Menekülés az emigrációba

Videó 2013. április 19.
Menekülés az emigrációba

A Történelmi KávéháZ áprilisi rendezvényén Petrás Éva tartott előadást Menekülés az emigrációba címmel.

Az eseményen Kovrig Béla, kereszténydemokrata politikus és szociológus professzor élete és pályája volt a téma. Kovrig a két világháború közötti elit egyik tagja volt, magas rangú szakpolitikus és tudós egyetemi tanár, nem csoda, hogy már 1946 során felkeltette a Magyar Államrendőrség érdeklődését. Bevitték őt a hírhedt Andrássy út 60-ba kihallgatásra. Előtte két hónapon át nyomoztak utána és „a magyar nemzet kárára elkövetett háborús és népellenes cselekedet”-tel vádolták meg. A feljegyzések szerint egy ideig keményen tartotta magát, azonban amikor szembesítették a várható a következményekkel, és különösen, amikor beteg családjával zsarolták meg – megtört és aláírta a beszervezési nyilatkozatot. Kovrig folyamatosan adta jelentéseit és feljegyzéseit, melyek közül némelyik akadémiai értekezések színvonalán íródott, de kerülte, hogy bárkiről negatív tényt, adatot közöljön. Munkájával igyekezett segíteni pártjának, a Demokrata Néppártnak a túlélésért vívott harcát, beilleszkedését az új rendbe. Ő írta (pontosabban vele íratta meg az ÁVO) a veszprémi Bánás püspök által sajátjaként közzétett körlevelet, melynek célja az volt, hogy a hívek számára elfogadhatóvá tegyék az 1945-től kezdődő társadalmi és politikai változásokat, elsősorban a földreformot.

Kovrig 1948-ig dolgozott az ÁVO-nak folyamatosan, (összesen 24 fontos jelentést számláltak össze) amíg az év októberében az Egyesült Államok nagykövetségének tanácsosa segítségével, kalandos körülmények között, feleségével együtt sikerült külföldre szöknie. 1954-ben Barankovics István előszavával New York-ban kiadta az 1944-es Magyar Társadalompolitikájának immár az emigrációban átírt változatát, amelyet történészek és szociológusok azóta is forrásértékűnek tartanak, ha a két világháború közti és világháború utáni évek magyar társadalompolitikájáról van szó. (Magyarországon először 2011-ben jelent meg a Gondolat kiadó gondozásában.) 1962-ben, Milwaukee-ban bekövetkező haláláig az USA-ban élt, ahol megpróbálta ugyan felvenni vele a kapcsolatot a magyar állambiztonság, de Kovrig már nem engedett a zsarolásnak.