 CS25 P26 SZO27 V28 H29 K30 SZ31
Feb.
CS1 P2 SZO3 V4 H5 K6 SZ7 CS8 P9 SZO10 V11 H12 K13 SZ14 CS15 P16 SZO17 V18 H19 K20 SZ21 CS22 P23 SZO24 V25 H26 K27 SZ28 CS29
Már.
P1 SZO2 V3 H4 K5 SZ6 CS7 P8 SZO9 V10 H11 K12 SZ13 CS14 P15 SZO16 V17 H18 K19 SZ20 CS21 P22 SZO23 V24 H25 K26 SZ27 CS28 P29 SZO30 V31
Ápr.
H1 K2 SZ3 CS4 P5 SZO6 V7 H8 K9 SZ10 CS11 P12 SZO13 V14 H15 K16 SZ17 CS18 P19 SZO20 V21 H22 K23 SZ24 CS25 P26 SZO27 V28 H29 K30
Máj.
SZ1 CS2 P3 SZO4 V5 H6 K7 SZ8 CS9 P10 SZO11 V12 H13 K14 SZ15 CS16 P17 SZO18 V19 H20 K21 SZ22 CS23 P24 SZO25 V26 H27 K28 SZ29 CS30 P31
Jún.
SZO1 V2 H3 K4 SZ5 CS6 P7 SZO8 V9 H10 K11 SZ12 CS13 P14 SZO15 V16 H17 K18 SZ19 CS20 P21 SZO22 V23 H24
TARTALÉKOSOK

NAPI OPERATÍV INFORMÁCIÓS JELENTÉS
93. szám
Budapest, 1984. május 14.

A Katonai Elhárítás /III/IV/ jelentése: 

 

1984. május 14. Domaszék
TARTALÉKOSOK

J. Milutyev fotója. Forrása az Arcanum. Honvédelmi Szemle 1984/1.

Bevonul a hadköteles?

NAPI OPERATÍV INFORMÁCIÓS JELENTÉS
93. szám
Budapest, 1984. május 14.

A Katonai Elhárítás /III/IV/ jelentése: 

12./ SZ.ISTVÁN domaszéki lakos egy szűk körű beszélgetés során kijelentette, hogy a Csongrád megyei Hadkiegészítési és Területvédelmi Parancsnokság egyes tisztjei pénzért elintézik a tartalékosok bevonulás alóli mentesítését. Állítása szerint neki is sikerült halasztást kieszközölni úgy, hogy 4000 forinttal megvesztegetett egy hadnagyot.
Az információ forrása megbízható, ellenőrzött, tartalma nem ellenőrzött.

Intézkedés: ellenőrzik az információt

ÁBTL - 2.7.1. NOIJ Összefoglaló jelentések 93/12. 1984. május 14.

________________

Ez a fenti példa természetesen csak kivételes eset volt. A Honvédelmi Szemle 1984-ben így írt a tartalékosok hozzáállásáról: 

KAPÁS MIKLÓS mk. alezredes:  Bevonul a hadköteles 
[...]
A katonai szervezetekhez biztosított tartalékosok zöme mindenkor lelkiismeretesen eleget tesz honvédelmi kötelezettségének. Az előírt időn belül bevonul a meghatározott helyre, legjobb tudása szerint ellátja hadibeosztását, vagy teljesíti egyéb kötelezettségét. Megérti és tudomásul veszi, hogy szükség van a jelenlétére és munkájára. A tartalékos katonai szolgálatot élete szerves részének tekinti, összhangba tudja hozni munkahelyi feladataival és családi életével. 

A tartalékosok egy része nagy lelkesedéssel jön a hadseregbe. 

[...] Egyik városunk laktanyájában mozgósítási gyakorlatot tartottak. A mozgósítás elrendelése után mintegy két órával a bejáratnál megjelent egy tartalékos tiszt. Közölte, hogy a laktanya közelében lakik, észlelte az objektumban a szokatlan kora hajnali fényeket és a mozgolódást, ő ehhez a csapathoz van kiírva, ide szokott bejönni, itt van feladata mozgósításkor, ezért szeretné elfoglalni beosztását — mondta. Az ideiglenes szervezetek akkor még fel sem készültek a tartalékosok fogadására. A kapunál levő tiszt kérte az önként jelentkező tartalékos tiszt behívóparancsát. A parancs nem volt nála, hiszen bevonult, még mielőtt a kézbesítő kivitte volna a parancsot a lakására. A tartalékos — aki egy laboratórium parancsnoka volt — ragaszkodott hozzá, hogy elfoglalhassa hadibeosztását, mert amint mondta: „Nélkülem nem tudják elkezdeni a munkát...” A nagy lelkesedés és ügyszeretet láttán megkeresték a csapat M-törzsének parancsnokát, ő személyesen ismerte a tartalékos tisztet. Így azonnal hadibeosztásába helyezték, majd később rendezték okmányait. Mire a laboratóriumban dolgozó tartalékosok beérkeztek, előkészített munkahely várta őket. Ezt követően gyorsan feltöltötték az alegységet, és megkezdődhetett a munka. 

Ugyancsak a példás hozzáállást bizonyítja az alábbi eset is. Kemény tél volt, amikor az egyik tartalékos a laktanyától 15 kilométerre levő lakóhelyéről éjszaka kerékpáron vonult be. Eleget tett volna a behívóparancsnak úgy is, ha megvárja a legközelebb induló tömegközlekedési eszközt. Úgy vélte azonban, hogy arra sokat kellene várnia. Ezért úgy döntött: kerékpáron vág neki a nem éppen kellemes éjszakai útnak. Mindkét tartalékos elismerésben részesült.

A dicséretes helytállást példázza a következő történet is. A behívóparancs kézbesítésekor nem találták a lakásán a tartalékos hadkötelest. Szombat délelőtt volt. A szomszédok a kézbesítőt a tanácsihoz irányították, ahol a bevonulási kötelezettségéről mit sem sejtő vőlegény éppen csak kimondta a boldogító igent. A kézbesítő diszkréten kivárta a szertartás befejezését, majd sűrű bocsánatkérések közepette átnyújtotta a behívóparancsot. A tartalékos nem méltatlankodott. Mielőtt kitört volna a pánik, karonfogta menyasszonyát, majd a vőfély gépkocsiján elindult a bevonulási helyre. Szabályszerűen jelentkezett az iránytiszti csoportnál. Közölte a tényeket, és megkérdezte: mitévő legyen .„Ha be kell vonulnom, máris rohanok haza a hadiruhámért” — mondta. Nem kellett rohannia. A megyei parancsnok képviselője és a csapat parancsnoka áttekintette a bevonulási helyzetet, majd úgy döntöttek, hogy a tartalékost hazaküldik. A biztonsági hányadból mást osztottak be. A megyei parancsnok megbízásából két óra múlva egy tiszt egy üveg pezsgővel felkereste az ifjú párt, és sok boldogságot kívánva nekik, elmondta, hogy a Magyar Néphadsereg továbbra is számít a férj tartalékos katonai szolgálatára, hadkötelezettségének lelkiismeretes teljesítésére. Az említett példák a tartalékosok mintaszerű hozzáállását illusztrálták. 

Ezzel szemben kis számban ugyan, de vannak olyan tartalékosok, akik mindent elkövetnek, hogy ne írják ki őket, vagy ha már valamilyen beosztásban számítanak rájuk, akkor igyekeznek elkerülni a behívást, a tartalékos katonai szolgálatot. Ezt igen sokféle módon próbálják elérni, így például különböző, gyakran indokolatlan kérésekkel fordulnak az illetékes szervekhez. Sőt, esetleg összeköttetéseket is keresnek. Szélsőséges esetben egyesek odáig elmennek, hogy nem veszik át a behívóparancsot, vagy nem tesznek eleget bevonulási kötelezettségüknek. Természetesen az utóbbi eset ritkán fordul elő, és ha bizonyítható, nem marad el a felelősségre vonás. Előfordult, különösen olyan mozgósítási gyakorlatok alkalmával, amikor a tartalékosok behívása váratlan volt, hogy a kézbesítő érkezésekor nem nyitottak ajtót. Más esetben a feleségek fogadták a postást, és letagadták férjüket, aki a belső szobában tartózkodott. A behívóparancs kézbesítése az ilyen és hasonló esetekben eredménytelen. Természetesen a megyei parancsnokságnak kötelessége kivizsgálni, hogy miért nem vonult be a tartalékos. Szükség esetén a rendőrség, a tanács és néha a munkahely segítségét is kérhetik. Felderítetlen ügy alig marad, a felelősségre vonás alól sem mentesülnek az indokolatlanul mulasztók. Hogy annak szigora kellő-e, az viszont külön vizsgálatot érdemelne. A behívóparancsot átvevők közel száz százaléka bevonul. Problémák azonban így is akadnak. Régebben különösen sokszor fordult elő, hogy egyesek tudatosan a bevonulási határidő végén érkeztek, arra számítva, hogy addigra beosztanak helyettük másokat a biztonsági hányadból, őket pedig a feltöltés befejezésekor hazaküldik. Ennek a jelenségnek a megszüntetésére az utóbbi idők tapasztalatai szerint megfelelő módszernek bizonyult, hogy a későn érkezőket mindenképpen hadibeosztásba helyezték, illetőleg — lehetőség szerint — bent tartották a gyakorlaton a biztonsági hányadot is. A biztonsági hányad benntartása a tartalékosképzés szempontjából is hasznos. A bevonulók egy része az iránytiszti csoportnál jelenti, hogy szociális vagy egészségügyi problémája van. Néhányan viszont egyszerűen kijelentik: nem képesek a katonai szolgálat teljesítésére. Esetenként szomorú képet mutat a statisztika. 

A közelmúltban volt olyan gyakorlat, amikor a bevonulók mintegy 30%-a szociális vagy egészségügyi gondokra hivatkozott...
Kapás Miklós: Bevonul a hadköteles
Honvédelmi Szemle 1984/1
 

Galéria