Megismerhetők Kondor Katalin állambiztonsági iratai

2003. október 31. Megismerhetők Kondor Katalin állambiztonsági iratai

A Magyar Rádió Rt. elnöke, Kondor Katalin az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárát egyfelől arról tájékoztatta, hogy nem tekinti magát közszereplőnek, másfelől pedig arról, hogy a levéltár által róla őrzött dokumentumokat - melyeket kérésére másolatban megkapott -, 2003. október 27-én tartott sajtótájékoztatóján a nyilvánosság elé tárta.

A levéltár működését szabályozó törvény értelmében bárki megismerheti és nyilvánosságra is hozhatja azokat az adatokat, amelyeket már jogszerűen nyilvánosságra hoztak. A nyilvánosságra hozatal tényével a közszereplői minősítés, illetve a vonatkozó iratok kutathatósága jogilag függetlenedett egymástól.

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2003. november 4-től mind a tudományos kutatók, mind az iratokba más jogcímen betekinteni kívánók előtt megnyitja kapuit. A levéltár ennek keretében - normális munkarendjének megfelelően - biztosítja a szóban forgó iratok megismerhetőségét is.