Források a levéltár iratairól

Az ideiglenes nemzeti kormány 1.690/1945. M. E. számú rendelete a csendőrség feloszlatásáról és az államrendőrség megszervezéséről
LETÖLTÉS
1945. március
A Belügyminiszter 535059/1946. B. M. számú rendelete a magyar államrendőrség államvédelmi osztálya szervezetének, továbbá feladat- és ügy-körének megállapítása tárgyában
LETÖLTÉS
1946. december 3.
A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 4353/1949. (268) M. T. számú rendelete Államvédelmi Hatóság szervezése tárgyában
LETÖLTÉS
1949. december 28.
A BM X. osztály szervezeti felépítése és állomány elosztása
LETÖLTÉS
1954
1956. évi 35. számú törvényerejű rendelet a rendőrségről szóló 1955. évi 22. számú törvényerejű rendelet kiegészítéséről
LETÖLTÉS
1956. december 30.
Jelentés a katonai elhárítás munkájáról
LETÖLTÉS
1958. október 1.
A BM személyi állománya felvételére és leszerelésére vonatkozó szabályzat
LETÖLTÉS
1959. április 1.
A BM II/11. osztályának ügyrendje
LETÖLTÉS
1959. május 5.
BM II/11. Irattári csoport működési szabályzata
LETÖLTÉS
 
A BM II/3. osztály Operatív nyilvántartási szabályzata
LETÖLTÉS
1961. november 17.
A BM III/IV. Csoportfőnökség ügyrendje
LETÖLTÉS
1962. december 17.
A Magyar Népköztársaság Belügyminiszterhelyettesének 004. számú utasítása a BM III. Főcsoportfőnökség Ügyrendjéről
LETÖLTÉS
1963. február 12.
BM. III. Főcsoportfőnökség konspirációs és biztonsági szabályzata
LETÖLTÉS
1963. augusztus 14.
A BM III. Főcsoportfőnökség ügyrendje
LETÖLTÉS
1967. november 30.
A BM III/IV. csoportfőnökség szervezeti ábrája
LETÖLTÉS
1968. november 1.
A Belügyminisztérium III. Főcsoportfőnökség és szerveinek ÜGYRENDJE
LETÖLTÉS
1972. március 15.
A Belügyminisztérium III/III. Csoportfőnökség ÜGYRENDJE
LETÖLTÉS
1972. április
A Belügyminisztérium III/2. Osztály ÜGYRENDJE
LETÖLTÉS
1972. április 5.
A Belügyminisztérium III/3. Osztály ÜGYRENDJE
LETÖLTÉS
1972. április 11.
A Belügyminisztérium III/1. Osztály ÜGYRENDJE
LETÖLTÉS
1972. április 14.
A Belügyminisztérium III/4. Osztály ÜGYRENDJE
LETÖLTÉS
1972. április 17.
A Belügyminisztérium III/V. Csoportfőnökség ÜGYRENDJE
LETÖLTÉS
1972. április 27.
A Belügyminisztérium III. Főcsoportfőnökség Titkárság ÜGYRENDJE
LETÖLTÉS
1972. május 10.
A Belügyminisztérium III/5. Osztály ÜGYRENDJE
LETÖLTÉS
1972. május 12.
A Belügyminisztérium III/I. Csoportfőnökség ÜGYRENDJE
LETÖLTÉS
1972. május 30.
A Belügyminisztérium III/IV. Csoportfőnökség ÜGYRENDJE
LETÖLTÉS
1972. május 30.
A Belügyminisztérium III/II. Csoportfőnökség ÜGYRENDJE
LETÖLTÉS
1972. június
A Belügyminisztérium III/6. Osztály ÜGYRENDJE
LETÖLTÉS
1972. június 27.
A Magyar Népköztársaság belügyminiszterének 0012. számú parancsa az Állambiztonsági Szervek Hálózatának Nyilvántartási szabályzatáról
LETÖLTÉS
1972. július 31.
A Minisztertanács elnökhelyettesének 1/1975. sz. utasítása az állam biztonságának védelmében alkalmazható eszközökről és módszerekről
LETÖLTÉS
1975. június 2.
A Minisztertanács 6000/1975. sz. határozata az állambiztonsági feladatokról
LETÖLTÉS
1975. június 2.
A Minisztertanács 6001/1975. sz. határozata a katonai hírszerző tevékenység szabályozásáról
LETÖLTÉS
1975. június 2.
A Magyar Népköztársaság belügyminiszterének 26/1979. számú parancsa a BM III. (Állambiztonsági) Főcsoportfőnökség Ügyrendjének kiadásáról
LETÖLTÉS
1979. november 12.
A Magyar Népköztársaság Belügyminiszter-helyettesének 9/1982. számú parancsa a társadalomra veszélyes ellenséges személyek kiválasztásáról és ellenőrzéséről
LETÖLTÉS
1982. december 30.
A Belügyminisztérium III/IV. csoportfőnökének 8/1983. számú intézkedése a hálózatszervezésről, a tömegkapcsolatok felhasználásáról és a „T” helyek létesítéséről
LETÖLTÉS
1983. október 10.
Tankönyv. A hálózaton kívüli kapcsolatok helye, szerepe és jelentősége a hírszerző munkában
LETÖLTÉS
1983. december
A Magyar Népköztársaság belügyminiszterének 3. számú PARANCSA a BM állambiztonsági szervek Operatív Nyilvántartási Szabályzata kiadásáról
LETÖLTÉS
1984. február 23.
Jelentés az SZT-rendszer szervezetének helyzetéről, működésének hatásfokáról, a további feladatokról
LETÖLTÉS
1985. augusztus 23.
A BM. állambiztonsági szervei nyilvántartásaihoz kapcsolódó kisegítő nyilvántartásokban történő ellenőrzés, priorálások rendje
LETÖLTÉS