A vidéki társadalom és a hatalom viszonya az új Betekintőben

2015. november 23. A vidéki társadalom és a hatalom viszonya az új Betekintőben

A Betekintő aktuális száma a vidéki társadalom és a politikai rendőrség, illetve tágabb értelemben a hatalom kölcsönviszonyát taglalja a mezőgazdaság kollektivizálásának, szocialista átszervezésének tematikáján keresztül. Az írások mindegyikének középpontjában azok a változások – tagosítás, téeszesítés, államosítás – állnak, amelyek a vidéki társadalom, elsősorban a paraszti rétegek hagyományos életformájának, jövőképének és egzisztenciális biztonságának megkérdőjelezését jelentették.

Tóth Judit ÁVH-s hangulatjelentéseket elemzett. Ezeknek a dokumentumoknak köszönhetően árnyalt képet kaphatunk arról, hogy miként is zajlottak Pest megyében a tagosítási munkálatok, hogyan fogadták a parasztság egyes csoportjai a birtokrendezés címszó alatt végrehajtott újbóli birtokelvételeket. Balogh Eszter az egyház és az állam közötti kapcsolatok 1948 és 1956 közötti történetének egy szeletét mutatja be, forrásközlésében betekintést nyújt a „klerikális reakció” Somogy megyei tevékenységébe, míg Kiss Norbert Péter az ÁVH somogyi szervezetének jelentései alapján azt vizsgálja, hogy a jelzett időszakban milyen, az államvédelem szempontjából fontosnak tekintett körülmények között került sor a termelőszövetkezetek (újjá)szervezésére. Farkas Gyöngyi olyan névtelen leveleket közöl, amelyeket a rákóczifalvi téeszszervezőknek írtak a mezőgazdaság erőszakos kollektivizálása ellen tiltakozó – feltehetően helyi – parasztgazdák. Varga Zsuzsanna szintén a paraszti ellenállási stratégiákat elemzi, míg Papp István forrásközlésében egy Békés megyei falu, Csorvás két T-lakására vonatkozóan közöl dokumentumokat. Takács Tibor egy, a kecskeméti elitváltások 1938 és 1948 közötti évtizedét bemutató könyvről írt recenziót, a Herendi Porcelángyár államosításáról pedig Szűts István Gergely értekezik tanulmányában.

A 2015/3. szám tartalma:

Takács Tibor: Kecskeméti változások feketén-fehéren.

Rigó Róbert: Elitváltások évtizede Kecskeméten (1938–1948) ÁBTL–Kronosz, Budapest–Pécs, 2014

Szűts István Gergely: A Herendi Porcelángyár Rt. államosítása

Tóth Judit: „Jelentem továbbá…” Kuláksors az 1950. évi tagosítás idején a Pest megyei ÁVH-s hangulatjelentések tükrében

Balogh Eszter: Adalékok az egyházak államvédelmi megfigyeléséhez Somogyban (1948–1956)

Kiss Norbert Péter: Az ÁVH jelentései a Somogy megyei termelőszövetkezetek helyzetéről

Farkas Gyöngyi: „...megirom mihő tarcsd magad ha jösz programolni...” Névtelen levelek a rákóczifalvi téeszszervezőknek

Papp István: A szövetkezeti kocsma és a nőtanács irodája, avagy találkozási lakások egy Békés megyei faluban

Varga Zsuzsanna: Paraszti ellenállási stratégiák a kollektivizálás befejezése után