Az emlékezet helye. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárát bemutató körséta.

Az emlékezet helye. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárát bemutató körséta.

Az Eötvös utcai ingatlanra 1878-79-ben az akkori tulajdonos, Schneider Vencel építtette a ma is látható épületet, amelynek hat magántulajdonosa volt, míg 1939-ben a Kivándorlási Alap vette meg azzal, hogy a kezelés joga a mindenkori belügyminiszteré, mára az Államkincstáré. 1945 után Péter Gábor itt alapította meg az ÁVO elődjét, a Politikai Rendészeti Osztály budapesti tagozatát, utána itt működött az ÁVO Útlevél Osztálya, majd 1985-től az Újpesti Dózsa Sportegyesület elnöksége. 1999 májusától a Történeti Levéltár székházaként működik.
Az épületet Bobula János építész–építőmester tervezte, akinek tervezői ízlését az itáliai reneszánsz iránti vonzódás határozta meg amit e ház tervezésében is kifejezésre juttatott: utcai homlokzata a cinquecento palotaépítészetet idézi. Rekonstrukcióját 1998–99-ben végezték el Tolnay Lajos Ybl-díjas építészmérnök tervei alapján.
Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárát, mint a Történeti Hivatal jogutódját a 2003. évi III. törvény hozta létre.
A levéltár szaklevéltárként őrzi és kezeli a 2003. évi III. tv-ben meghatározott iratokat; a törvényben meghatározott feltételekkel biztosítja az érintettek számára a személyes adataik megismeréséhez való joguk gyakorlását; vagyis az iratokban szereplő személyek számára adatot szolgáltat a volt állambiztonsági szervek által róluk készített iratokból; biztosítja az általa kezelt iratanyagban a kutatási tevékenység folytatását; levéltár- és történettudományi kutatásokat végez, közzéteszi a kutatás eredményeit illetve részt vállal az általa őrzött iratanyag publikálásában. A levéltár őrzi és kezeli a törvényben meghatározott volt állambiztonsági szervek 1944. december 21. után keletkeztetett iratait, az egyes fontos, valamint közbizalmi és közvélemény-formáló tisztségeket betöltő személyeket ellenőrző bizottságok iratanyagát, valamint az 1990 után keletkezett nemzetbiztonsági iratokat. Közművelődési programjai révén közvetlenül is hozzájárul a korszak elemző bemutatásához.

Témakörök: 
VideóA Levéltár működése