Podcastek és videók

Keresett kifejezés:   hirszerzes (összes találat: 12) Keresés törlése

2024. március 7. Emberi történet a diktatúrák árnyékában

Milyen út vezetett 17 évesen a német hírszerzéstől a gulágra? Hogy kerülhetett valaki az állambiztonság látóterébe? Milyen iratok érhetők el az FSZB levéltárában? 20. századi magyar életutakról, gulágról és a hasonló történetek megfilmesíthetőségéről februári filmklubunk után Kollár János Móczán Péterrel, a film rendezőjével és annak történész szakértőjével, Dr. Szabó Csabával, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójával beszélgetett.

2021. szeptember 16. Báró Atzél Ede élete

Szekér Nóra elöljáróban elmondta, hogy báró Atzél Edének mind az erdélyi, mind a magyarországi történelemben meghatározó, és sok mindenre rávilágító szerepe volt, különösen az ellenállásban betöltött szerepe kapcsán, neve mégis feledésbe merült. Ennek legfőbb oka az volt, hogy mind az erdélyi, mind a magyarországi tevékenységét konspiratív módon kellett végeznie, részben a román államhatalommal szemben, részben a német megszálló hatóságokkal szemben.

2013. október 10. Célszemély a Látóhatáron - Vámos Imre beszervezésének története

Milyen módszereket használt a magyarországi állambiztonság az emigránsok megkörnyékezésére? Miért volt annyira fontos Vámos Imre személye, hogy olyan hosszú időn keresztül érdemesnek tartották foglalkozni vele? Valóban elérték-e a kívánt célt Vámos beszervezésével? Borvendég Zsuzsanna előadásában ezekre a kérdésekre keresi a választ, miközben ismertet egy izgalmas, fordulatokban gazdag történetet, amelyben egyaránt találkozhatunk példamutató emberi helytállással, besúgással és árulással, valamint a hatalom kicsinyes és kegyetlen bosszújával.

2014. február 13. Józef Światło disszidálása - A sztálinizmus titkai Lengyelországban

Mitrovits Miklós előadásában Światło karrierjéről, tevékenységéről és szökéséről, illetve ennek következményeként a lengyel állambiztonság átszervezéséről beszél, illetve bemutatja, hogy miről beszélt Światło a Szabad Európa Rádióban, és mindez milyen szerepet játszott az olvadásban, a lengyel desztalinizációban.

2014. május 8. Akcióban a Katpol sötét részlege - Adalékok a „B" (Támadólagos elhárítás) osztály működéséhez

Okváth Imre előadásában bemutatja a „B-osztály" tagjait, Boros Miklós őrnagy, osztályvezető-helyettest, Varsányi György, Ravasz Gyula alosztályvezetőket, Dénes László, Bartha Dezső főhadnagyokat, Szőke Béla, Bányai József hadnagyokat, az akciókat végrehajtó jelentősebb - sikeres, vagy kudarcot szenvedett - hálózati személyeket, továbbá az erre fordított összegeket.

2015. március 12. A magyar katonai hírszerzés 1945 utáni megszervezése

A Honvédelmi Minisztérium Katona Politikai Osztálya, Csoportfőnöksége, majd Katonai Elhárító Főcsoportfőnöksége – ismertebb nevén a „Katpol” – az egyik meghatározó szereplője volt hazánk 1945 és 1950 közötti történelmének. Dávid Ferenc előadása a katonai hírszerzés második világháború utáni történetének egy rövid, de annál érdekesebb időszakát öleli fel, ahol a tevékenység megindítása viszonylag korán, 1945 nyarán vette kezdetét.

1 2