Az Adatvédelmi Biztos közleménye (2002. július 05.)

Az Adatvédelmi Biztos közleménye a titkosszolgálat múlt feltárásával összefüggő egyes adatvédelmi kérdésekről (2002. július 05.)

K ö z l e m é n y

Súlyos aggodalomra ad okot az, hogy az elmúlt napokban – egyes közéleti szerepet betöltő személyek titkosszolgálati múltjának feltárásához kapcsolódva, vagy arra hivatkozva – több olyan, azonosítható személyre vonatkozó adat, tény, feltételezés kapott nyilvánosságot a médiában, amelyek megszerzése és nyilvánosságra hozatala a személyes adatok védelmére vonatkozó törvényi előírások megsértésével történt.

Bár az érintettek személyiségi jogaik megsértése miatt ez idáig nem kerestek jogorvoslatot, az adatvédelmi biztos – a tevékenységére vonatkozó törvény előírására figyelemmel – szükségesnek tartja a közvélemény figyelmét felhívni arra, hogy egyes személyek állambiztonsági múltjának feltárására a hatályos jogi szabályozás szerint jelenleg csak az érintetteknek, vagy – a vonatkozó törvényi rendelkezés szerint – az átvilágító bíróknak van joguk.

Az üggyel összefüggésben az adatvédelmi biztos leszögezi: a jelenleg hatályos törvényi szabályozás nem teszi lehetővé, hogy a közhatalmat gyakorlóknak, a politikai közélet szereplőinek korábbi életútja (titkosszolgálati múltja) olyan mértékben átláthatóvá váljon, amennyire azt a politikai pártok jelenleg szükségesnek tartják, vagy történeti múltunk feltárása igényelheti. A jelenlegi törvény-előkészítési munka – amelynek menetében az adatvédelmi biztos is kifejti szakmai véleményét – nyomán születhet olyan jogi megoldás, amely összhangba hozza a fenti igényeket az alkotmányos alapelvekkel.

Az adatvédelmi biztos alkotmányos kötelezettsége, hogy felhívja a közéleti szereplők, az írott és elektronikus sajtó munkatársai, a szóban forgó ügyekben információkkal rendelkező magánszemélyek, illetve szervezetek képviselői figyelmét arra, hogy a személyes adatok alkotmányos védelem alatt állnak, azokat csak az érintettek hozzájárulása, vagy törvény előírása esetén hozhatják nyilvánosságra.

Felkéri az illetékes hatóságokat, hogy határozottan járjanak el, ha személyes adatokat bárki jogosulatlanul vagy a céltól eltérően kezel, jogellenesen továbbít, vagy nyilvánosságra hoz, azaz bűncselekményt követ el.

Budapest, 2002. július 05.

Dr. Péterfalvi Attila