A történeti levéltárba kerülhetnek a titkosszolgálati szalagok

2017. június 15. A történeti levéltárba kerülhetnek a titkosszolgálati szalagok

Az Országgyűlés csütörtöki döntése értelmében az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárába (ÁBTL) kerülhetnek a rendszerváltás előtt működött állambiztonsági szolgálatoknál keletkezett titkosszolgálati mágnesszalagok, valamint a rendszerváltás utáni nemzetbiztonsági szolgálatoknál keletkezett, minősített adattartalmat rögzítő, maradandó értékű iratok.

A Fidesz előterjesztését 126 igen szavazattal, 57 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett fogadta el a parlament.

A történeti levéltárról szóló törvény hatályát az eddiginél több iratra és adatra terjesztették ki. Így a történeti levéltárhoz kerülnek például az egykori Belügyminisztériumban vagy más államigazgatási szervnél keletkezett, valamint a már más levéltárakban őrzött államvédelmi, állambiztonsági adatokat is tartalmazó iratok másolatai, továbbá az 1945. január 1. és 1960. április 1. között a magyar hatóságok határozata alapján végrehajtott internálásra, kényszermunkára, közbiztonsági őrizetre, kitelepítésre vonatkozó, a Belügyminisztériumban kialakított gyűjtemény.

A törvényben meghatározott iratokat és adatokat az ÁBTL jogosult átvenni és kezelni, kivéve, ha arra a közfeladatot ellátó szervnek ügyviteli szempontból még rendszeresen szüksége van. Emellett a levéltár jogosult átvenni és kezelni a nemzetbiztonsági szolgálatok iratait.

Annak érdekében, hogy az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára az állambiztonsági és nemzetbiztonsági iratok közlevéltári kezelésének kizárólagos felelősévé váljon, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat nemzetbiztonsági vonatkozású iratainak kezelését is az illetékességébe utalják.

Azt is beiktatták a levéltár feladatai közé, hogy feltárja, nyilvántartja és gyűjti, illetve másolatban beszerzi a magyar vonatkozású külföldi állambiztonsági anyagot, továbbá másolatot készít a más levéltárba került és államvédelmi, illetve állambiztonsági adatokat is tartalmazó iratokról azzal, hogy a másolatkészítés lehetőségét az érintett levéltár biztosítja.

A törvény megszabja: minden természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet köteles a jogszabályban meghatározott és jogellenesen birtokában lévő iratokat - azok másodpéldányait és másolatait is - átadni a levéltárnak a törvénymódosítás hatálybalépését követő hat hónapon belül. Továbbra is a törvény része marad, hogy aki ezt határidőn belül megteszi, az mentesül a minősített adatokkal visszaélés, illetve a személyes adatok jogellenes kezelésének jogkövetkezményei alól. Aki viszont jogellenesen birtokol ilyen iratot, az nem hivatkozhat rá valamely tény igazolása céljából - rögzítették.

A törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Az előterjesztők indoklása szerint a törvénymódosítással az állampolgárok érdeklődésére mindenkor számot tartó, az 1990 előtti pártállami rendszer állambiztonsági szolgálatainak működése során keletkezett iratok megfelelő elhelyezést nyernek.

(MTI)