Keresés

Keresett kifejezés:   film (összes találat: 8)

A levéltári iratok rendszere
A levéltári rendszer kialakításánál figyelembe kellett venni, hogy a törvény a Levéltár illetékességét különböző időszakokban létezett, egymástól szervezetileg elkülönülten működő, eltérő iratkezelési gyakorlatot folytató állambiztonsági szerv, szerv...
Állambiztonsági oktatófilmek
A levéltár megalakulásakor átvett iratanyag összesen huszonhat különböző állambiztonsági oktatófilmet tartalmazott, amelyeket az egykori titkosszolgálati beosztottak továbbképzésére használtak. A celluloid filmre rögzített oktatófilmek digitalizált f...
Állambiztonsági szakszavak-fogalmak
Tájékoztató a leggyakrabban előforduló állambiztonsági szakkifejezésekről, rövidítésekről és kódokról....
Digitalizálás
A Levéltár kiemelt feladatai közé tartozik a veszélyeztetett állapotú és/vagy gyakran használt iratanyag digitalizálása és elektronikus másolati példányok biztosítása. Ez tekinthető egyszerre állományvédelmi, segédlet-készítési és informatikai felada...
Irataink
A Történeti Levéltár őrzi az 1944. december 21. és 1990. február 14. között keletkezett állambiztonsági iratokat, de illetékességi köre kiterjed az 1990 utáni nemzetbiztonsági iratokra is. Az intézmény az 1990 előtti titkosszolgálatok iratait a 2003....
Levéltárpedagógia
A Levéltár minden korosztállyal, így az általános és középiskolás tanulókkal is szeretné jobban megismertetni az itt őrzött iratokat, amelyek a politikai okokból megfigyelt és üldözött személyek ellen folytatott titkos nyomozásokról tanúskodnak. Az e...
Médiamegjelenések
Vörös narkó - a Kádár rezsim drogügyleteiről készült dokumentumfilmet mutat be a Duna csatorna
Zenészsorsok a Kádár-rendszerben
Az állambiztonság kávéval és süteménnyel kínált, nem terrorizált
1