Jogtár

Iratbetekintési szabályzat
Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. tv. (Ásztltv) alapján az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára biztosítja minden kérelmező számára - figyelemmel a törvényi előírásokra - a volt állambiztonsági szolgálatok által kezelt adatok megismerését. A szabályzat hatálya kiterjed minden egyéni betekintőre (ügyfél), a bíróságok és más közfeladatot ellátó szervek megkereséseire. Az egyes fontos, valamint közbizalmi és közvélemény-formáló tisztséget betöltő személyek ellenőrzésére létrehozott bizottságok adatkérését, az Ásztltv 5.§ (1)-(5) bek. szerinti magánkutatásokat, valamint a tudományos kutatási kérelmeket külön eljárási szabályok szerint kell teljesítni.

Kutatási szabályzat
Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának alapfeladatai közé tartozik a kezelésében lévő levéltári anyag kutatásának biztosítása. Szaklevéltári jogállásából következően a levéltári kutatást alapvetően az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény (Ásztltv) speciális szabályai, valamint a köziratokról, a közlevéltárakról és magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvénynek (Ltv.), és az ennek végrehajtására kiadott a közlevéltárak és a magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló 27/2015 (V.27.) EMMI rendeletnek (Lszk) a kutatásra vonatkozó rendelkezései szabályozzák. A levéltári anyag használata során a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (Mavtv.), valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. vonatkozó rendelkezéseit is figyelembe kell venni. Az Ásztltv. értelmében tudományos kutatást az a természetes személy folytathat a levéltári anyagban, aki rendelkezik a Történeti Levéltár által kiadott kutatási engedéllyel. Minden más személy magánkutatói minőségben végezhet kutatómunkát.


Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) VI. cikk * (3) bekezdés
"Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez."

2003. évi III. törvény
az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról

27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet
a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről

1995. évi LXVI. törvény
a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

2011. évi CXII. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2009. évi CLV. törvény
a minősített adat védelméről


Adatvédelmi biztosi ajánlás
Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló 2003. évi III. törvény alapján az információs önrendelkezési jog és az információszabadság érvényesülésével kapcsolatban lefolytatott vizsgálat eredményét összegző adatvédelmi biztosi ajánlás

Az adatvédelmi biztos állásfoglalása
az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában kezelt dosszié iratának közzétételéről

Az Adatvédelmi Biztos közleménye (2002. július 05.)
a titkosszolgálat múlt feltárásával összefüggő egyes adatvédelmi kérdésekről

Az Adatvédelmi Biztos közleménye (2005. január 07.)
az állambiztonsági múlt feltárásának egyes adatvédelmi kérdéseiről

Az Adatvédelmi Biztos ajánlása
az országgyűlési vizsgálóbizottságok […] adatkezelésére vonatkozóan (2002. augusztus)

60/1994. (XII. 24.) AB határozat
Hatályos: 1994.12.24. – 2013.03.31.

23/1999. (VI. 30.) AB határozat
Hatályos: 1999.06.30. – 2013.03.31.

50/2003. (XI. 5.) AB határozat
Hatályos: 2003.11.05. – 2013.03.31.

37/2005. (X. 5.) AB határozat
Hatályos: 2005.10.05. – 2013.03.31.


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára által szervezett fényképes nyílt rendezvények keretében végzett személyesadat-kezelésről

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT
az ÁBTL által szervezett fényképes nyílt rendezvények személyesadat-kezelési jogalapjával összefüggésben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára által rendezett videokamerás nyílt rendezvények keretében végzett személyesadat-kezelésről

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT
az ÁBTL által rendezett videokamerás nyílt rendezvények személyesadat-kezelési jogalapjával összefüggésben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
Érintett természetes személyek személyes adatainak kezeléséről szóló általános adatkezelési szabályzat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára által alkalmazott regisztrációhoz (előzetes bejelentkezéshez)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Levéltár területén üzemeltetett biztonsági célú kamerás megfigyelő rendszerről

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
a biztonsági kamerák üzemeltetéséről


ARCHÍV:

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára főigazgatójának 7/2018. számú utasítása a képfelvevő és képrögzítő berendezések használatáról

A Történeti Levéltár Főigazgatójának 38/2003. sz. utasítása a képfelvevő és képrögzítő berendezések használatáról szóló szabályzat kiadásáról

Tájékoztató kamerás megfigyelő rendszerről (munkatársaknak, 2018)

Tájékoztató kamerás megfigyelő rendszerről (látogatóknak, 2018)