Határokon innen és túl - megjelent a Betekintő legújabb száma

2023. május 4. Határokon innen és túl - megjelent a Betekintő legújabb száma

Magyar anarchisták, kárpátaljai reformátusok és egy 1945-ös merénylet részletei: megjelent a Betekintő, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára negyedéves tudományos folyóiratának idei első száma.

A Betekintő 2023/1-es számában Varga Krisztián történész az 1936-39-es spanyol polgárháborúban harcoló magyarok nyomába ered és azokat az önkénteseket mutatja be, akik nem a Nemzetközi Brigádokat, hanem az anarchisták milíciáját választották. A tanulmány kiemeli: mivel nem szerepelnek az igen gazdag hazai „spanyolos” szakirodalomban, történetüket teljes ismeretlenség övezi, és csupán néhány idegen nyelvű kutatómunkában találkozni velük.

Simon Attila, a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója cikkében arra tesz kísérletet, hogy rekonstruálja egy 1945-ben a dél-szlovákiai Tornalján (ma Tornaľa) bekövetkezett robbantásos merénylet történetét és feltárja a robbantással megvádolt, de a halálos ítélet elől megszökött Hancsovszky Béla sorsát.  A tanulmány a történet eddigi ellentmondásait, fehér foltjait igyekszik tisztázni, és olyan kérdésekre keresi a választ, hogy vajon tényleg Hancsovszky Béla követte-e el a robbantást, voltak-e társai, és mi történt vele szökését követően.

A Határátlépések szekció harmadik tanulmányában Szamborovszkyné Nagy Ibolya, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola könyvtárának igazgatója a kárpátaljai református közösség megmaradási esélyeit és lehetőségeit mutatja be a Szovjetunióhoz történt csatolás után. A vizsgált időszak ugyanis egyfajta átmenetet jelentett az itt rekedt reformátusok számára: egyrészről a közösségek a jelzett időszakban illegálisan tevékenykedtek, másrészről az állami hivatalok is arra törekedtek, hogy valahogyan besorolják ezt a számukra új felekezetet saját meglévő struktúráikba.

A Határon belül címet viselő részben előbb Csapody Tamás, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének habilitált egyetemi docense az 1956 után kivégzett Tóth Ilona ügyét elemezve mutatja be, hogy ki volt, vagy pontosabban megfogalmazva, ki nem lehetett az 1957-ben köztörvényesként kivégzett szigorló orvos által megölt személy, ha valakit meggyilkoltak egyáltalán?

Csatáry Bence, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala tudományos főmunkatársa szintén a Határon belül című részben mutatja be, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után néhány évvel a sajtótermékek (írott és elektronikus médiumok) egyik pártállami ellenőrzési fórumának számító és azokat intenzíven utasító Tájékoztatási Hivatal mely kormányzati egységekkel működött együtt. Ezenkívül a tanulmány arra is választ keres, hogy a sajtóirányításnak ez a része mely kérdésekkel foglalkozott leginkább, illetve, hogy ezek tematizálásában mennyire lépett fel proaktív módon.

Végül, de nem utolsósorban a Szemle Földes György "Nemzet és hegemónia. Magyarország 1945‒1989." című könyvét és két, a levéltárban tavaly bemutatott dokumentumfilmet mutat be és elemez.


A Betekintő aktuális számának tartalma:

  • Varga Krisztián: Magyar anarchisták a spanyol polgárháborúban, 1936–1939 1. rész
  • Simon Attila: Hancsovszky. Egy ellentmondásos történet rekonstrukciója
  • Szamborovszkyné Nagy Ibolya: „Maradjatok meg ezért a hitben szilárdan és állhatatosan”. A kárpátaljai református közösség megmaradási esélyei és lehetőségei a Szovjetunióhoz történt csatolás után
  • Csapody Tamás: Légrády Gyula szerepe Tóth Ilonáék perében
  • Csatári Bence: A Tájékoztatási Hivatal kapcsolata a kormányzattal 1958–1963 között
  • Szilágyi Gábor: „Új országot épít a…”
  • Joó Adrienn: A koronatanú
  • Joó Adrienn: „…ti is élni fogtok.” – Pógyor István mártírhalála

A teljes szám itt érhető el